Elasticita
Elasticita (8/9) · 9:33

Elasticita nabídky Co je elasticita nabídky a jak ji vypočítáme?

Navazuje na Poptávka, nabídka a tržní rovnováha.
Hodně jsme mluvili o elasticitě poptávky a vy jste pravděpodobně přemýšleli, zda existuje i elasticita nabídky? Dokážete si představit, že odpověď je: Samozřejmě existuje! A je zajímavé přemýšlet o tom, jak se procentuální změna nabízeného množství týká procentuální změny cen. Například řekněme, že máme stánek s limonádou. Tohle je cena na této ose a tohle je množství na této ose. A řekněme, že naše křivka nabídky vypadá nějak takhle. Je zřejmé, že čím vyšší cena, tím jsme ochotni dodávat vyšší množství. A řekněme, že za cenu 1 dolar bude nabízené množství 10 galonů týdně. Tohle bude 10 galonů za týden. Nabízené množství bude 10 galonů týdně. A řekněme, že pokud cena vzroste na 2 dolary, nabízené množství vzroste na 16 galonů za týden. Jaká je přibližně elasticita nabídky v průběhu tohoto časového úseku? Elasticita nabídky a dokážete si představit, jak to můžeme vypočítat jako procentuální změnu nabízeného množství lomeno naše procentuální změna ceny. Jaká je naše procentuální změna ceny? Vzrostla nám z 1 dolaru na 2 dolary (tady ta část zde). Vzrostlo nám to o 1 dolar. Vzrostlo nám to o 1 dolar za galon. Vzrostlo to o 1 dolar. Všichni používáme náš výchozí bod jako základ v tradičním hledání procentuální změny, protože máme stejnou procentuální změnu jako kdybychom bychom šli z 1 do 2 nebo z 2 do 1. Místo tradičního pojetí elasticity, kdy používáme střední bod těchto dvou, použijeme jejich průměr. 1+2 jsou 3, 3/2 je 1,5. 1 lomeno 1,50 dolar. Můžeme říct, že 1,50 dolar je přesně uprostřed těchto dvou bodů. A 1 lomeno 1,50 dolar je zhruba 67%. Tohle je přibližně 67% změna ceny na základě toho, jak jsme ji právě vypočítali při použití středového bodu jako základ. A to jsou procentuální změny nabízeného množství. To je procentuální změna nabízeného množství. Tady jsme šli z 10 na 16. Máme +6 lomeno základna středového bodu mezi mezi 10 a 16, což je 13. 10+16 je 26, děleno 2 je 13. 6 lomeno 13, což bude několik procent. Vyndáme kalkulačku. Máme 6 děleno 13, dostaneme 46%. Tady to je 46%. Máme na základě způsobu jakým počítáme 67% nárůst ceny a máme 46% nárůst nabízeného množství. Tohle je 46% nárůst nabízeného množství. To je vše, co můžeme vidět o elsaticitě nabídky. Bude to 46% lomeno 67%, to bylo méně než 1. Bude to děleno 0,6666666... periodických, to je zaokrouhleno na 0,69. Tohle je elasticita nabídky 0,69. Vidíme ji přibližně jako 0.69. Dostaneme méně procent alespoň v tomto cenovém bodě zde. Dostaneme menší procentuální změnu nabízeného množství než je naše procentuální změna ceny. Pojďme se zamyslet, stejně jako jsme to udělali u elasticity poptávky, nad různými scénáři. Pojďme se zamyslet nad scénář, kde je neelastická. Je třeba dokonale neelastická. Řekněme, že cena, cena a množství. Vezmu například sebe. Dělám videa, miluji vytváření vidí, to je to čím trávím dny a nezajímám se o to, kolik mi zaplatíte nebo jak málo mi zaplatíte. Myslím, že kdybyste mi zaplatili trochi více, možná bych strávil delší čas vytvářením videí. Když mi zaplatíte penny za video nebo nic nebo mi zaplatíte 1000 dolarů za video, budu vytvářet stejný počet videí každý den. Tohle jsou videa, videa v průměru na den a a tohle je cena za video. A řekně, že je jedno, kolik platíte, zda mi neplatíte nic nebo mi platíte 1000 dolarů. Chystal jsem se vyrábět v průměru, řekněme 3 videa za den. Potom máte tohle. Máte dokonale neelastickou křivku nabídky. Nyní můžete mít další scénář. Když jste farmář. Zakreslím cenu a množství. Nyní můžete mít další scénář, kde jste farmář. A můžete mít plodinu A nebo plodinu B. Třeba je to kukuřice a pšenice. A můžete snadno měnit jednu za druhou. A pro zjednodušení předpokládejme, že vás produkce obou vás stojí stejně. V této situaci řekněme, že cena pšenice za... Řekněme, že používáme srovnatelné cenové jednotky. Cena pšenice je pro vás po úpravě jednotek 10 dolarů za bušl (36,3l) nebo nebo něco takové. Chceme to zjednodušit pro náš model. Právě tady uvažujeme kukuřici. Uvažujeme o kukuřici. Řekněme, že kukuřice je za 10 dolarů. Když jsou obě za 10 dolarů, budu pěstovat... Vyjasním to. Cena kukuřice je 10 dolarů a množství kukuřice je, nevím, vypěstuji třeba 2000 bušelů. Vím, že tyto ceny jsou odlišné od skutečných cen za bušel kukuřice nebo pšenice. A stejně mé množství pšenice je 2000. Když cena kukuřice nepatrně vzroste. Tohle je náš graf kukuřice. Tohle je 10 dolarů a to je 2000 bušelů za rok nebo tak nějak. To je, kde jsme teď. Nyní pokud cena kukuřice jen nepatrně vzroste. Když cena kukuřice vzroste na 10,05 dolaru za bušel, najednou přesunu veškerou produkci pšenice na produkci kukuřice. Tohle bude 0 a to tohle 4000 dolarů. Při ceně 10,05 dolarů se dostaneme až na 4000 dolarů. A stejně tak, když tato cena bude klesat. Když klesne na 9,95 dolarů, přesunu veškerou produkci na pšenici a nebudu pěstovat žádnou kukuřici. A tady vidíte, že křivka poptávky se velmi zplošťuje. A můžete vidět, že na základě velmi malé procentuální změny ceny, mám velikou procentuální změnu nabízeného množství. Tohle zde se přibližuje dokonalé elasticitě. Obrovské změny elasticity nabízeného množství za malé procentuální změny cen. Skvělá věc týkající se elasticity nabídky je, že ve skutečnosti je mnohem jednodušší vytvořit křivku, která má jednotkovou elasticitu nebo dokonce, pokud chcete křížovou elasticitu. Pokud chcete mít jednotkovou elasticitu. Nejjednodušší křivka s jednotkovou elasticitiou, kterou umím nakreslit, bude vypadat takto. Ve skutečnosti tohle je křivka s jednotkou elasticitou. Bude to doslova takováto křivka. A důvod, proč to v tomto případě funguje, je to, že má sklon směrem nahoru. Roste-li cena, roste množství u křivky nabídky. V jakémkoli bodě, budou tyto dva proporcionální. Daná změna množství a daná změna ceny budou představovat stejná procenta, protože když cena roste, když máte vysokou cenu nebo střední cenu, máte střední množství. Když máte vysokou cenu, máte velké množství. Tyto kroky budou stejná procenta jako jedno z nich. Když máte nízké ceny, máte malá množství. A je mnohem jednodušší vytvořit křivku nabídky, která má jednotkovou elasticitu, než vytvořit normální křivku poptávky, která má jednotkovou elasticitu.
video