Práce a příjem z mezního produktu
Práce a příjem z mezního produktu (1/3) · 13:03

Křivka příjmu z mezního produktu firmy Jak velký užitek firma získá najmutím další osoby?

Navazuje na Komparativní výhoda, Výrobní rozhodnutí a náklady obětované příležitosti.
V tomto videu trochu hlouběji pronikneme do trhů práce. Opravdu to nebudou žádné zásadně nové koncepty. Skutečně budeme jen znovu aplikovat koncepty, které jsme již viděli před tím a možná použijeme trochu jiná slova. Ale důvod, proč je práce zajímavá, je, že práce je jeden z výrobních faktorů. Je jedním ze vstupů, které firmy potřebují k tomu, aby mohly vyrábět cokoli, co vyrábějí. Na rozdíl od většiny trhů, když hovoříme o počítačovém trhu. Napíšu to tady. Na počítačovém trhu přichází poptávka od domácností. Přichází, řekněme, od jednotlivců, zatímco nabídka přichází od firem. Přichází od firem. Na trhu práce je to naopak. Na trhu práce přichází poptávka od firem, to jsou lidé, kteří potřebují pracovní sílu, kteří najímají pracovní sílu. Tohle přichází od firem. A nabídka přichází od jednotlivců. Přichází od jednotlivých lidí. Zajímavé na tom je, že protože poptávka přichází od firem... dříve, když nabídka přicházela od firem, jsme se mohli podívat na složení výdajů firem a a odtud vyvodit křivku nabídky. Nyní, když poptávka přichází od firem, můžeme se u firem podívat na strukturu příjmů. Jaký další příjem získají s každým zaměstnancem navíc a vlastně bychom mohli vygenerovat křivku poptávky, jejich křivku mezního užitku tím, že se podrobněji podíváme na jejich podnikání. To je v podstatě to, co budeme dělat v tomto videu. Nejsou to zásadně nové myšlenky, pouze je uplatňujeme trochu jiným způsobem a použijeme trochu jiné pojmy. Pro účely tohoto videa nyní předpokládejme, že provozuji myčku aut, myčku aut. Jde o konkurenční myčku aut. O konkurenční myčku. Musím se přizpůsobovat cenám trhu. Nemám monopol ani oligopol. Nejsem ani monopolistický konkurent. Ve městě je mnoho myček aut. Jsme téměř nerozlišitelní. Všichni nabízíme stejnou službu. Budu se přizpůsobovat cenám trhu. Řekněme, že rovnovážná cena na tomto trhu konkurenčních myček aut je 5 dolarů za umytí auta, 5 dolarů za umytí auta. Pro zopakování; také to znamená, pamatujte si, jde o konkurenční firmu, ne o monopol, že mé mezní příjmy se rovnají konstatním 5 dolarům za umytí auta. Pokud umyji 1 auto, dostanu 5 dolarů, pokud 2, pak 10 dolarů, 3 umytí auta 15 dolarů. V monopolu by se mezní příjmy změnily. Zvažme, jak velký užitek bych získal z každého dalšího zaměstance. Nejdřív si udělám tenhle sloupeček přímo tady a práci si označíme L (jako labor). Tohle bude množství práce. Budu přemýšlet, kolik lidí najmu, jestli nikoho, 1, 2, 3, 4, nebo 5 lidí. Zamysleme se, kolik toho můžeme vyprodukovat, když najmu takové množství zaměstnanců. Nazvu to celkový produkt nebo to můžeme nazvat celkový produkt práce. V podstatě říká, kolik aut můžu umýt? Tohle bude umytí aut za hodinu, umytí aut za hodinu. Kolik aut za hodinu mohu umýt s různým počtem zaměstnanců? Pokud nemám nikoho, žádné auto neumyji. Řekněme, že jsem zjistil, že když mám jednoho člověka, ten umyje 5 aut za hodinu. 2 lidé dohromady umyjí 9 aut. 3 lidé jich zvládnou 12. 4 lidé 14 a 5 lidí zvládne dohromady 15 aut. To můžeme zapsat. Vlastně to můžeme i zakreslit do grafu, jen abychom lépe viděli, k čemu docházíme. Vždycky pomáhá si věci vizualizovat. Tohle bude náš celkový produkt. Tohle bude náš celkový produkt a tohle bude naše množství práce. Množství práce můžeme mít 1, 2, 3, 4, nebo 5 lidí a tady to je ve skutečnosti 0 lidí. A můj celkový produkt má rozsah až sem k 15. Řekněme, že tohle je 15, tohle bude 10 a tohle bude 5, 5, 10 a 15. Můžeme tady zakreslit body. Jaký je celkový produkt? Tohle je nula/nula. Nula lidí, za hodinu neumyji žádná auta. Celkový produkt je v umytých autech za hodinu. Pokud mám jednu osobu, mohu umýt 5 aut za hodinu. Pokud mám dva lidi, můžu umýt 9 aut za hodinu. Se 2 lidmi mohu umýt 9 aut za hodinu, se 3 lidmi mohu umýt 12 aut za hodinu, se 3 lidmi mohu umýt 12 aut, to je asi tady. 4 lidi, mohu umýt 14 aut za hodinu, 4 lidi, 14 je asi tady a nakonec udělám tohle... Podívejme se. Už takhle používám spoustu barev. Podívejme, růžová. 5 lidí, mohu umýt 15 aut za hodinu, s 5 lidmi mohu umýt 15 aut za hodinu. Celkový produkt je funkce množství práce, bude vypadat jako křivka, která vypadá asi takhle. Mohl bych prostě spojit ty body, nebo to mohu trochu zakřivit a bude to vypadat asi takhle. Jedním způsobem, jak na to nahlížet, a uvidíte to v ekonomii. Když vždycky chcete přemýšlet o tom, kolik toho chcete vyprodukovat nebo kolik najmout pracovních sil, vždycky chcete přemýšlet o tom, jaký užitek získáte z další jednotky, když uvažujete strukturu svých výdajů. Kolik stojí přidání další jednotky? Když zvažujete své užitky nebo poptávku, přemýšlíte, kolik užitku získám z další jednotky? Pohlížejme na to jako na mezní ... Napišme mezní produkt, MP. V některých učebnicích ekonomie jsem viděl označení MPL, mezní produkt práce (marginal product of labor). Vlastně tam napíšu L, aby to bylo jasné. Tohle je mezní produkt práce. Když změníme počet z nula lidí na jednoho člověka průměrně mezi těmito dvěma body, jsme schopni ... naše delta, náš rozdíl. Delta je řecké písmeno, které vyjadřuje rozdíl. Změna v celkovém produktu je 5. Můžeme se na to dívat jako na průměrný mezní produkt nebo se na to můžete dívat jako na mezní produkt uprostřed mezi těmito nebo se na to můžete dívat jako na průměrný mezní produkt mezi těmito dvěma body zde. To je proč jsem to napsal v řadě. To je mezi těmito dvěma body. Posune nás to z nuly na 1. Vlastně mě nechte to nakreslit, zatímco vypočítám kolik to je. Nakreslím tohle trochu víc plošší. Mám tady místo a mohu se posunout trochu níže. Na této ose udělám mezní produkt práce a potom na této ose budu mít množství práce. Tohle je 1, tohle jsou2, tohle jsou 3, 4 lidé a 5 lidí. Tenhle bod zde, tenhle bod zde je mezní produkt práce uprostřed. Můžete se na to dívat jako na sklon uprostřed mezi 0 a 1 nebo se na to můžete dívat jako na průměrný sklon od nuly k 1. Nakreslím to sem. Budu se na to dívat... a ve skutečnosti jsem neoznačil tyhle osy. Tohle je, nazvěme to 5, 4, 3, 2, 1. Uprostřed mezi 0 a 1 je můj mezní produkt práce 5, zde. Uprostřed mezi 1 a 2 můj mezní produkt práce... posunu se od 5 aut umytých za hodinu na 9, můj mezní produkt práce je 4. Mezi 1 a 2 je můj mezní produkt práce 4 a potom mezi 2 a 3 můj mezní produkt práce... Posunu se od 9 umytých aut za hodinu na 12. Mám další 3 umytá auta tím, že přidám třetího člověka. Průměr, na který se můžete dívat jako na sklon zde, bude 3. Sklon zde bude 3. Neudělal jsem to úplně podle měřítka a potom tohle je trochu shluknuté tady dole. Ale pojďme dál. Potom půjdete-li ze 3 na 4, mezní produkt práce... posunu se z 12 umytých aut na 14. Získám navíc 2 umytá auta přidáním 4. osoby. Mezi 3 a 4 dostanu přírůstek v průměru 2 auta s osobou navíc. A konečně mezi 4 a 5 dostanu přesně 1 auto navíc. Mezi 4 a 5 dostanu přesně 1 auto navíc. Získám... vypadá to trochu jako křivka, protože jsem shlukl měřítka, ale skutečně by to měla být přímka. Tohle by opravdu měla být přímka. Možná.... udělal jsem to, jak nejlépe jsem uměl. Nechci znovu překreslovat všechny tyhle body, ale tohle by měla být přímka. Pokaždé když jsme se posunuli o 1 nahoru, klesli jsme o 1. Pokaždé když jsme se posunuli o 1 nahoru, klesli jsme o 1. Tady to vidíme. Šli jsme 5, 4, 3, 2, 1. Tohle je 5, 4, 3, 2, 1. Tohle by opravdu měla být rovná čára. Tohle v podstatě kreslí sklon této křivky v každém bodě. O čem můžeme přemýšlet, protože tohle samo osobě nám udává mezní užitek, pokud jde o umytá auta, ale neudává nám to mezní užitek, pokud jde o dolary. Abychom to udělali, potřebujeme příjem z mezního produktu nebo to můžete nazvat hodnota mezního produktu práce. Napíši to sem. Můžeme tohle nazvat MPR, příjem z mezního produktu nebo na to můžeme pohlížet jako na hodnotu mezního produktu práce. Ale v podstatě říkáme, když myjeme 5 aut navíc první osobou a získám 5 dolarů za umytí auta. Mám konstantní mezní příjem. Přizpůsobuji se cenám trhu. Potom vydělám 25 dolarů na těchto dalších 5 autech a kdybych umyl 4 další auta, 4 krát 5, vydělám navíc 20 dolarů. Když umyji 3 auta navíc, vydělám 15 dolarů navíc. Dvě auta navíc, 10 dolarů navíc. Pokaždé to jen násobím 5. Tohle je krát 5, krát 5, krát 5, krát 5. A když umyji jedno auto navíc, krát 5 dolarů za auto, vydělám navíc 5 dolarů. V podstatě můžeme vzít každý bod na této křivce a můžeme ho vynásobit 5, abychom získali mezní produkt z příjmů nebo mezní produkt práce. Musím být opatrný, když říkám "z". Nakreslím to. A pokusím se to zakreslit trochu lépe, aby bylo jasné, že tohle je přímka. To je můj příjem z mezního produktu. Také na to můžete pohlížet jako na mezní užitek vypočítaný v dolarech. A na tohle můžete pohlížet jako na mezní užitek v počtu umytých aut. Tohle je mezní užitek v doalrech. Zde budeme mít množství práce. 1, 2, 3... Vlastně, chci, aby se vyrovnali trochu lépe. 1 je právě zde, 2 jsou zde, 3 jsou tady, 4 jsou tady a 5 je zde. 1, 2, 3, 4, 5. Půjdu trochu dolů. Tohle je moje množství práce a příjem z mezního produktu stoupá na 25. Řekněme, že tohle je 5, 10, 15, 20 a 25. Uprostřed mezi 0 a 1 osobou, tady to je 25. Produkuji 25 dolarů nebo získávám další příjem 25 dolarů uprostřed průměru. Vidíte tenhle bod tady. Vynásobím to 5. Dostávám v průměru 25 dolarů za další osobu. Potom, když přejdeme k tomuto bodu zde, dostáváme 20 dolarů. To je tohle zde. Potom, když přejdeme k tomuto oranžovému bodu , pokud to vynásobíme 5, dostaneme 15 dolarů. Tohle je 5, 10, 15. To je uprostřed mezi 2 a 3. Náš příjem z mezního produktu je 15 dolarů. tohle je... Udělám to jasněji. Tohle tady je 15 a uprostřed mezi 3 a 4 lidmi to je 10 dolarů, uprostřed mezi 3 a 4 to je 10 dolarů. Budete to vypadat nějak takhle. A potom konečně uprostřed mezi 4 a 5 to je 5 dolarů. Je to 5 dolarů. Jen si zde vybíráme body. Vybrali jsme si střední bod, sklon v těchto bodech nebo průměrný sklon mezi 0 a 1. Ale když předpokládáte, že tahle křivka má souvislý sklon, že se sklon mění souvisle, potom tohle bude přímka a tohle bude také přímka. Naše přímka bude vypadat nějak takhle. A co je na téhle přímce hezké, že je to v podstatě křivka mezního užitku. Křivka mezního užitku této firmy, tím jak získává stále více práce. V podstatě je to křivka poptávky po této firmě. Pokud chcete najít křivku poptávky trhu, můžete vzít jen křivku poptávky každé z těchto konkurenčních firem a jen byste je dali všechny dohromady.
video