Elasticita
Elasticita (3/9) · 9:41

Dokonalá neelasticita a dokonalá elasticita poptávky Extrémní příklady cenové elasticity poptávky. Jak vypadá dokonale neelastická a dokonale elastická křivka poptávky?

Navazuje na Poptávka, nabídka a tržní rovnováha.
Abychom získali lepší představu o cenové elasticitě poptávky, měl bych se podívat na některé více extrémní případy a myslím takové typy elasticity poptávky, které bychom mohli vidět. Tady je nádobka s inzulínem. Mnoho diabetiků (ne všichni diabetici) potřebují brát inzulín denně. Potřebují si ho aplikovat, aby si udrželi hladinu cukru v krvi. Pokud to neudělají, dojde u nich ke zhoršení. A mohli by i předčasně zemřít, pokud si nevezmou inzulín včas. Zamyslíme se nad elasticitou poptávky. Pro inzulín by mohla by vypadat nějak takhle. V jednom sloupci uvedu cenu a do dalšího sloupce dám množství. Řekněme, že inzulín bude stát 5 dolarů za lahvičku. Máme skupinu diabetiků, kteří potřebují inzulín a všichni si inzulín, který potřebují, koupí. A řekněme, že tato skupina... spotřebuje 100 lahviček za týden. Tohle je v lahvičkách za týden. To stačí. To je přesně, co potřebují udělat, aby si udrželi inzulín. Nyní co se stane, pokud se cena změní? Co se stane, když cena klesla? Řekněme, že cena klesla na 1 dolar. Jaké by bylo množství? Nebudou kupovat více inzulínu. Budou kupovat, jen kolik potřebují, aby si udrželi svou hladinu cukru. A pamatujte si, že vše ostatní je stejné... nebudeme předpokládat změny v očekáváných cenách jako očekávají růst ceny nebo pokles nebo něco takového. V tomto případě budou kupovat stále 100 lahviček. Nyní co se stane, pokud cena vzrostla o sto? Co se stane, když cena vzrostla na 100 dolarů za lahvičku? Bylo by to pro ně těžké, ale potřebují to k přežití. Povede to k potlačení jiných výdajů, aby ušetřili peníze. A stále budou kupovat 100 lahviček za týden. A tak můžete cenu zvedat v rozumných mezích a oni budou stále kupovat stejné množství. Samozřejmě, pokud ji zvednete na miliardu dolarů, nebudou schopni si to dovolit. Ale v rozumných mezích budou kupovat 100 lahviček za týden, bez ohledu na to jaká je cena. Tohle je příklad "dokonalé neelasticity." Další způsob... pokud se zamyslíte nad fyzikální analogií, o které jsme hovořili v souvislosti s elasticitou, je to jako cihla. Nezáleží na tom jakou... ještě jednou v rozumných mezích, velikost síly vynaloží člověk na tlačení nebo tažení cihly, nijak to nebude cihlu deformovat. A obdobně, každá změna v ceně v rozumných mezích nebude nijak měnit poptávku. Je dokonale neelastická. A pokud chcete provést výpočet, měli byste pochopit elasticitu poptávky. Ale řekněme, když půjdete z ceny 5 dolarů na 1 dolar. Cena by klesla o 4 a množství by se změnilo o 0. Vaše procentuální změna množství... delta procentuální množství je rovna nule a vaše procento bude lomeno vaše procentuální změna ceny. Vaše procentuální změna ceny, pokud použijete metodu průměrování, by klesla o 4 lomeno průměr 250. Bude to docela velké číslo, ale 0 lomeno něčím, bude 0. Je jedno, co je zde. Vaše elasticita poptávky v této situaci je 0. A pokud chcete vidět, jak by tato křivka poptávky mohla vypadat, narýsujme si ji. Tady je má osa s cenou a to je má osa s množstvím. ... Řekněme, že tohle je množství 100 lahviček za týden. To je pravda, když je cena 5 dolarů. Budou poptávat 100 lahviček za týden. To je pravda, když je cena 1 dolar. Budou poptávat 100 lahviček za týden. A to je pravdou, pokud je cena 20 dolarů nebo 100 dolarů nebo cokoliv... budou poptávat 100 lahviček za týden. Dokonale neelastická křivka poptávky bude vypadat jako tahle. Je to svislá čára. Nezáleží, jakou cenu vyberete, poptávané množství vždy bude stále stejné. Nyní pojďme do dalšího extrému. Tohle je dokonale neelastické, dokážete si představit, co je dokonal elastické? Něco, co se hodně mění. Pokud máte malou procentuální změnu ceny. A abychom se nad tím zamysleli, podívejme se na tyto dva automaty. A vidíme, že oba prodávají plechovky s Coca-Colou. To je plechovka Coca-Coly a to je plechovka Coca-Coly. Nyní řekněme, že plechovka Coca-Coly začíná na, řekněme, že stojí v každém automatu 1 dolar. Budeme předpokládat že tento, pamatujte si, že vše ostatní je stejné. Budeme předpokládat, že tento automat nerozměňuje. Plechovka v něm bude důsledně stát 1 dolar. A jsou umístěny vedle sebe a vypadá to jako, že mají malý automat na kávu mezi sebou. Mysleme na křivku poptávky po Coca-Cole v tomto automatu. Zamyslíme se nad cenou a množstvím. Vytvořím sloupec s cenou a poptávaným množstvím. Řekněme, že cena je 1 dolar, potom, víte, vyhlídky jsou, že to bude tvořit okolo poloviny prodejů za týden a řekněme, že to skončí 100 plechovkami za týden. Nyní, co se stane? Dám sem desetinná čísla. Tohle je 1 dolar. Cena je 1 dolar a prodá se 100 plechovek za týden. Pravděpodbně můžeme... tento by také mohl prodávat okolo 100 plechovek za týden. Nyní co se stane, pokud máme velmi malou změnu ceny? Když vyjdeme z 1 dolaru, místo 1 dolaru jsme na 99 centech. Co se stane? Pamatujte si, automat nerozměňuje. Hovoříme o... naše křivka poptávky je pro množství Coca-Coly prodané z tohoto automatu a cenu, o které mluvíme pro tento automat. Pokud je tento automat dokonce o penny levnější a předpokládejme, že zde nejsou fronty a podobně, budou lidé chodit vždy jen k omuto automatu. Pokud je to dostatečně jednoduché a neexistují rozdíly, půjdu k tomuto automatu. Tento automat bude schopný prodat všechnu Coca-Colu. Bude prodávat 200 Coca-Col. Nyní co se stane, pokud místo snížení ceny o penny, cenu o penny zvýšíte? Místo 1 dolaru jste na 1,01 dolaru. Nyní půjde každý ke druhému automatu. Budou říkat "Mohl bych stejně tak jít k tomuto." za předpokladu, že vše ostatní je stejné. Potom budou prodávat nulu a jak by mohla vypadat křivka poptávky? Narýsujme si to. Tohle je cena, tato osa zde je množství a to je v plechovkách za týden. Tohle je 0, tohle je 100 a potom tohle je 200 a potom tohle je cena 1 dolar, tohle je 1 dolar. Za 1 dolar je poptávané množství 100 plechovek. Stačí. Nyní za 99 centů je poptávané množství 200 plechovek. Za 99 centů je poptávané množství 200. 99 centů je pod... tady je 200 tady o trochu níže... A za 1,01 o trochu víc, poptávané množství je 0. Křivka poptávky zde bude vypadat nějak takhle. Bude téměř vodorovná. Bude se blížit k dokonalé elasticitě. Díky velmi malým změnám ceny dojde k těmto obrovským změnám v procentech poptávaného množství. A doporučuji vám si to propočítat a uvidíte, že dostanete velmi vysoká čísla pro elasticitu a něco takového se přibližuje dokonalé elasticitě. Opravdu dokonalá elasticita by byla něco jako vodorovná přímka. V tomto případě naše elasticita poptávky a budu mluvit o její absolutní hodnotě, je 0. A navíc je absolutní hodnota naší elasticity poptávky nekonečno. Protože si vzpomeňte, že je to procentuální změna množství lomeno procentuální změna ceny. Když přejdete od jednoho scénáře k dalšímu, vaše procentuální změna ceny je velmi malá. Je to zhruba okolo 1% v tomto scénáři. Měníte cenu nahoru nebo dolů o zhruba 1%, ale potom vidíte, jak se mění vaše množství závisí na který z nich se díváte. Vaše množství se mění od 50 do 100% z této 1% změny ceny. Máte obrovskou elasticitu poptávky. Bude to skutečně číslo, ale jak si můžete představit jak se to stává více a více citlivé, jak se poptávané množství stává více a více citlivé na procentuální změnu ceny, tato křivka se zcela vyrovná a budete mít nekonečnou absolutní hodnotu vaší elasticity poptávky.
video