Poptávka, nabídka a tržní rovnováha
Poptávka, nabídka a tržní rovnováha (9/10) · 10:17

Tržní rovnováha Jaká je rovnovážná cena a rovnovážné množství pro poptávku a nabídku?

Navazuje na Úvod do ekonomie.
Řekněme, že jsme na trhu s jablky. Co chci dělat v tomto videu, je zamyslet se nad poptávkou a nabídkou jablek za různé ceny. Tady si nakreslíme malý graf. A již víme, že tato svislá osa je cenovou osou. Řekněme že to je cena za libru. A horizontální osa je množství. Množství jablek. Udělejme si tu několik značek. Řekněme, že to je 1 dolar za libru, dva dolary za libru, tři dolary za libru, čtyři dolary za libry a pět dolarů. A řekněme, že to je tisíc vyrobených liber. A musíme určit období. Řekněme, že to je vše za příští týden. To je 1000 liber, 2000, 3000, 4000, a 5000. Nyní se zamyslíme nad oběma křivkami nabídky i poptávky pro tento trh nebo potenciální křivkou nabídky a poptávky. Nejprve udělám poptávku. Pokud by cena jablek byla skutečně vysoká. Doporučuji na tohle vždycky myslet, když chcete nakreslit vaše křivky nabídky a poptávky. Pokud by cena jablek byla skutečně vysoká, co by se stalo spotřebitelům? Nepoptávali by tolik. Poptávané množství by bylo nízké. Pokud by cena byla vysoká, možná by poptávané množství bylo 500 jablek. Ještě jednou, buďte velmi opatrní. Tohle je poptávané množství 500 jablek. A neříkám, že poptávka je 500 jablek. Poptávka je celkový vztah. Skutečné stanovené množství, nazveme ho poptávané množství. Při ceně 5 dolarů bude poptávané množství zhruba 500 jablek. Možná za cenu 1 dolar by poptávané množství bylo 4000 liber. Naše křivka poptávky může vypadat nějak takhle. Mohu to označit. Tohle je naše křivka poptávky. Myslím na naši křivku nabídky. Existuje nějaká cena, pod kterou nejsme ani ochotni jablka pěstovat. Řekněme, že je to 50 centů. Za 50 centů bychom byli ochotni jablka začít pěstovat. Řekněme, pokud by jablka... pokud by se cena za jablko dostala na dolar, kde by množství, které bychom byli ochotni nabízet, bylo zhruba 1000 liber a bude růst, když poroste cena. Tohle je křivka nabídky. A když mluvím o nás, mluvím o všech dodavatelích na tomto trhu. Mohli bychom tohle dělat pro konkrétního dodavatele. Mohli bychom tohle dělat pro konkrétní trh. Mohli bychom to dělat pro globální trh s jablky. Nicméně to chcete vidět, ale pro účely tohoto videa budeme předpokládat, že je to naše malé město, které je docela izolované atd. Zamyslíme se nad tím, co se stane v různých situacích. Co se stane, když dodavatelé jablek do toho půjdou tento týden jen pro účely vlastního plánování... Z jakéhokoli důvodu si myslí, že budou schopni prodat jablka jen za 1 dolar za libru. Vzhledem ke křivce nabídky budou nabízet jen 1000 liber. Tohle je to, co dodavatelé plánují a tady nastavili cenový bod 1 dolar. 1 dolar za libru. Co se nyní stane v této situaci? V této situaci nabízeli 1000 liber. Napíšu to. Udělám to pro tuto situaci růžovou. V této situaci je nabízené množství 1000 liber. Jaké je poptávané množství? Poptávané množství. Tohle všechno je situace, kde cena... cena nebo počáteční cena, kterou stanoví pěstitelé nebo výrobci, byla 1 dolar za libru. Poptávané množství při ceně 1 dolar za libru 4000 liber jablek. Co máme zde? Tady máme deficit. Máme deficit 3000 jablek v tomto cenovém bodě. Za dolar si bude více lidí chtít koupit jablka a pěstitelé si to dobře nespočítali. Nevypěstovali dostatek jablek. Co se přirozeně začne dít? Pokud máte deficit... Máte všechny tyhle lidi, kteří si chtějí koupit jablka a vy zde máte jenom tolik jablek. Co se může stát v dalším období, příští týden? Především u všech jablek, která tu jsou, může dojít k navýšení. Ceny začnou růst. Ceny porostou. Lidé začnou jablka přeplácet. Tak strašně je chtějí. Začnou je přeplácet a ve chvíli, kdy je začnou přeplácet, řeknou pěstitelé: To je tolik lidí, kterým docházejí jablka. Také potřebujeme zvýšit produkované množství. Množství také vzroste. Cena vzroste. Pokud se na to podíváte z pohledu dodavatele. Cena vzroste a množství vzroste. Budou se pohybovat podél této přímky. Možná v dalším období bude menší deficit nebo se z této deficitní situace dostanou. Pokud se cena a množství zvýší trochu, třeba cena vzroste na 2 dolary a množství na... nevím, tohle vypadá jako 1900...1900 liber. Najednou máte menší deficit. myslím, že vidíte, že se zde dostávám k zajímavému bodu. Ještě se k němu nedostanu. Zamyslíme se nad jinou situací. Zamyslíme se nad tím, co se stane po tomhle. Cena a množství vzrostly tolik, že v podstatě překročili tenhle zajímavý bod zde. V dalším týdnu dodavatelé řeknou: Lidé tak strašně chtějí naše jablka, nastavme cenu vysoko na 3 dolary a při ceně 3 dolary jsme opravdu nadšení pěstováním jablek. My dodavatelé vypěstujeme... udělám to barvou, kterou jsem ještě nepoužil. My dodavatelé budeme pěstovat za cenu 3 dolary za libru. Doufáme, že prodáme 3000 liber jablek. Tady se asi vyrovnávají příštímu týdnu. Co se stane při ceně 3 dolary? To je scénář právě tady. Cena jsou 3 dolary. Nyní je cena 3 dolary za libru. Nyní bude dodávané množství 3000 liber. Mohu napsat 3000 liber. Jaké je poptávané množství? Poptávané množství je nyní o hodně nižší. Cena je nyní vysoká, protože spotřebitelé mohou chtít nakupovat i jiné věci nebo si nemohou dovolit jablko nebo cokoli to bude. Nyní poptávané množství vypadá jako zhruba 1300 liber. Jakou tady máme nyní situaci? Nyní máme daleko větší nabídku než... nebo nabízené množství je daleko vyšší než poptávané množství. Nyní čelíme přebytku. Nyní máme přebytek. Nakreslím tam čáru. Chci, aby bylo jasné, že tohle je stále stejný scénář. Nyní máme přebytek... Co je tohle? 700 nás dostane na 2000. Máme přebytek 1700 liber jablek. Co se stane v situaci s přebytkem? Jablka nezůstanou dobrá navždycky, pěstitelé mohou být trochu zoufalí. Začnou prodávat. Začnou snižovat cenu, třeba aby přilákali nějaké zákazníky. Začnou snižovat cenu. Když uvidí, že cena klesá a vy máte nadbytek jablek, která se zkazí a neprodají se, také množství bude klesat. Budou pěstovat méně a méně jablek. Budeme se posouvat podél křivky nabídky. Jakmile snížíte cenu, co se stane s křivkou poptávky? Poptávka poroste. Tady byla cena příliš vysoká, je přirozené, že prodejci cenu sníží. Když snížíte cenu, také to sníží množství. Půjdeme tudy. Když snížíte cenu, zvýší to poptávku. Půjdete touto cestou. Pokud by cena byla příliš nízká, potom byste měli tenhle obrovský nedostatek, věci by se přeplácely. Ceny porostou. Jakmile ceny rostou, dodavatelé chtějí vyrábět více. Posouvají křivku nahoru. Jakmile ceny rosotu, lidé poptávají méně. Vidíte, že se to všechno sbíhá tady do jednoho bodu, kde se protínají ty dvě čáry. Udělám to.... Všechno se to sbližuje právě tady. To je cena, kdy se nabízené množství bude rovnat poptávanému množství. Nazveme to, vypadá to podle tohoto scénáře zhruba na 2,15 dolarů. Napíši sem 2,15 dolarů. Nazýváme to rovnovážná cena. Rovnovážná cena je 2,15 dolarů za libru. Je to cena, kdy se nabízené množství rovná poptávanému množství. Tohle nabízené množství se rovná poptávanému množství. Je to rovnovážné množství. Tohle tady vypadá, že je to.... Nevím, 2200 liber. Za předpokladu, že se nic jiného nezmění, tohle je dobrý scénář pro spotřebitele i pro výrobce. Stále vyrábějí 2200. Účtují tuhle cenu. A všichni jsou spokojeni. Všechna jablka se prodají a žádná se nezkazí.
video