Elasticita
Elasticita (7/9) · 11:20

Křížová elasticita poptávky Co je křížová elasticita poptávky? Jak může změna ceny jednoho zboží ovlivnit poptávané množství jiného zboží?

Navazuje na Poptávka, nabídka a tržní rovnováha.
Doposud jsme se zaměřovali na elasticitu poptávky jen po jednom zboží. Zamýšleli jsme se nad tím, jak změny v ceně zboží ovlivňují změny v jeho množství. Nyní prozkoumáme, jak můžeme jít napříč zbožím. Budeme hovořit o křížové elasticitě poptávky. A existuje mnoho různých situacích, o kterých můžeme přemýšlet. Ale opravdu budeme přemýšlet o tom, jak cenová změna jednoho zboží může ovlivnit poptávané množství jiného. Chcete-li vidět příklad, vemte si dvě aerolinky. Dvě konkurující si aerolinky řeba s naprosto stejnou trasou, létající v naprosto stejnou dobu, třeba mezi New Yorkem a Londýnem. Aerolinka 1 zde, aerolinka 2. Velmi konkurenční. Cena zpáteční letenky zde je 1000 dolarů. Požadované množství je 200 letenek, řekněme, v daném týdnu. Cena aerolinky 2 je 1000 dolarů za zpáteční let, požadované množství je také 200 letenek. Nyní se zamyslíme nad tím, co se stane, když aerolinka 1 zvýší svou cenu z 1000 dolarů na 1100 dolarů. Můžeme udělat i něco méně dramatického. Na 1050 dolarů. Relativně malé zvýšení ceny. Pamatujte si, že když přemýšlíme o procentuálním cenovém zvýšení, přemýšlíme o elasticitě. Obecně neřekneme jen, OK 50 dolarů navíc k 1000 dolarům je 5% cenové zvýšení. To dělám při každodenním uvažování, když se to zvedne z 1000 dolarů na 1050 dolarů. Řekli byste, že je to nárůst 50 dolarů základu 1000. Nebo že je to 5% nárůst. Pokud přemýšlíte o elasticitách, protože chcete mít stejnou procentuální změnu mezi... jdete z 1000 na 1050 nebo když jdete z 1050 na 1000. Ve skutečnosti použijeme průměrný bod jako základ, procentuální změna v této situaci... napíšu to do uvozovek, protože je to trochu jiné než, co děláte v tradiční matematice, kdy uvažujete procentuální změnu. Měli jste změnu v ceně 50. Vaše cena vzrostla o 50. Z našeho základu použijeme 1025, což je průměr z 1000 a 1050. Řekneme, že zvýšení ceny, ačkoli jsme dali zvýšení do uvozovek, protože používáme průměr. Je to zvýšení 4,9% při použití středu jako základ. Nyní co se stane. Všichni dnes používají letenkové stránky pro porovnání cen. Pokud jsou to opravdu stejné trasy, letící z úplně stejného letiště na úplně stejné letiště, odlétající ve stejnou dobu, vezmou si všichni tuhle, protože stojí jen 1000 dolarů. I když ušetří jen 50 dolarů. Proč by letěli s touhle aerolinkou? Tohle poptávané množství klesne na nulu. A tohle poptávané množství vzroste na 400. Nebudeme brát v úvahu skutečnou kapacitu letadla a podobně. Budeme zde mít velmi jednoduchý model. Jaká zde byla pro aerolinku 2 procentuální změna? Ještě jednou změna v množství je 200 ne 400. Zvýšili jsme to ze 200 na 400, získali jsme tak 200. A náš základ. Chceme použít průměr ze 200 a 400, což je 300. A tohle je zrhuba 67%. Najednou máme naši křížovou elasticitu poptávky po letenkách aerolinky 2 vzhledem k ceně aerolinky 1. A dostaneme procentuální změnu v letenkách aerolinky 2, procentuální změnu v poptávaném množství po letenkách aerolinky 2, což je 67% lomeno procentuální změnou ne v ceně aerolinky 2, ale v cenové změně aerolinky 1. To je proč to nazýváme křížová elasticita. Přejdeme z jednoho zboží na druhé. Pro zjednodušení je to zhruba 5%. Vypočítáte to. Pokud máte 67% děleno 5%, dostanete zhruba 13,4. Tohle je zhruba 13,4. Máte velmi vysokou křížovou elasticitu poptávky. Pokud tohle dokonce zvýšíte o 5 dolarů, můžete mít stejný efekt. Museli byste zde mít velmi vysoké číslo. A tahle situace zde... pro tuhle křížovou elasticitu poptávky, protože tyhle věci se blíží dokonalým substitutům... způsob jakým jsme stanovili tento problém je, že jsme řekli, že lidem je jedno jakou poletí aerolinkou. Vyberou si tu nejlevnější. Když máte skoro dokonalé substituty jeden druhého jako v tomto příkladě, křížová elasticita poptávky dosahuje nekonečna. Stoupá výše a výše. Teoreticky pokud jsou tyhle opravdu identické, i kdybyste to zvýšili o penci, lidé by se ptali, proč bych utratil penci? Použil bych aerolinku 2. A tohle číslo zde by bylo ještě nižší. Tahle věc se může přiblížit nekonečnu. A všimněte si, tohle bylo kladné. Pokud jsme v normální cenové elasticitě poptávky, jediný způsob jakým byste zvýšili množství tradičního zboží, by bylo snížením ceny. Ale zde jsme zvýšili cenu substitutu konkurenčního výrobku a a zvýšili jsme poptávku pro produktu aerolinky 2, což ve skutečnosti dávalo smysl. Nebyl to záporný vztah. Zde je ve skutečnosti kladná hodnota. Ale můžete mít záporný vztah při používání křížové elasticity poptávky. Tohle je příklad substitutu. Můžeme přemýšlet o příkladu komplementu. Co když hovoříme o e-knihách? Řekněme, že mám nějaký druh e-knihy. A současné poptávané množství v daném týdnu je, nevím, 1000. Řekněme, že cena čtečky elektronických knih, kterou byste potřebovali na čtení mých e-knih, je 100 dolarů. Ale řekněme, že cena čtečky klesne ze 100 dolarů na 80 dolarů. Měli jste 20 dolarový pokles ceny. Co se stane s mojí e-knihou za předpokladu, že se cena nezměnila? Potom poptávané množství po mé e-knize vzroste. Řekněme, že poptávané množství po mé e-knize vzroste na 100, protože více lidí si to bude moci dovolit nebo jim zbydou peníze. Když si koupí tohle, koupí si více e-knih. Ani nevím jaká je cena za moji e-knihu, ale v daném cenovém bodě poptávané množství vzroste na 1100. A nechám na vás, abyste spočítali cenovou elasticitu poptávky, ale uvidíte, že ve skutečnosti dostanete zápornou hodnotu jako jsme viděli u normální elasticity poptávky. Až to budete počítat, pamatujte si, chcete udělat procentuální cenovou změnu v množství e-knih lomeno procentuální změna v ceně čtečky elektronických knih. A další věc, kterou si musíte pamatovat, že nevezmete jen -20/100, vezmete -20 lomeno průměr těchto dvou, když o tom uvažujete v kontextu elasticity. Tato hodnota zde je -20/90, průměr těchto dvou. Hodnota zde bude +100 lomeno průměr těchto dvou, což je 1050. A dostaneme 100/1050, což nám dá zhruba 0,095. Zrhuba 9,5% změna v poptávaném množství po mé e-knize. A jmenovatel zde je -20/90. Dostanete pokles 22%. Pokud vydělíte čitatele jmenovatelem, je to 0,095/-0,22222... a dostanete -0,43. A to dává smysl. Pokud snížíte cenu čtečky elektronických knih, tenhle komplementární výrobek, výrobek, který jde ruku v ruce s mjí e-knihou, zvýší to poptávku. Stejně jako u cenové elasticity poptávky, dostanete zde zápornou hodnotu. Co dva naprosto nesouvisející výrobky? Řekněme, že mám basketbalové míče. A cena basketbalových míčů vzroste, řekněme, z 20 dolarů na 30 dolarů. Co se stane s mojí e-knihou? Moje e-kniha se nezmění. Zůstane 1000 dolarů. Procentuální změna poptávaného zboží po mé e-knize bude v tomto případě nulová. Když uděláme tuhle křížovou elasticitu poptávky lomeno moje procentuální změna v basketbalových míčích, což bude 30/25. Měl jsem říct 10/25, omlouvám se, což je 40% nárůst. To bude 0/40%, což se rovná nule. Pro nesouvisející výrobky, výrobky,kde cenová změna u jendoho z nich neovlivní poptávané množství druhého, naprosto dává smysl, že máte nulovou křížovou elasticitu potpávky. Pokud jsou to komplementy, budete mít zápornou křížovou elasticitu poptávky. Pokud jsou to substituty, budete mít kladnou a čím bližší substituty to jsou, tím kladnější bude vaše křížová elasticita potpávky.
video