Poptávka, nabídka a tržní rovnováha
Poptávka, nabídka a tržní rovnováha (1/10) · 8:16

Zákon poptávky Co nám říká zákon poptávky? Jak vypadá křivka poptávky?

Navazuje na Úvod do ekonomie.
V tomto videu budeme hovořit o zákonu poptávky, který je jedním ze základů mikroekonomie. Naštěstí pro nás, se jedná o docela intuitivní myšlenku. Tento zákon nám říká, že pokud zvýšíme cenu statku (produktu), sníží se poptávané množství tohoto statku. Poptávané množství se sníží. A vy si můžete představit opačný případ. Když snížíme cenu statku, poptávané množství statku zvýší. Zákon poptávky říká, tak trochu obecně, což uvidíme v několika následujících videích, a existuje k tomu několik výjimek. Pojďme se na toto podívat konkrétněji. Uvažujme poptávku po konkrétním statku. Zde bych chtěl vysvětlit jednu věc a budu se snažit, abych v tom neudělal větší zmatek. Když mluvíme o slově POPTÁVKA, tak v ekonomickém slova smyslu nemáme na mysli množství. Dále předpokládejme, že se ostatní proměnné nemění - - tomuto předpokladu říkáme ceteris paribus, neboli "za jinak stejných okolností". A to při všech vztazích mezi cenou a poptávaným množstvím. Pokud mluvíme o skutečném množství, tak bychom měli říci poptávané množství. POPTÁVKA a POPTÁVANÉ MNOŽSTVÍ jsou dvě různé věci. Pokud jste nyní trochu zmatení, tak věřím a doufám, že na konci tohoto videa bude rozdíl mezi poptávkou a poptávaným množstvím trochu jasnější, Rozhodně však vše pochopíte během příštích několika videí. Protože se v tomto videu zaměřujeme na to, jak se poptávané množství mění ve vztahu k ceně. V dalších videích budeme mluvit o celém vztahu a také o tom, jak se mění poptávka na základě různých faktorů. Ale k věci, řekněme, že přemýšlím o vydání vlastní sci-fi knihy, o vesmíru nebo něco takového...nevím...prostě vydat svou knihu... Vydám e-knihu. A udělali jsme nějaké průzkumy trhu nebo prostě víme, jaká je cena nebo jak je poptávka ovlivněna cenou, nebo jak je cena ovlivněna poptávkou. A my si to teď ukážeme ve schématu poptávky, což bude ve skutečnosti jednoduchá tabulka, která ukazuje, jak cena... a teď jsem vlastně udělal svou první chybu. Řekl jsem jen, jak cena ovlivňuje poptávku. Měl bych ale říct, jak cena ovlivňuje poptávané množství, a jak souvisí poptávané množství s cenou. Schéma poptávky ukazuje vztah mezi cenou a poptávaným množstvím za jinak stejných okolností. Budeme si ukazovat několik scénářů. Tento sloupec je pro scénáře. Tento sloupec je pro cenu a v tomto sloupci bude poptávané množství. Scénář... Nazvěme to scénář A. Cenu své knihy jsem stanovil na 2 dolary. Mnoho lidí si za tuto cenu knihu stáhne. Bude to 60 000 lidí, kteří si mou e-knihu za tuto cenu stáhne. Scénář B. Mohl bych zvýšit cenu o 2 dolary. Cena jsou teď 4 dolary, což hodně poptávky zlikviduje. Nyní se poptávané množství sníží a knihu si stáhne 40 000 lidí. Pak tu máme scénář C. Pokud by se cena zvýšila o další 2 dolary, jsem nyní na 6 dolarech. To snižuje poptávané množství na 30 000. Budu ještě pokračovat. Scénář D, cenu zvednu o další 2 dolary. Dostanu se na 8 dolarů. Nyní se sníží poptávané množství na 25 000. Udělám ještě jednu variantu. Kterou barvu jsem ještě nepoužil? Ještě jsem nepoužil žlutou. Scénář E, zvýším cenu na 10 dolarů. Nyní je poptávané množství 23 000. Tento vztah ukazuje zákon poptávky. A tato tabulka ukazuje, jak je poptávané množství ovlivněno cenou a naopak. Tohle nazýváme schéma poptávky. Nyní můžeme na základě tohoto schématu poptávky nakreslit křivku poptávky. Vyneseme tyto body do grafu a nakreslíme křivku, která tyto body spojuje. Protože se ale nejedná o jediný scénář, cokoliv mezi nimi je také možné. Mohli bychom stanovit cenu na 2,01 dolarů za knihu. Mohli bychom účtovat 4,50 dolarů za knihu. A to je to, co poptávková křivka zachycuje lepším způsobem, protože je spojitou křivkou a ne jen výčtem 5 bodů. Udělejme to. Zakresleme to do grafu. Tohle je jedno z pravidel ekonomie, jehož nejsem zastáncem, protože se často mluví o změnách ceny a jak se tím mění poptávané množství. A v tradiční... obvykle v matematice a ve vědě, věc, kterou měníte, si obvykle dáte na vodorovnou osu. Podle zvyklostí ekonomie bych měl vynést cenu na vodorovné ose. Ale způsob, jakým se to dělá obvykle je, že cena je vynesena na svislé ose. Na to jste již běžně zvyklí. Já udělám totéž. Dám cenu na svislou osu a poptávané množství na vodorovnou osu. Poptávané množství jde až do 60 000 kusů. 10..20..30..40..50..60 Tak to je 10... to je v tisících 20... 30... omlouvám se 45... 40... 50 a 60 a to je v tisících. A cena jde až na 10 dolarů, od 2 dolarů do 10 dolarů. Řekněme, že to je 2..4..6..8 a 10. Teď si zaneseme jednotlivé scénáře. Scénář A, cena jsou 2 dolary a 60 000 kusů je poptávané množství. To je scénář A, přímo zde Scénář B, kdy cena jsou 4 dolary a poptávané množství je 40 000. 4 dolary, 40 000 kusů, to je přímo tady. To je scénář B. Scénář C, 6 dolarů, 30 000 kusů. Scénář D, 8 dolarů, 25 000 kusů. 8 dolarů, 25 je asi někde tady. Vypadá to jako 25 000 přímo mezi nimi. To je dost blízko. Tak, že právě tam je scénář D. A konečně scénář E, 10 dolarů, 23 000 kusů. Mohlo by to být nějak takhle. To je scénář E. My můžeme mít vlastně ceny kdekoliv mezi těmito a možná, že můžeme jít ještě dál. Tohle je zde. Pokud bych měl nakreslit křivku poptávky, mohla by to vypadat nějak takto. Křivka poptávky by vypadala nějak... -snažím se co nejlépe nakreslit rovnou souvislou čáru, což by mohlo vypadat nějak takhle. Mohlo by to pokračovat dál a dál. A tohle jsou dva způsoby, jak zobrazit poptávku. Vrátím se k tomu, co jsem řekl před chvílí. Poptávané množství je za jinak stejných okolností kolik kusů, jsou lidé ochotni si za danou cenu stáhnout, resp. koupit mé e-knihy. Když hovoříme o poptávce jako takové, tak mluvíme o tomto celém vztahu. Poptávka sama o sobě je celé tohle poptávkové schéma. Nebo jinak je to celá křivka poptávky. Pokud by se poptávka změnila, měli bychom ve skutečnosti jinou křivku. Tato křivka by se posunula nebo by se změnily záznamy v této tabulce. Pokud se změní poptávané množství, pohybujeme se podél této křivky. Když vše ostatní bude neměnné a pouze změníte cenu. Doufám, že je to jasné. Za jinak stejných okolností a vy měníte jen cenu, tak neměníte poptávku. Měníte poptávané množství. Poptávka, za jinak stejných okolností, je tento vztah. V příštích několika videích se budeme zabývat tím, co se stane pokud změníme některé z těchto dalších okolností.
video