Poptávka, nabídka a tržní rovnováha
Poptávka, nabídka a tržní rovnováha (10/10) · 9:05

Změny rovnováhy trhu Jak se mohou rovnovážná cena a rovnovážné množství změnit, dojde-li ke změnám v nabídce a poptávce?

Navazuje na Úvod do ekonomie.
Co chci dělat v tomto videu, je jak se může nabídka a nebo poptávka změnit na základě změn některých faktorů na trhu. A pak se zamyslet nad tím, co to může udělat s rovnovážnou cenou a rovnovážným množstvím na trhu. Tak tedy řekněme, že v nějakém období takhle vypadá křivka nabídky, a takto vypadá poptávka a poté se zničehonic stane toto. Je objeveno nové jablko odolné vůči nemoci, co se stane v dalším období? Dobrá, jablko odolné vůči nové nemoci je objeveno. Je to něco, co zcela zřejmě bude mít dopad na pěstitele a dodavatele. Najednou budete mít méně jablek náchylných k nemoci a tak budou pěstitelé schopni vypěstovat více jablek. Při dané ceně se množství nabízených jablek posune nahoru nebo můžete říct, že křivka celkové nabídky je posunuta vpravo a nabídka roste. A zjevně, pokud teď máme nemoci odolná jablka, dokonce i naše minimální cena produkování jablek je nižší. Nyní, když máme křivku nabídky posunutou tímto směrem, posunutou doprava co se stane s rovnovážnou cenou? Naše původní rovnovážná cena byla tady, naše nová rovnovážná cena... Tohle je ta původní a toto je nová rovnovážná cena. Předpokládáme, že poptávka se vůbec nezměnila. Toto je naše nová rovnovážná cena. Nová rovnovážná cena je nižší, cena šla dolů. A nemusíte... pravděpodobně jste měli důvod proč jste zvolili elektronickou přednášku. Ale tohle je způsob jakým se můžete nad tím zamyslet, zamyslet se nad tím, jak se křivky mění. Teď se pojďme zamyslet nad tímto scénářem. Tohle je před tím, všechny tyto příklady, toto je graf ukazující co se stalo před tím, událost nastala, tak toto je předtím. A studie zveřejňující, jak jablka pomáhají předejít rakovině. Co se pravděpodobně stane? Nikdo nechce rakovinu a více lidé bude dychtit po jablkách, to změní preference zákazníků. Budou preferovat jablka dokonce více, když jsou v supermarketu. Tohle jasně ovlivňuje preference poptávajících zákazníků. A při dané ceně zákazník bude chtít dostat, lidé budou poptávat větší množství jablek, množství poptávaných jablek půjde nahoru. Křivka poptávky se posune doprava nebo můžete říct, že se posune nahoru. To je nová křivka poptávky, zde jde poptávka nahoru a dovolte mi napsat tady v této situaci, že nabídka rostla. Tady roste poptávka a co se stane s cenou? Toto je naše původní rovnovážná cena a toto je naše nová rovnovážná cena Cena se jasně zvýšila. Vlastně pojďme se zamyslet také nad množstvím v první situaci. Toto je naše původní rovnovážné množství, toto je naše nové rovnovážné množství. Množství se zvýšilo, což dává smysl. Pokud méně jablek umírá, cena jde dolů, více lidí je chce koupit. Zde cena vzrostla a co se stalo s množstvím? Množství. Toto je naše původní rovnovážné množství, toto je naše nové rovnovážné množství. Množství také vzrostlo. Více lidí si chce koupit jablka, nechtějí dostat rakovinu. Teď se zamysleme nad těmito dalšími scénáři. Výrobci mošťu z hrušek zahájil reklamní kampaň. Z tohoto důvodu, pojďme předpokládat, že stejní pěstitelé, kteří pěstují jablka mohou také pěstovat hrušky. Začíná to být zajímavé. Máte pár zajímavých věcí. Zahájením této reklamní kampaně a předpokládáme, že je to dobrá kampaň, poptávka po moštu z hrušek vzroste oproti moštu z jablek. Většina lidí, když má na mysli mošť, myslí jablečný mošť. Nyní se najednou objevuje mošť z hrušek. To posune poptávku po jablečném moštu dolů. Toto je, poptávka po jablečném moštu klesá. Pokud poptávka po jablečném moštu klesá, výrobci jablečného moštu budou poptávat méně jablek. To znamená, že poptávka po jablkách bude klesat. Při dané ceně poptávka po jablkách bude klesat, Křivka poptávky po jablkách se posune doleva. Měl bych říct při daném cenovém bodě poptávané množství klesne. Celá křivka, celý vztah se posune doleva. Teď to ale není vše, co se může stát, protože, pokud se na to podíváte z pohledu dodavatelů... Nevím, jestli je to opravdu tak, ale pojďme předpokládat že farmáři, kteří pěstují jablka, mohou také pěstovat hrušky. Mohou říct: "Dobrá, nyní je zde větší poptávka po hruškách." Dělají tuto reklamní kampaň a cena hrušek pravděpodobně vzroste. Mohou říct, že budou věnovat více své půdy na pěstování hrušek a méně půdy na jablka. A tak nabídka jablek může klesnout. Posune se to také doleva. Obě se posouvají dolava. Co se pravděpodobně teď stane? Poptávka klesla a nabídka klesla, obě se posunuly doleva. Tady je, jak jsem to zakreslil. Tohle byla naše původní rovnovážná cena, tohle je naše nová rovnovážná cena. Ve skutečnosti to vypadá přesně tak, jak jsem to zakreslil tady, že se to nezměnilo. Rozhodně rovnovážné množství. Tohle bylo naše původní rovnovážné množství, tohle je naše nové rovnovážné množství. Jasně množstvá kleslo. Byl to špatný den pro jablka. Ale cena se nezměnila, protože alespoň v příkladu předpokládáme, že farmáři také produkují méně jablek. Ukazuje se, že jsem to mohl zakreslit mnoha způsoby. Dovolte mi to zakreslit jinými způsoby zde. Množství rozhodně... Pojďme se zamyslet nad jinými scénáři. Dovolte mi to zakreslit trochu jinak. Řekněme, že nabídka klesá dramatičtěji. Řekněme, že se nabídka posune úplně, nabídka se posune hodně dozadu. Teď co se stane? Teď naše rovnovážná cena, protože snížení nabídky bylo extrémnější než snížení poptávky. A teď to opravdu záleží na tvaru křivky. Hlavní věc je si to odůvodnit, abychom viděli, jaké jsou skutečné výsledky. Ale v této situaci cena najednou vzrostla, ale množství rozhodně stále klesalo. V tomto případě jediná věc, ktero si vždycky můžete být jisti, je to, že množství klesalo, ale cena rostla díky tomuto efektu. nabídka jde dolů rychleji než poptávka. Takže cena jde nahoru teď bych mohl udělat jiný možný vývoj kde možná Nabídka stěží vtrhla nebo třeba poptávka klesala prudčeji. Dovolte mi zakreslit, kam nabídka stěží vtrhne. Třeba se nabídka posune jen trošku doleva. Křivka nabídky může vypadá takto. Najednou množství rozhodně klesá. Ve všech scénářích množství bude klesat. Ale udělal jsem tři scénáře, kde cena mohla být neutrální, cena může růst nebo klesat. V podstatě nevíte, co se stane s cenou na základě tohoto. Měli byste se opravdu podívat na momentální křivku a vidět jaké jsou nové rovnovážné ceny. Teď se podívejme na tohle. Sběrači jablek vytvořili odbory a poptávaná mzda roste. Tohle je problém pro dodavatele. Najednou jeden z výrobních nákladů, jeden z nákladů výroby, což je práce, vzrostl. Výrobní náklady vzrostly. Nyní při dané ceně mají menší zisk, jsou méně ochotní produkovat jablka. Při dané ceně, mluvíme o dodavatelích... při dané ceně budou nabízet menší množství. To vede k nižší nabídce. Když nabízíte méně, co se stane? Vaše rovnovážné množství, tohle bylo naše původní, tohle je naše nové, rovnovážné množství rozhodně klesá. A co se stalo s cenou za předpokladu, že se nic nezmění u poptávky? Toto byla naše původní rovnovážná cena, tohle je naše nová rovnovážná cena. Cena rostla. Množství klesalo a cena rostla. Doporučuji vám... měl jsem vám to říct na začátku, abyste si to zkusili sami. Ale doporučuji vám zkusit si to s různými situacemi. Vymyslete si situace a zamyslete se i nad jinými trhy než trh s jablky.
video