Veřejné statky a externality
Veřejné statky a externality (4/4) · 6:38

Tragédie obecní pastviny Jak mohou být zneužity veřejné zdroje?

Navazuje na Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce.
Řekněme, že máme tři malé rybníky. Tohle je rybník A, tohle je rybník B a tohle je rybník C. Řekněme, že tento první rybník je v soukromém vlastnictví. Vlastní ho Al a tenthle rybník vlastní Carol. Ale tenhle prostřední rybník... myslím, že jsme ho pro začátek nazvali rybník B. Tohle je obecní půda nebo myslím, že tohle je veřejný rybník neboli je přístupný veřejnosti. Řekněme, že oba Al i Carol jsou rybáři. Myslím, že Carol by mohla být rybářka. Oba rádi rybaří, tím se živí. Al má ve svém rybníku nějaké ryby a na svém rybníku rybaří. Ale je si jistý, že nedochází k nadměrnému odlovu, protože nechce vyčerpat zásoby ryb, které má. Rybaří jen tolik, aby mohl zaplatit účty a tak dále, ale ne tolik, aby spotřeboval všechny ryby a oni v podstatě v jeho rybníku zanikly. Nechce, aby došlo k nadměrnému odlovu. Carol dělá to samé. Má ve svém rybníku ryby a používá je ke své obživě. Nachytá je a prodá je a sní je a tak dále. Ale je opatrná, aby nedošlo k nadměrnému odlovu, protože když dojde k nadměrnému odlovu, potom tam nebudou žádné ryby. Nebude tam další generace ryb. V tomhle veřejném rybníku jsou také ryby. Nakreslím ty ryby oranžovou. Jsou zde také ryby v tomto veřejném rybníku. Usmívají se. Ale možná se nebudou smát dlouho. Co se stane? Kdokoli může přijít a rybařit v tomhle veřejném rybníku. Al může říct... a budeme předpokládat, že jsme ve světě jen se dvěma lidmi. Samozřejmě, že svět má více jak dva lidi. Al řekne: OK. Ve svém ybníku budu velmi opatrný. Nachytám jen tolik ryb, abych je nevychytal všechny. Ale když budu potřebovat rybu navíc, půjdu k veřejnému rybníku a nachytám jich, kolik chci. A mohu mít obavy z vyčerpání veřejného rybníku kromě toho, že i když mám obavu z vyčerpání, stále to situaci nepomůže. Protože mohou přijít ostatní lidé a ti nebudou mít takovou obavu a tak ani nebudu mít užitek ze spotřeby, když se budu držet zpátky a ostatní přijdou a vychytají ten rybník. Když máte tento rybník, který je otevřen veřejnosti, všichni okolní lidé, ať je to Al nebo Carol nebo tu třeba můžete mít ostatní lidi, budou říkat: Podívejte. Budu tady chytat ryby. Získám nějaký užitek a i když udělám nadměrný odlov, získám užitek z nadměrného odlovu. V blízké době získám všechny tyhle ryby. Potom náklady nadměrného odlovu, který nastane v budoucnosti... nebude tam tolik ryb nebo vůbec žádné ryby. Bude to rozdělené mezi ostatními. Máte zde situaci, kde protože, můžete říct, že tu není nikdo, kdo buď vlastní tenhle pozemek nebo tu není nikdo, kdo chrání tenhle rybník nebo jakkoli to chcete popsat. Existuje logický výklad. A chci, aby bylo jasno, logický výklad neznamená vždy správný. Racionální aktéři se mohou rozhodnout pro nadměrný odlov. V podstatě tím, že to udělají, každý na tom bude hůř. Zničí produktivitu tohoto rybníku. Zničí produktivitu rybníku. Nápad, že když existuje tenhle obecní pozemek nebo obecní zdroj, v tomto případě to byl rybník, a lidé mohou rozložit příčiny a získají užitky přímo. V podstatě máte situaci, kde ten sdílený zdroj může být zneužit a to se nazývá tragédie obecní pastviny. Tohle je tragédie obecní pastviny, kde v příkladu, který jsme zde dělali, je rybník obecní prostor, který je zneužit. Je to zejména tragédie a již jsem se to naznačil, když se dokonce i Al rozhodne, že: Víte co? Budu se držet trochu zkrátka. Nebudu tolik rybařit, protože to nechci vyčerpat. Řekne: Ale počkejte. Když to udělám, přijdou ostatní lidé a vyčerpají to. Nemám žádný motiv držet se zpátky. Ostatní lidé budou přemýšlet stejně a potom dojde k nadměrnému odlovu. Klasický příklad tragédie obecní pastviny, kde byl tento příklad poprvé uveden, byly obecní pastviny. Naprosto stejná myšlenka. Kdyby tohle zde byla soukromá pastvina, kde mám své krávy a ovce a tohle je soukromá pastvina, kde někdo jiný má své krávy a ovce, ale tohle je doslova obecní, kde může kdokoli pást své krávy a ovce. Potom stejně jako u rybaření je velká motivace pro lidi nechat své krávy a ovce vypást půdu, zničit půdu, udělat ji neudržitelnou. Ale náklady toho se rozdělí mezi ostatní a užitek ze spasení alespoň v nejbližší době získáte vy, osoba, která to vypásá. Můžete dokonce říct: Já dokonce nejsem ani ten, kdo to vypásá. Jsme to všichni, kdo to společně vypásají, tak neobviňujte mě. Jaké je řešení tragédie obecní pastviny? Jak se vláda nebo soudy nebo skupina lidí snaží vyhnout tomuto typu ničení zdroje? Jeden způsob, který můžete udělat, je, že to můžete nějak převést na soukromou půdu. Kdyby to vlastnil stát, mohl to prodat, nabídnout to v aukci soukromým osobám, které by k tomu mohli prodávat přístup. Nebo když si na tom stát nechá kontrolu, mohl by prodávat povolení. V této situaci můžete prodávat povolenky. Mohlo by se přijít na to, že když někdo rybaří zodpovědně v daný den, získají, nevím, 200 dolarů tím, za to že to dělají. Stanovíme cenu povolení na, nevím, 150 dolarů tak, aby někdo měl stále motivaci to dělat, ale to také omezí množství rybaření, ke kterému může dojít. A můžeme mít nějakého ochránce životního prostředí, který zajistí, že se nebude dávat příliš mnoho povolení na tento prostor. Vidíme, že se to děje. Když chcete jít lovit, potřebujete mít povolení. Když chcete jít rybařit, na mnoha místech jsou povolení, která chcete mít. Když chcete jet kempovat, na mnoha místech existují povolení. Protože by mohlo dojít k překempování oblasti, kdyby tam chodilo příliš mnoho lidí, bylo tam příliš mnoho odpadu. Mohlo by to zničit areál kempu. Tohle je tragédie obecní pastviny. Nejlepší způsob nebo nejčastější způsob, nejlepší způsob, jak tragédii obecní pastviny předcházet, je prostřednictvím nějakého druhu povolovacího procesu.
video