Práce a příjem z mezního produktu
Práce a příjem z mezního produktu (2/3) · 6:18

Přidávání křivek poptávky Jak přidat křivky poptávky?

Navazuje na Komparativní výhoda, Výrobní rozhodnutí a náklady obětované příležitosti.
V posledních několika videích jsme vytvořili křivku příjmu z mezního produktu pro naši malou myčku aut. A v podstatě jsme zjistili, že se shoduje s křivkou poptávky po práci od této firmy. Hned v prvním videu jsem mluvil o tom, že pokud znáte křivku poptávky na určitém trhu, v tomto případě na trhu práce určitého druhu, možná s prací prováděnou v myčce aut. Potom pokud ji znáte od jedné firmy a všechny ostatní firmy na trhu po tomto typu práce, můžete přidat jejich křivky poptávky, abyste získali celkovou tržní poptávku po daném typu práce, po zboží nebo službách. V tomhle videu se chci ujistit, že rozumíte tomu, co znamená přidat křivky poptávky. Najednu stranu je to zřejmé, ale na druhé straně je to trochu neintuitivní, kvůli způsobu jakým jsou definované v ekonomii osy. Osa ceny je svislá osa. Nakreslíme křivku poptávky pro dvě firmy. Udělám zjednodušené verze. Nepoužiji tuhle zde. Udělám dvě zjednodušené křivky poptávky. To se netýká jen trhů práce. To se týká jakékoli křivky poptávky. Pokud chci přidat dvě křivky poptávky... Tohle je poptávka jedné entity, tohle je poptávka jedné firmy. Tohle je cena a tohle je množství. Tohle je množství. Řekněmě, že za cenu 10, nic nepoptávají. Pokud je tohle hodinová mzda a kdyby byla cena 0, v podstatě by se dostali na... poptávali by 10 lidí. A tak máte situaci. Máte křivku poptávky, která bude vypadat nějak takhle. Křivku poptávky, která bude vypadat nějak takhle. Tečka. Křivka potpávky, která bude vypadat takhle. Na křivce poptávky udělám jeden další bod. Za cenu 5 množství nebo za 5 dolarů za hodinu by tahle firma poptávala, pokud o tom uvažujeme vzhledem k práci, za cenu 5 dolarů za hodinu práce, bude tahle firma poptávat 5 lidí na hodinu. Samozřejmě, že to, co budu dělat je obecné pro jakoukoli křivku poptávky. Ale ponecháme to jen vzhledem k práci. Tohle je Firma 1. Tohle poptávka firmy. Pokud o tomhle mluvíme jako o poptávce po pomerančích, potom tohle nebude firma. Tohle bude spotřebitel nebo třeba velkoobchodník nebo někdo takový. Tohle je poptávka Firmy 1 po práci. Řekněme, že poptávka Firmy 2 vypadá nějak takhle. Pokusím se je srovnat. Poptávka Firmy 2 vypadá nějak takhle. Osy budou mít úplně stejné označení. Tohle je množství. Tady je cena. Tohle je 5. Tohle je 10. Potom tohle je 15. Řekněme, že tohle je 5 a řekněme, že tohle je 6. Jejich křivka potpávky vypadá takto. Vypadá takhle. Udělám to trochu hezčí. To nevypadá hezčí. Vypadá nějak takhle. Můžu sem přidat nějaké body navíc. Při ceně 10 bude tahle firma poptávat 2 jednotky. Pokud uvažujeme práci 10 dolarů za hodinu, získají 2 lidi na hodinu. Při ceně 5, budou poptávat 4. Budou poptávat 4 jednotky. Tohle jsou všechny.... Dívali jsme se na pár bodů na této křivce poptávky. Nyní je můžeme spojit dohromady. Tohle je Firma 2. Poptávka Firmy 2 po práci. Přidáme tyto dvě křivky. Když jsem řekl, že to není intuitivní, ve skutečnosti se podíváme na... Při dané ceně jaké celkové množství práce je nyní poptáváno? V podstatě to přidáme vodorovně a za chvilku uvidíte, o čem mluvím. Když je dám dohromady, dám je dohromady, budu mít stejné osy. Řekněme, že tohle je 5. Tohle je 10. Vlastně půjdu trochu dál na této ose, na této druhé ose. Druhá osa. Udělám to tak rovné, jak to bude možné. Řekněme, že tohle je 5, 10, 15. 5, 10, 15 a tohle je 5, 10, 15. Udělám všechno pro to, abych to srovnal vodorovně. Potom těchto 15 je těchto 15, těchto 10 je s těmito 10. Je s těmito 10. A těchto 5 je s těmito 5 a s těmito 5. Při ceně 15 na trhu jaké je celkové poptávané množství? Stále to bude 0, protože i tato firma stále poptává 0. Ale když se potom dostaneme na cenu 10, tahle firma, Firma 1 poptává 0, ale Firma 2 tady poptává 2. Posuneme se na 10. Bude to právě tady. Tohle jsou zhruba 2. Tahle vzdálenost jsou zhruba 2. Potom, pokud se dostaneme na 5... Při ceně 5 bude Firma 1 poptávat 5. Firma 2 bude poptávat 4 jednotky práce. Při ceně 5 budete mít 5 plus 4. Při ceně 5 budete mít 5 plus 4 neboli 9 jednotek práce. 9 jednotek práce. Potom při ceně 0, pokud je práce zadarmo, bude tahle firma poptávat 10 jednotek a tahle firma bude poptávat 6 jednotek. Spojíte je dohromady a dostanete 16 jednotek. Dostanete 16 jednotek. Křivka celkové poptávky po práci bude vypadat nějak takhle. Udělám ji v... nebo vlastně ji udělám modře. Křivka celkové poptávky po práci bude vypadat takhle. Mezi 15 dolary a 10 dolary má jen Firma 1 zájem získat nějakou práci. Tahle část zde bude vypadat takto. Ale potom za tímto bodem přidáte Firmu 1 k tomuto mixu a potom Firma 1... Možná to udělám jinou barvou. Bude to vypadat nějak takhle. Bude to vypadat nějak takhle. V podstatě jsme přidali... vodorovně jsme přidali tuhle přímku k téhle přímce. Můžete si představit, že vezmete tuhle přímku a v jakémkoli bodě... Při 5 zde vezmete její hodnotu a množství a přidáte k tomuto množství zde. Důvod, proč jsem řekl, že to je trochu neintuitivní, je, že tohle by bylo jednodušší přidat alespoň pro mne s průpravou v tradičních algebraických konvencích, na které jsme zvyklí. Jsme zvyklí přidávat svisle. Pokud bychom prohodili cenu a množství, potom bychom mohli skládat jednu na druhou a přidat je svisle. To je proč, je to trochu neintuitivní. Ale doufejme, že to dává smysl. Díváme se na každou jejich křivku poptávky při dané ceně. A říkáme: Jaká je poptávka Firmy 2? Jaká je poptávka Firmy 1? A spojíme je dohromady a potom dostaneme tohle. Dostaneme tuto celkovou tržní křivku poptávky, Firma 1 plus Firma 2.
video