Elasticita
Elasticita (1/9) · 13:17

Cenová elasticita poptávky Co je cenová elasticita poptávky a jak ji vypočítáme?

Navazuje na Poptávka, nabídka a tržní rovnováha.
To, nad čím se budeme v tomto videu zamýšlet, je elasticita neboli pružnost poptávky. elasticita - pružnost poptávky. A co to je? Je to míra toho, jak se změní poptávané množství, když se změní cena nebo jak ovlivní změna ceny poptávané množství. Změna ceny ... ovlivní množství (Tady dávejte pozor.) poptávané množství. Když mluvíte o poptávce, mluvíte o celé křivce. Poptávané množství je určité množství. ... A to je způsob, jakým my, ekonomové.. já ve skutečniosti nejsem ekonom, ale když už probíráme ekonomii, můžeme předstírat, že ekonomové jsme. Způsob, jakým to ekonomové měří, je procentuální změna množství lomeno procentuální změna ceny. A důvod, proč to takto měří místo aby jen řekli, změna množství lomena změna ceny, je ten, že pokud počítáte změnu množství lomeno změnu ceny, dostanete číslo, které odpovídá jednotkám, které jste použili. Záleželo by na tom, zda vyjadřujete množství v hodinách, týdnech nebo rocích. A tak byste měli různá čísla v závislosti na časovém rámci nebo jednotkách, které byste použili. Ale když používáte procenta, dostanete číslo bez jednotky. Protože procenta vyjadřují změnu nějakého množství, děleno tím množstvím. Jednotky jako takové se navzájem vykrátí. A důvod, proč se to nazývá elasticita... tohle by vám mělo dávat smysl... nebo důvod, proč si já myslím, že se to nazývá elasticita je ten, že si představuji něco elastického například gumičku. A když gumičku zkusíte natáhnout, ... Řekněme, že tato je neelastická. Když ji natáhnete, nebudete schopni ji natáhnout příliš mnoho. Bude docela pevná. Příliš se nenatáhne. Zatímco když je něco neelastické, s vynaložením dané síly to nejste schopni příliš natáhnout. A když je něco elastické, s vynaložením stejné síly, budete schopni to natáhnout hodně. Tohle zde je elastické a tato analogie by tedy trochu měla dávat smysl vzhledem k použité ceně a poptávce. Něco je elastické... napíšu to. Elastické, napíši velmi elastické. Velmi elastické, pokud při dané změně ceny, máte... a zejména budeme za chvíli hovořit o procentech. Pokud při dané změně ceny, máte velkou změnu poptávky. Velká procentuální změna. Teď budu hovořit v procentech. S danou procentuální změnou ceny (P), můžete skončit s velkou procentuální změnou množství (Q). To by bylo velmi elsatické. Můžete si představit, že cena (P) je jako síla a poptávané množství (Q) určuje, jak daleko to může být nataženo. A to je důvod, proč to nazýváme velmi elastické stejně jako velmi pružnou gumičku. A pokud je něco velmi neelastické, s danou procentální změnou ceny (P), máte malou procentuální změnu množství (Q). Stejně jako v gumička. S danou sílou, pokud ji nejste schopni příliš natáhnout, je neelastická. Pokud jste schopni ji natáhnout hodně, je elastická. Stejné je to s cenou a množstvím. Jestli pro danou změnu ceny, pokud se poptávané množství, pokud je procentuální změna poptávaného množství velká, je to velmi elastické. Pokud se příliš nezmění, je to velmi neelastické. Teď, když jsme si to ujasnili, vypočítáme elasticitu několika bodů, jež leží tady na křivce poptávky. Myslím, že nám to dá lepší základy. Zvláště proto, že tu můžeme najít, pojmenoval bych je neobvyklé způsoby výpočtu procentuální změny množství a procentuální změny ceny. Abychom dostali stejné číslo. Když máme kladnou změnu ceny a stejně když máme zápornou změnu ceny nebo zápornou nebo kladnou nebo pokles ceny a nárůst ceny. Udělám si tady trochu místa, protože teď chci opravdu počítat. A ve skutečnosti všechno tohle bude opakování toho, co budu dělat a na to potřebuji volné místo. Tohle smažu a taky tohle. A teď plánuji vypočítat elasticitu poptávky v různých bodech podél křivky poptávky. První bod bude bod A a poté bod B. Tady si vytvořím další sloupeček. Elasticita poptávky vlastně budeme mít jeden sloupeček, který bude elasticita , velké E s dolním indexem d. A další, jen vezmu jeho absolutní hodnotu. Protože záleží na... někdy lidé rádi uvažují číslo, které má tendenci být záporné a někdy se lidé rádi dívají na jeho absolutní hodnotu. Podíváme se na oba případy a uvidíme, co to skutečně znamená. Řekněme, že naše cena klesla z bodu A do bodu B. Z bodu A do bodu B to máme 1 dolar, změna ceny -1 dolar. A je to kladné, tohle je změna ceny -1 dolar a dostaneme kladnou hodnotu 2 dolary... promiňte... přibudou nám 2 hamburgery za hodinu v poptávaném množství. Jaká je zde elasticita poptávky? Napíšeme to tady; napíšu to stejnou barvou jako bod A. Tedy pružnost poptávky je, vzpomeňte si, je to procentuální změna množství... napíši to. Procentuální změna množství lomeno procentuální změna ceny. A tak máme... jaká je naše procentuální změna množství? Bude to změna množství vzhledem k nějakému základnímu množství. Naše změna množství je 2, bude to tedy rovno 2 lomeno... teď v tradičním vyjádření. Chtěl bych vyjasnit, že je trochu neobvyklé, jakým způsobem to provádíme, ale děláme to tak, abychom dostali stejnou elasticitu poptávky, ať vycházíme z bodu A do bodu B nebo z B do A. Nebo v podstatě dostaneme stejnou elasticitu poptávky podél celého tohoto úseku křivky. Místo toho, abychom jen vydělili změnu množství vydělenou naším počátečním bodem, to, co chci udělat je, že vydělím změnu množství průměrem našeho počátečního a koncového bodu. Bude to 2 lomeno... a teď vlastně počítám s konkrétními čísly, vlastně ne, pojďme o tom ještě popřemýšlet. Co je průměr čísel 2 a 4? Průměr bude 3. To je průměr čísel 2 a 4. Mohl bych napsat, napíši to, aby to bylo jasné. Tohle tady je 2 plus 4 lomeno 2. Takhle získáte 3. Takhle vypočítáte průměr. To je naše poměrná změna, pak ji budete chtít vynásobit číslem 100... krát 100, abychom dostali procento. A jaká je naše změna ceny? Teď uděláme stejnou věc: procentuální změnu ceny. Naše změna ceny je -1. To je 1 lomeno... a ještě jednou neuděláme jen -1 děleno 9. Vydělíme to průměrem 8 a 9, a průměr 8 a 9 je 8,5. potom to vynásobíte číslem 100, abyste dostali procento. tyhle stovky se očividně vykrátí a zbyde nám... když dělíte zlomkem, je to stejné jako když násobíte jeho převrácenou hodnotou. Dostaneme 2/3 krát -8,5/1 neboli krát -8,5. Vytáhneme si kalkulačku a bude to... Vynásobím 2 krát -8,5 a potom vydělím 3, což nám dá -5,6667, což je ve skutečnosti 5 a 2/3. Napíši to jako záporné. Zaokrouhlím to na -5,67. Tohle se přibližně rovná -5,67. Tady je to -5,67 a tahle absolutní hodnota je samozřejmě jen 5,67. A nechám vás, abyste si ověřili sami, že dostanete stejnou elasticitu poptávky, když použijete tuto techniku, když použijete průměr základu vašeho procenta, z ceny 9 na 8, když půjdete z 8 na 9, což je rozdílné, než když použijete 9 jako základ nebo jen 8 jako základ. Tohle zde je elasticita poptávky nejen bodu A. Můžete se na to dívat jako na průměrnou elasticitu poptávky na tomto krátkém úseku křivky, která je v tomto příkladu skutečně rovná. na této části oblouku. Tuto část napíšeme sem. Napíši absolutní hodnotu. Absolutní hodnota naší elasticity poptávky je 5,67. Teď uděláme to samé se dvěma ostatními částmi zde. Budeme přemýšlet o tom, co se stane... Přemýšlejme, co se stane, když půjdeme z C do D. Naše elasticita poptávky... z bodu C do D, máme změnu množství, ještě jednou je to +2 a naše změna ceny, ještě jednou je to -1. Ale uvidíme, že i přesto... že změna množství lomeno... že změna množství a změna ceny je stejná, dostaneme odlišnou elasticitu poptávky, protože začínáme.. protože máme odlišné počáteční body. Naše počáteční a koncové body pro cenu jsou nižší a naše počáteční a koncové body pro množství jsou vyšší. Ve skutečnosti nám to změní procento. Podíváme se, co dostaneme. Naše procentuální změna množství... máme změnu množství 2 a pak naše průměrné množství je 9+11, což je 20, děleno 2 je 10. Tohle všechno lomeno změna... procentuální změna ceny, máme -1, -1 (posunu se trochu dolů) -1 děleno změnou ... -1 děleno průměrnou cenou. -1 je změna ceny a my to chceme vydělit průměrnou cenou. 5,50 plus 4,50 je 10 dolarů děleno 2 je 5. Průměrná cena je 5. A teď čitatel vynásobíme 100 a jmenovatel také 100, ale to nic nezmění, protože můžeme obojí vydělit 100. Tohle se rovná 2 lomeno 10 krát ... dělení zlomkem je stejné jako násobení jeho převrácenou hodnotou... krát -5 lomeno 1 a to je proto, že 2 lomeno 10 je stejné jako 1/5, 1/5 *-5/1, to je -1. Naše elasticita poptávky právě tady je -1, nebo její absolutní hodnota je 1. Absolutní hodnota elasticity poptávky, přímo tady se rovná 1. A teď ještě jeden úsek a a pak se možná v příštím videu můžeme trochu zamyslet nad tím, co nám to říká. Udělejme tento poslední úsek, jen tak k procvičení. Radím vám, abyste si video zastavili a zkusili si to sami. A tak budeme přemýšlet o tomto úseku zde. Ještě jednou naše změna množství je + 2 a naše změna ceny je -1. A naše elasticita poptávky: Změna množství 2 lomeno průměrné množství, které je 17. Změna ceny je -1 lomeno průměrná cena: 1 + 2 děleno 2 je 1,50 dolarů, nebo 1,50 dolarů, což je přímo mezi těmito dvěma. Děleno 1,50 dolarů. Ani čitatel, ani jmenovatel nemusíme násobit 100, protože ty se právě vyruší. Dostaneme 2 lomeno 17 krát... můžeme to zapsat jako 1,50 dolaru lomeno 1. A to se rovná... Znovu si vytáhneme kalkulačku. Tohle se rovná, napíši to... bude opravdu jen -3 lomeno 17, souhlasíte? 2 *-1.50 je -3 lomeno 17 se rovná -3 děleno 17, to se rovná -0,1, 5eknu -0,18. Tak tady to je. -0,18 a absolutní hodnota je 0,18. Elasticita poptávky tady je 0,18. A tady vás nechám a v následujícím videu se trochu zamyslíme nad těmito výsledky.
video