Poptávka, nabídka a tržní rovnováha
Poptávka, nabídka a tržní rovnováha (2/10) · 5:48

Cena příbuzných statků a poptávka Jak mohou změny cen příbuzných statků posunout křivku poptávky?

Navazuje na Úvod do ekonomie.
Mluvili jsme trochu o zákonu poptávky, který nám říká, že pokud se nic nemění a zvýšíme cenu statku, pak poptávané množství tohoto statku se sníží. Selský rozum. Když snížíme cenu, poptávané množství vzroste. A uvidíme to v několika zvláštních případech. Na co se chci zaměřit v tomto videu jsou další věci, které jsme ponechali stejné, které nám umožňují pronést tento výrok, které nám dovolí pohybovat se po této křivce. Zamyslete se, když změníme některou z těchto hodnot, kterou bychom za jiných okolností považovali za neměnnou, jak to změní podobu křivky? Jak to skutečně změní celý vztah mezi cenou a poptávaným množstvím? A tak první z nich, na kterou se zaměříme: První je cena konkurenčních statků. Cena konkurenční statků. Pokud předpokládáte, že cena... ve skutečnosti bych neměl říkat konkurenční statky. Budu říkat cena příbuzných statků, protože uvidíme, že ne všechny jsou konkurenční. Cena příbuzných statků je jedna z věcí, které považujeme za konstantní, které zůstaly nezměněné, když ukazujeme tento vztah. Předpokládáme, že další věci se nemění. Nyní, co by se stalo, pokud tyto věci změníme? Představte si, řekněme, že ceny ostatních e-knih rostou. Cena ostatních e-knih jde nahoru. Co to udělá s naším vztahem cena poptávané množství? Pokud ostatní ceny vzrostou, nyní najednou má e-kniha, bez ohledu na to, na jaké ceně jsme, v každém bodu ceny bude má e-kniha vypadat žádanější. Při ceně 2 dolary je pravděpodobnější, že ji lidé budou chtít. Více lidí ji bude chtít, protože ostatní zboží je dražší. Za 4 dolary ji bude chtít víc lidí, za 6 dolarů ji bude chtít víc lidí, za 8 dolarů ji bude chtít víc lidí, za 10 dolarů ji bude chtít víc lidí. Pokud by se tak stalo, posunulo by to celou křivku poptávky doprava. Vypadala by nějak takto. Mohla by vypadat nějak takto. Nazveme to scénář 1. To je scénář 1. A tyto další e-knihy můžeme je nazývat substituty mého statku. Tady toto... Tyto další e-knihy jsou substituty. Lidé by mohli říct: Víš, tyhle další knihy vypadají srovnatelně. Pokud je jedna dražší a druhá levnější, asi budu číst jednu nebo druhou. Abychom mohli udělat toto prohlášení s cílem zůstat podél této křivky, musíme předpokládat, že tato věc je neměnná. Pokud se změní, povede to k posunu křivky. Pokud ostatní e-knihy zdraží, posune to pravděpodobně naši křivku doprava. Pokud ostatní e-knihy zlevní, posune to celou naši křivku doleva. Mění se naše poptávka, mění se celý náš vztah, To je posun poptávky doprava. Napíšu to, povede to k posunu poptávky, celý vztah: posun poptávky doprava. Chci si být jistý, že tuto situaci chápete. Pokud zachováme vše ostatní bez změny, pohybujeme se po dané křivce poptávky. V podstatě říkáme: poptávka, vztah cena poptávané množství zůstává stejný a můžeme vybrat cenu a dostaneme určité poptávané množství. Pohybujeme se podél křivky. Pokud změníme jednu z těch věcí, můžeme posunout křivku. Jakmile změníme toto schéma poptávky, změní to tuto křivku. Nyní pokud existují další příbuzné statky, které nemusí být pouze substituty. Například se zamyslíme nad scénářem 2. Řekněme, že cena Kindlu (čtečky) vzroste. Cena Kindlu, nechte mě to napsat. Cena Kindlu jde nahoru. Kindle nyní není substitut. Lidé nekupují e-knihy. Nekoupí si ani e-knihu ani Kindle. Kindle je komplement, potřebujete Kindle nebo Ipad nebo něco takového, abyste si mohli přečíst moji e-knihu. Tohle je komplement. Komplement. Pokud cena komplementu roste a to je jedna z věcí, kterou mohou lidé používat ke čtení mé knihy, pak se vlastně při dané ceně sníží poptávané množství. V této situace, kdy má kniha stojí 2 dolary, vzhledem k tomu, že méně lidí si pořídí Kindle nebo již nějaké své peníze použili nákup Kindlu. Budou mít méně peněz na nákup mé knihy nebo jen méně lidí bude mít Kindle. Při dané ceně klesne poptávané množství. Při dané ceně. A tak to v podstatě posune, změní to celou křivku poptávky. Posune to křivku poptávky doleva. Tady to je scénář 2. Můžete si to představit jinak. Pokud Kindle zlevní, tak by to posunulo mou křivku poptávky doprava. Klesne-li cena substitutů, pak to může posunout celou mou křivku doleva. Můžete přemýšlet o těchto scénářích. A skutečně Vám doporučuji, přemýšlejte a sami je načrtněte, přemýšlejte o statcích. Může to být e-kniha nebo jiný druh statku a přemýšlejte o tom, co se stane. Zaprvé přemýšlejte o tom, co jsou to příbuzné statky, substituty a potenciální komplementy. A pak se zamyslete nad tím, co když se tyto ceny změní. A vždy mějte na paměti rozdíl mezi poptávkou, což je celý vztah, celá křivka, podél které se pohybujeme, pokud vše ostatní zůstane nezměněno a mění se pouze cena. A poptávané množství, což je určité množství za určitou cenu, když se nic dalšího nemění.
video