Veřejné statky a externality
Veřejné statky a externality (3/4) · 7:26

Pozitivní externality Co jsou pozitivní externality?

Navazuje na Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce.
Zamyslíme se nad trhem uričtého typu keře nebo určitého typu stromu, který mohou lidé pěstovat na zahradě. Tady je naše množství toho stromu pěstované každý rok. 1 milion, 2 miliony Možná je to celonárdoní, tohle jsou docela vysoká čísla pro určitý typ stromu. 4 miliony a tak dále. A potom tam dám cenu. Tohle je množství za rok vypěstované v naší zemi. A tady to budou naše dolary za strom. A třeba tohle je 10 dolarů, tohle je 20, tohle je 30, tohle je 40. A naše křivka mezních nákladů nebo naše křivka nabídky by vypadala... Aby byl zasazen ten první strom, abychom získali někoho, kdo ho zasadí a bude pěstovat a potom ho přesadí do vaší zahrady, budete jim muset zaplatit alespoň 10 dolarů. A potom každý další strom bude trochu dražší. A naše křivka mezních nákladů bude vypadat nějak takto. To je naše křivka mezních nákladů nebo křivka nabídky. A potom naše křivka poptávky. Z toho úplně prvního stromu bude mít někdo velký užitek. A potom z každého dalšího stromu mohou mít lidé trochu menší užitky. Může vypadat nějak takhle. Naše křivka poptávky bude vypadat takhle. Poptávka Tohle je trh pro nějaký pěkný strom. ... Když necháte trh, aby fungoval tak, jak funguje zde, dostaneme se k velmi přirozenému rovnovážnému množství. Vypadá to, že ročně je vypěstováno 2,7 milionů stromů. Naše rovnovážná cena je zhruba 20 dolarů za strom. Generujeme celý tento celkový přebytek. Je to rozdíl mezi zákazníky, lidmi, kteří kupují stromy, a lidmi, kteří stromy pěstují. Nyní řekněme, že vyšla vědecká studie a ukázalo se, že tenhle konkrétní druh stromu, tenhle pěkný strom, má všechny výhody. Řekněme, že je nějak spojený s potíráním škůdců. Třeba všech škůdců, které lidé nemají rádi. Škůdci, kteří, když sežerou všechnu kůru, odejdou nebo tak něco, Komáři zmizí a máte méně nemocí. Řekněme, že ten strom vždycky zlepší kvalitu vzduchu. A řekněme, že navíc vypadá pěkně. I když to není váš strom, tak když kolem něj půjdete, uklidní vás to a budete se na světě cítit lépe. Je pěkné se na ně jen dívat. A tohle je studie, kterou provedli vědci a určili, že užitek ze všech těchto věcí jako je potírání škůdců, kvalita vzduchu a jen estetický přínos společnosti jako celku vyjde v průběhu životnosti stromu na 10 dolarů za strom. Je to užitek 10 dolarů za strom. V podstatě říkají, že nad rámec užitku, který získá majitel zahrady, je zde společenský, je zde externí užitek. Dokážete si to představit, když hovoříme o pozitivních externalitách. Existuje externí užitek pěstování stromu, který dosahuje částky 10 dolarů za strom. Jak bychom to tam zahrnuli? Jak určíme s touto danou rovnovážnou cenou a množstvím, zda opravdu máme optimální počet stromů ve společnosti? V několika posledních videích jsme měli negativní externalitu. Měli jsme externí náklad a ten náklad jsme přidali ke křivce nákladů. Nyní máme externí užitek. Máme pozitivní externalitu. Můžeme tento užitek přidat ke křivce mezního užitku. V podstatě tohle je užitek, který získávají ti, co si koupí strom a a k tomu přidáme užitek, který získává společnost. Společnost získává užitek 10 dolarů. Tyto 4 miliony stromů nebo je to vlastně trochu méně. Vypadá to zhruba jako 3,5 milionů, přináší užitek 10 dolarů. Ale když to zkombinujete s užitkem společnosti, s dalšími 10 dolary dostanete se sem. U tohoto prvního stromu to vypadá skoro jako užitek 50 dolarů. Ale když přidáte užitek společnosti, je to vlastně užitek skoro 60 dolarů. A tak v podstatě berete tuto křivku poptávky a posunujete ji nahoru o 10 dolarů, když zahrnujete užitek společnosti. Můžete to nazvat mezní užitek plus křivka externího užitku. Zahrnuje to veškerý užitek, který společnost získává tím, že jsou vysázeny tyto stromy. Ale když se podíváte na tuhle křivku, dostanete trochu jinou rovnovážnou cenu. Rovnovážná cena jde až sem. Nyní se rovnovážná cena dostává až někam sem. Rovnovážná cena vypadá bližší. Místo 20 dolarů to je 27 dolarů a skutečně produkované množství se blíží ke 3,3 milionům. Kdybychom trh nechali bez zahrnutí tohoto užitku, v podstatě bychom na stole nechali všechen tento přebytek, který mohl vzniknout. Pokud necháme se trh ustálit na své přirozené rovnovážné ceně a rovnovážném množství, budeme produkovat těchto 2,7 milionů. A celkový užitek splečnosti bude celá tato křivka. Nebo můžete říct, že užitek společnosti bude právě tady. Užitek spotřebitele bude tato část zde. Vlastně celá tahle část, protože naše rovnovážné ceny se dostanou až sem. Přebytek výrobce je právě tady. Ale na stole necháváme nějaký užitek společnosti. Pokud se nad tím zamyslíte z pohledu společnosti, můžete tuto oranžovou část chápat jako náklady mrtvé váhy. Necháváme to na stole, když nějak nevytvoříme pobídku, aby se sázelo více těchto stromů. V této situaci způsob, jak zařídit, aby bylo produkováno optimální množství a společnost tak získala tento přebytek, je ten, že mohou.... V případě negativní externality jsme uvalili daň, která zahrnovala negativní externalitu. Nyní můžeme poskytnout nějakou dotaci. Mohli bychom říct: "Jestliže sázíte strom, kupte a zasaďte nějaký z těchto stromů a dostanete slevu na dani 10 dolarů." V podstatě to říká, že kdokoli zasadí jeden z těchto stromů, jejich daně budou o 10 dolarů nižší, než kolik by museli jinak platit. V podstatě říkají: "Podívejte, jakýkoli užitek budete ze stromu mít, dáme vám za to užitek o 10 dolarů větší." A tak v podstatě zajišťujete, že je produkováno optimální množství. Za těchto okolností dáváte v podstatě celý mezní užitek, užitek těch 10 dolarů navíc, lidem, kteří sází stromy. Všechno tohle se stane také jejich užitkem, protože dostanou 10 dolarů. Ale dobrá věc je, že alespoň ten pozitivní přebytek někdo získá. Neztratí se. Nevzdáte tuhle oranžovou část zde.
video