Náklady mrtvé váhy
Náklady mrtvé váhy (2/6) · 9:06

Minimální mzda a cenové prahy Jak může minimální mzda ovlivnit trh práce?

Navazuje na Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce.
Trochu se zamyslíme nad trhem práce. Ve všech těchto videích, ať mluvíme o pronajímání si jednotek nebo najímání si lidí, jsou obrovská zjednodušení. Ale děláme to tímto způsobem, abychom mohli použít něco z těchto základních myšlenek, kterým jsme vystaveni v tomto souhrnu mikroekonomie. Můžeme použít tyto základní myšlenky na věci reálného světa. Je důležité si uvědomit, že děláme obrovská zjednodušení. A častokrát skutečný kontext může být komplikovanější nebo trochu odlišný. Ale dává nám to způsob, jak o věcech přemýšlet. Tohle je trh nekvalifikované práce. Lidé, kteří nemají žádná specifická školení nebo zkušenost s danou prací. Svislá osa je jejich mzdová sazba za hodinu. Je to v podstatě cena práce. Tahle malá mezera zde ukazuje, že jsem začal na 0, ale potom jsem skočil na 5, 6, 7. Tohle zde je množství práce. Měříme ho v milionech hodin za měsíc. Ještě jednou máme zde tuhle malou mezeru, můžeme skočit na 20 milionů hodin, 21 milionů hodin. Je důležité si uvědomit, když přemýšlíme o poptávce na trhu práce, že nehovoříme o jednotlivých spotřebitelích, mluvíme o zaměstnavatelích. Ve většině případů přichází poptávka od jednotlivých spotřebitelů, ale nyní poptávka přichází od zaměstnavatelů. Tohle jsou lidé, kteří si v podstatě kupují práci. Nabídka nepřichází od korporací. Nabídka přichází od lidí, kteří poskytují práci, nyní přichází od jednotlivých pracovníků. Nyní přichází od pracovníků. Řekněme, že tento trh začíná naprosto neregulovaný, má přirozenou rovnovážnou cenu nebo rovnovážnou mzdu 6 dolarů na hodinu. A rovnovážné množství dodávané práce, což je 22 milionů hodin měsíčně. Řekněme, že vláda v tomto hypotetickém městě nebo zemi říká: Víte co? 6 dolarů je opravdu velmi nízká mzda. Nedokážeme si představit, jak mohou lidé vyjít s 6 dolary na hodinu. Říkají, že tohle zde je příliš nízké. Vládě se to nelíbí a možná řada jejích voličů jsou lidé, kteří tolik vydělávají. Tak řeknou: Víte co? Schválíme nějaké dobře míněné zákony. Schválíme minimální mzdu. Schválíme zákon o minimální mzdě, který říká, že každý zaměstnavatel musí platit minimálně 7 dolarů na hodinu. 7 dolarů na hodinu. Musí to být minimálně 7 dolarů na hodinu, tohle zde je cenový práh. Tohle je minimální cena na trhu. Když jsme hovořili o kontrole nájmu, byl to cenový strop. Byla to maximální cena za nájem. Tohle je nyní minimální cena za práci. Když je cenový práh, tahle minimální cena vyšší než skutečná zúčtovací cena, naruší to trh. Náš cenový práh je zde 7 dolarů. Tohle tady je naše minimální mzda. Co se zde stane? Pokud se podíváte na stranu poptávky, zaměstnavatelé řeknou: Páni! Jestliže musím nyní platit 7 dolarů na hodinu, mohu si dovolit jen 21 milionů hodin práce. Řeknou: Mohu si nyní dovolit 21 milionů hodin práce. Ale když se podíváte na pracovníky, ti řeknou: Jé, když vydělám 7 dolarů na hodinu, více lidí bude ochotných pracovat. Dokonce i jednotlivec si může říct: Když jsem pracoval 40 hodin týdně, vydělal jsem 6 dolarů na hodinu. Jestliže vydělám 7 dolarů na hodinu, jsem ochoten pracovat 45 hodin týdně. Nebo to může být student, který se nemůže rozhodnout, a říká: Páni! Nyní mzdy dostatečně vzrostly a má smysl, abych pracoval. Může to být někdo, kdo je v důchodu. Za 6 dolarů na hodinu to pro něj nebylo dost, aby začal zase pracovat, ale 7 dolarů již je. Třeba rodič, který je doma, si nyní řekne: 7 dolarů je dost, abych začal pracovat nebo nezůstával doma. Práce, množství dodávané práce v hodinách vzroste. Při 7 dolarech na hodinu budou lidé ochotni nabízet tolik práce, ale co se v této situaci stane? V této situaci máte všechny tyhle lidi, kteří chtějí pracovat, ale existuje jen poptávka po tak velkém množství práce. Zde bude nadbytek práce. Jiný způsob, jak o tom přemýšlet, že je zde práce nyní jen pro 21 milionů lidí a 23 milionů lidí chce pracovat. Budete mít 2 miliony lidí, kteří jsou podle klasické definice nezaměstnaní. Lidé, kteří hledají práci, kteří nyní práci nemohou najít. Ještě jednou tohle je naprosté zjednodušení, protože v tomto bodě zde na základě způsobu, jakým jsem na to pohlížel, byste neměli nezaměstnanost a všichni víme, že i když ekonomika jede na maximum a neexistuje regulace, existuje určitá nezaměstnanost díky frikcím na trhu práce. Lidé náhodně ukončují zaměstnání nebo si hledají novou práci. Můžete se na to dívat skoro jako na přebytečnou nezaměstnanost. Nebo se na to můžete dívat jako na velmi zjednodušený model a v ideálním světě byste se dostali blízko k nulové nezaměstnanosti. Nyní máte více lidí, kteří hledají práci, protože se mzdy zvýšily, ale méně pracovních příležitostí, protože zaměstnavatelé jsou nuceni platit více. Pokud uděláme všechny tyto předpoklady v modelu a jen chcete říct, o kolik méně pracovních příležitostí zde je, protože tohle... samozřejmě mluvíme o více lidech, kteří hledají práci, protože vnímané mzdy vzrostly. Na této absolutní úrovni na základě těchto lineárních křivek nabídky a poptávky, předtím byla poptávka po 22 milionech pracovních příležitostí a to bylo poptávané množství a také množství nabízené. Ale nyní je to jen 21 milionů. Na základě tohoto modelu budete mít o 1 milion méně pracovních příležitostí. Pokud o tom přemýšlíte z hlediska přebytků. Předtím minimální mzda, celkový přebytek byla celá tahle oblast zde. Tahle celá oblast, která je pod křivkou poptávky a nad křivkou nabídky. Tahle celá oblast byla celkový přebytek a byla rozdělena mezi přebytek spotřebitele a přebytek výrobce. Tohle zde mezi cenou a křivkou nabídky byl přebytek výrobce. Přebytek výrobce. Pamatujte si, že výrobci práce jsou jednotliví pracovníci. Tohle byl užitek nad rámec nákladů obětovaných příležitosti, které získali pracovníci. Byla to tahle část zde, kterou vybarvuji bíle a přebytek spotřebitele nebo přebytek zaměstnavatele zde byla hodnota, kterou získali zaměstnavatelé nad rámec ceny, kterou museli zaplatit. V této situaci s minimální mzdou je tohle stanovená cena, tohle je množství poptávané práce. Co ztrácíte nyní. Přebytek, který ztrácíme, je množství zde. Můžeme zjistit velikost této oblasti celkem snadno. Tato výška zde je 1 milion hodin měsíčně, bude to 1 milion. Napíši jen 1, budeme si pamatovat, že je to v milionech. Krát tahle výška zde, která je 2 dolary na hodinu. Krát 1/2. Když tohle vynásobíme, dostaneme celý tenhle obdélník, pro oblast trojúhelníku to vynásobíme 1/2. To nám dá přesně 1 a jednotky jsou dolary na hodinu krát milion hodin měsíčně. To nám dá miliony dolarů měsíčně. Bude to přebytek 1 milion dolarů měsíčně, užitek nad rámec našeho celkového užitku, který je na tomto trhu ztracen kvůli této regulaci, když předpokládáte všechny věci v tomto modelu. Stejně jako v minulém videu máme 1 milion dolarů měsíčně nákladů mrtvé váhy. Ne každý tady ztrácí. Protože cena je stanovena zde. Pro lidi, kteří pracují prvních 21 milionů hodin měsíčně, jejich přebytek výrobce se nyní zvýšil, protože prostor mezi tím, co dostávají a jejich náklady obětované příležitosti, se nyní zvětšil. Pro ty šťastné, kteří ve skutečnosti mají práci, tito pracovníci nyní mají vyšší přebytek, ale pro zaměstnavatele, kteří jsou nyní na straně poptávky, kteří zaměstnávají těch prvních 21 milionů hodin práce, ti mají nyní menší přebytek spotřebitele neboli přebytek poptávky neboli přebytek zaměstnavatele. Pro prvních 21 milionů jednotek práce, to přerozděluje koláč mezi zaměstnavatele a pracovníky. Ale potom, protože mzdu zvyšujete, to snižuje celkovou poptávku. Dochází, pokud věříte tomuto modelu, k zániku pracovních příležitostí.
video