Elasticita
Elasticita (2/9) · 6:01

Více z elasticity poptávky Proč se elasticita mění přesto, že máme lineární křivku poptávky?

Navazuje na Poptávka, nabídka a tržní rovnováha.
V tomto videu bych chtěl trochu více přiblížit výsledky posledního videa. Ujistíme se, že nám dávají intuitivní a matematický smysl, protože se stalo něco trochu zvláštního. Měli jsme lineární křivku poptávky přímo tady, což znamená pro danou změnu ceny zde. Ve všech příkladech, zda jsme šli z A do B nebo z C do D nebo z E do F, měli jsme pokles ceny 1 dolar. Měli jsme pokles ceny 1 dolar. A pokaždé když jsme měli pokles ceny 1 dolar, měli jsme nárůst 2 dolary, promiňte, měli jsme nárůst o 2 jednotky v poptávaném množství. Měli jsme růst o 2 jednotky v poptávaném množství. Toto je lineární poptávková křivka. Ale navzdory faktu, že při každém dolarovém poklesu ceny jsme měli stejný nárůst poptávaného množství. Ta nepatrně neintuitivní věc, která se stala, byla ta, že jsme měli trochu... měli jsme odlišnou... ve skutečnosti velmi odlišnou elasticitu poptávky. A mohli byste si představit, že to pravděpodobně souviselo s faktem, že elasticita poptávky je založena na procentuální změně množství vzhledem k procentuální změně cen, místo jen změny množství lomeno změna ceny. Pokud by to byla to jen změna množství lomeno změna ceny, dostali bychom něco... mohlo by to být konstantní. Ale viděli jsme velmi odlišné výsledky. Když se blíže podíváte na tyhle. Zaměřme se na oblast mezi A a B přesně tady, kdy jsme měli změnu ceny 1 dolar. Naše změna ceny 1 dolar byla na relativně rozsáhlém základě, naše cena byla již vysoká. Vzpomeňte si, abychom zjistili procentuální změnu, použili jsme 1 dolar lomeno průměr, průměr našich 2 bodů. Nemůžeme udělat 1 dolar lomeno 9, protože pak bychom měli odlišnou elasticitu, když jsme šli z A do B, než když jsme šli z B do A. 1 dolar lomeno 9 versus 1 dolar lomeno 8 by vám dal dvě odlišná procenta. Místo toho řekneme 1 dolar lomeno 8,5. Tato procentuální změna byla v desetinách, zatímco tato procentuální změna množství bude 67%. 2 lomeno průměrné množství 3 v této oblasti zde. Měli jste relativně rozsáhlou ve skutečnosti docela rozsáhlou procentuální změnu množství oproti relativně malé procentuální změně ceny. 67% oproti něčemu, co je přibližně kolem 16 procent. A to je proč absolutní hodnota naší elasticity poptávky byla relativně velké číslo. Pokud nemyslíte na absolutní hodnotu, dostanete záporné číslo, protože to je klesajícící přímka. Ale pokud se zaměříte na absolutní hodnotu, je to... její velikost... je relativně velké číslo, relativně velká procentuální změna množství vzhledem k vaší procentuální změně ceny. A to všechno vychází z toho, že vaše množství jsou zde nízká. Pokud posunete 2 na dolní základně, budete mít rozsáhlejší procentuální změnu množství a vaše ceny jsou zde relativně vysoké. Změna v 1 nebude velké procento. Ale co máte, když vaše absolutní hodnota elasticity poptávky je větší než 1, jako tomu je přesně tady. Když je vaše absolutní hodnota elastacity poptávky větší než 1, obvykle se to v tomto bodě křivky nazývá elastická nebo obecně elastická. Tohle je elastická. Dostanete krásné procentuální změny množství pro dané procentuální změny ceny. Potom, když se dostanete sem, naše ceny šly... Naše ceny jsou nižší, když jsme v oblasti mezi C a D. Dolarový rozdíl bude větší procentuální změna ceny a naše množství jsou vyšší. Změna 2 dolary způsobí nižší změnu množství a ve skutečnosti dopadne stejně, protože máte dolarovou změnu ceny lomeno průměrným základem 5, ne? Průměr mezi 5,50 a 4,50 je 5. Pokud máte 20% změnu ceny, 20% pokles ceny a máte 20% nárůst množství ... Napíši to. Tohle nejsou desetiny. Moje písmo je tak malé, že to nebudu zapisovat. Máte 20% změnu ceny a 20% nárůst množství. To je 20%, protože máte 2 lomeno průměr. 2 lomeno 10, takže 20 % nárůst. To je proč vaše elasticita poptávky nebo velikost elasticity poptávky je přesně 1. A pokud vaše velikost elasticity je přesně 1, říkáme, že máte v tomto bodě jednotkovou elasticitu. ... A potom nakonec, pokud se dostanete až sem dolů, naše ceny jsou nakonec docela nízké. ... Dolarová změna je ve skutečnosti obrovská procentuální změna ceny, ne? Naše průměrná základna je zde 1,50 dolaru v této oblasti přesně tady. A tak 1 dolar lomeno 1,50 dolaru. To je obrovské, ve skutečnosti je 67% změna ceny. 67, což je správně. Ano, 1 dolar je 2/3 změna ceny. Je to obrovská procentuální změna ceny. Ale znovu je nyní naše množství mnohem větší, nárůst 2 dolary není tak velká změna množství. Máte menší procentuální změnu množství lomeno velkou procentuální změnou ceny. To znamená, že jste relativně neelastičtí. Nezískáte velkou změnu množství pro velikost vaší změny ceny. Pokud vaše... Pokud velikost elasticity poptávky je menší než 1 přesně tady, nazýváme ji buď relativně neelastickou nebo jen neelastickou. Ne...elas...tickou. V tomto videu se s vámi rozloučím a jen chci abyste se skutečně ztotožnili s tím, co zde děláme, zejména s matematikou. A zejména porozuměli, proč se zde elasticita mění. Myslete v procentech. A také tím, doufejme, oceníte proč jsme brali průměr těchto 2 bodů. Když najdeme jmenovatel procent místo, abychom jen brali 1 nebo 2 body, dostaneme stejnou elasticitu poptávky pochopíme také směr, kterým jdeme.
video