Náklady mrtvé váhy
Náklady mrtvé váhy (1/6) · 11:12

Kontrola nájmu a náklady mrtvé váhy Co jsou náklady mrtvé váhy? Pro jejich vysvětlení byl použit model trhu s nemovitostmi.

Navazuje na Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce.
Zamyslíme se nad trhem s nemovitostmi v daném městě. Tady na svislé ose jsem načrtl pronájmy v dolarech za čtvereční stopu za měsíc. Tady na vodorovné ose je v podstatě množství dostupných čtverečních stop za měsíc v milionech. Tohle je 1 milion, 2 miliony, 3 miliony, 4 miliony, 5 milionů. Tady modře máme křivku poptávky. Vidíte, když je cena vysoká, jeden způsob, jak se na to dívat je, že poptávka po čtvereční metráži je nízká a když je cena nízká, poptávka po čtvereční metráži je vyšší. Ale na co se skutečně chci v tomto videu zaměřit je pohled na křivku poptávky jako křivku mezního užitku. Křivka mezního užitku. Když první přidaná čtvereční stopa na trhu, má obrovský mezní užitek, kde se lidé zoufale snaží získat byt. Získat nějaké místo, které si mohou pronajmout a mohou tam bydlet. Má to obrovský mezní užitek. Potom mezní užitek z každé další čtvereční stopy začne klesat. Podobně se můžeme dívat na křivku nabídky. Podíváme se na to jako na křivku mezních nákladů. Křivka mezních nákladů. Mezní náklady té úplně první přidané čtvereční stopy pro dodavatele, pro pronajímatele ve městě jsou 1 dolar za čtvereční stopu. Jeden způsob, jak o tom přemýšlet, že ta úplně první čtvereční stopa... nevíme, jaká by byla její cena. Ale řekněme, že by její cena byla 3 dolary. Jen si to vymýšlím. V této skutečnosti, kdyby cena té úplně první čtvereční stopy byla 3 dolary, určitě existuje pobídka pro někoho tu první čtvereční stopu nabídnout, protože její mezní náklady jsou jen dolar a mohou ji pronajmout za 3 dolary za měsíc. Určitě existuje pro někoho pobídka ji pronajmout. Mezní užitek jsou 4 dolary a oni musí za ni zaplatit 3 dolary. Mohlo by to být pronajato kdekoli nebo by to existovalo nebo by k došlo k této transakci, dokud byla cena mezi 1 dolarem a 4 dolary. Dokážete si představit na základě toho, jak je tohle nakreslené, kde je skutečná rovnovážná cena. Dodavatelé budou přidávat další a další čtvereční stopy, dokud je budou moci pronajmout, až do bodu, kdy se mezní užitek rovná mezním nákladům. Právě tady se mezní užitek rovná mezním nákladům. Nemělo by smysl, aby dodavatelé tady vytvářeli další čtvereční stopu. Když vytváří další čtvereční stopu, jejich mezní náklady jsou nad 3 dolary, zatímco jejich mezní užitek je pod 3 dolary. Nikdo to nebude pronajímat. Na trhu jsme dosáhli rovnovážného bodu při 2 milionech čtverečních stop za měsíc. Udělám tuhle přímku více rovnou. 2 miliony čtverečnách stop za měsíc na tomto trhu a za cenu 3 dolary za čtvereční stopu za měsíc. Tady se můžete podívat na celkový přebytek. V této rovnovážné situaci můžeme vypočítat přebytek spotřebitele. Všichni tito lidé... za tuhle první další stopu byl někdo ochoten zaplatit 4 dolary za čtvereční stopu. Musí zaplatit jen 3 dolary. Za další trochu méně než 4 dolary. Užitek. Musí zaplatit jen 3 dolary. Celou cestu až k tomuto bodu zde. Oblast tohoto trojúhelníku tady je přebytek spotřebitele. Tohle tady je přebytek spotřebitele. Přebytek spotřebitele. Můžeme to vypočítat. Tohle je trojúhelník. Předpokládám, že v podstatě obě křivky poptávka a nabídka jsou přímky. Řekněme, tohle má výšku 1 a základnu 2, tahle oblast tedy bude 1 krát 2 krát 1/2. To se bude rovnat 1 milionu dolarů. Násobíme 1 dolar krát 2 miliony krát 1/2. To bude 1 milion dolarů přebytek spotřebitele za měsíc. Zamyslíme se nad přebytkem výrobce. Přebytek výrobce bude tahle oblast. Bude to tahle oblast zde. Ta první další stopa stojí tyhle výrobce jen 1 dolar, ale jsou schopni ji pronajmout za 3 dolary. Potom budou pokračovat ve výrobě celou cestu až dosáhnou 2 miliony čtverečních stop. Všechny jejich čtvereční stopy jsou schopni pronajmout za více, než kolik je stálo je vyrobit. Oblast tohoto trojúhelníku je přebytek výrobce. Tohle je přebytek výrobce. Přebytek výrobce. Také ho můžeme spočítat. Výška tady jsou 2 dolary. 2 dolary krát tato šířka jsou 2 miliony čtverečních stop měsíčně. 2 krát 2 krát 1/2 jsou 2. Tohle se rovná 2 milionům dolarů. Když jsme mluvili o tom, kolik je celkový přebytek. Jsou to 3 miliony dolarů. Tento rovnovážný nájem 3 dolary za čtvereční stopu měsíčně je ve skutečnosti docela dost za byt 1000 čtverečních stop. Můj poslední byt měl dvě ložnice, dvě koupelny. Měl zhruba 1000 čtverečních stop. Znamená to, že za to budete platit 3000 dolarů měsíčně. To je docela vysoký nájem. Takový nájem můžete platit ve městech jako San Francisco. Řekněme, že si na to lidé začnou stěžovat. Vláda řekne: OK, takový nájem není spravedlivý. Je příliš vysoký. Chceme zavést určitý typ cenové kontroly. Chceme zavést kontrolu nájmu. Zjednodušuji, jak to funguje, ale jen abychom mohli pracovat s tímto modelem. Řekněme, že město nastaví strop na cenu za čtvereční stopu měsíčně. Řekněme, že nastaví cenový strop 2 dolary za čtvereční stopu měsíčně. 2 dolary za čtvereční stopu. Napíšu to takhle. 2 dolary za čtvereční stopu měsíčně. Nastaví zde cenový strop. Co se stane? K čemu dojde? Nad čím se chci opravdu zamyslet je to, jaký bude nový přebytek spotřebitele nebo nový přebytek výrobce. Doporučuji vám video zastavit zkusit se nad tím zamyslet sami. Zymsleme se nad tím, co se stane. Z pohledu výrobců pro ně nemá cenu, aby vyráběli více než 1 milion jednotek. 1 milion čtverečních stop měsíčně. Musím pronajmout více než milion čtverečních stop měsíčně. Protože ta čtvereční stopa navíc, její mezní náklady budou větší, než kolik za ni dostanou. Výrobci se zastaví tady. Přebytek výrobce bude oblast tohoto trojúhelníku. Uvidíme. Tohle je 1 dolar krát 1 milion krát 1/2. Tohle je nyní přebytek výrobce. Přebytek výrobce. Nový přebytek výrobce při kontrole nájmu je 500 000 dolarů. Vidíme, že kontrola nájmu okamžitě zasáhla výrobce docela tvrdě. Přebytek výrobce dramaticky klesl. Co přebytek spotřebitele? Hovoříme o milionu jednotek nebo bych měl říct o milionu čtverečních stop měsíčně. Nový přebytek spotřebitele je celá tahle oblast. Vidíte, že alespoň pro tenhle první další milion čtverečních stop začali spotřebitelé trochu vítězit. Abychom zjistili, jaká je tahle oblast, potřebujeme zjistit, jak tohle můžeme rozdělit na dvě části. Můžeme tohle rozdělit na dvě části. Tohle je ten bod. 1 milion čtverečních stop za 3,50 dolarů za čtvereční stopu měsíčně. Tohle zde je bod 3,5. Můžeme ho použít k tomu, abychom zjistili tuhle novou oblast. Vlastně to udělám jinou barvou. V této zelené oblasti. Kolik to bude. Tato oblast zde má výšku 1/2. 1/2 krát 1 krát 1/2. Tohle zde je 250 000. Přidáme to k této oblasti zde, což je 1,5 krát 1. 1,50 dolaru za čtvereční stopu měsíčně krát 1milion. Udělal jsem to správně? Jo. To bude plus tohle, což je 1,5 milionů. Spojíte tyhle dvě dohromady. Celkový přebytek spotřebitele... Celový přebytek spotřebitele je nyní 1,75 milionů Přebytek spotřebitele se určitě celkově zvýšil, protože získal všechno tohle od výrobce. Ale zamysleme se nad tím, co se nyní stalo v naší společnosti nebo v našem městě. Výrobci již určitě nechtějí produkovat tolik čtverečních stop k pronájmu. Vypadá to, že jsme zde ztratili nějaký celkový přebtyek pro naše malé město. Ztratili jsme to v téhle oblasti. Můžeme to spočítat, když se podíváme, jaký celekový přebytek byl před kontrolou nájmu a jaký byl celkový přebytek po kontrole nájmu. Celkový přebytek předtím byl 2 miliony přebytek výrobce plus 1 milion přebytek spotřebitele. Byly to 3 miliony. Potom to je 1,75 milionů přebytek spotřebitele plus 500 000 dolarů přebytek výrobce, což je 2,25 milionů. Co jsme ztratili, je rozdíl zde, což je 750 000 dolarů. Tahle oblast zde. Tohle měsíčně. Tohle zde představuje ztracený celkový přebytek. Tento ztracený celkový přebytek 750 000 dolarů měsíčně se nazývá náklady mrtvé váhy. Můžete o kontrole nájmu diskutovat. Je to dobré? Je to špatné? Je to pro tento druh dynamiky dobré? Kdo získá jaký podíl na přebytku? Tohle je samozřejmě zjednodušení trhu a i způsob, jakým by byla kontrola nájmu zavedena. Tento model je pro začátek zamyšlení se nad tím, co se stane s celkovým přebytkem, když jsou zavedeny tyhle typy cenových kontrol.
video