Poptávka, nabídka a tržní rovnováha
Poptávka, nabídka a tržní rovnováha (8/10) · 6:58

Faktory ovlivňující nabídku Jak cena vstupů, cena příbuzných statků, počet dodavatelů, technologie a očekávané budoucí ceny ovlivňují křivku nabídky?

Navazuje na Úvod do ekonomie.
V minulém videu jsme si představili zákon nabídky. A zdravý rozum nám říká, že pokud vše ostatní bude neměnné, tak jestli cena nějakého produktu vzroste, vznikne větší motivace, pro více výrobců danou věc vyrábět nebo motivace k tomu, aby daný výrobce vyráběl víc. To už jsme viděli. Když se cena zvyšuje, pohybovali jsme se po křivce nabídky a vyráběné množství se zvyšovalo. O čem chci mluvit v tomto videu jsou všechny věci, které byly neměnné v posledním videu. A první z nich se nazývá "cena vstupů". Nebo jiné označení stejné věci jsou "výrobní náklady". Pokud cena vstupů, třeba cena práce, lidé, kteří budou muset sbírat hrozny nebo cena paliva, které potřebujeme k převozu hroznů nebo půda. Pokud se něco z toho zvýšilo, tak v daném cenovém bodě vyděláme méně peněz. Je tu menší motivace danou věc dělat, obzvlášť pokud daná situace platí pouze v případě hroznů. Možná si řekneme: "Dobře, pokud je teď dražší získat semena hroznů, možná bychom měli pěstovat něco jiného, protože už nemáme tak velký zisk z jedné libry hroznů." Pokud cena mých vstupů nebo velikost mých nákladů vzroste až k nějakému danému cenovému bodu, budu chtít vyrábět méně. Pokud cena vstupů vzroste, moje nabídka klesne. To se stává v tomto cenovém bodě. Kdy vydělám méně peněz, takže budu chtít méně vyrábět nebo budu chtít vyrábět něco jiného. Tudíž bych posunul celou křivku nabídky doleva. A též i minimální cena.. potřeboval bych dodat něco z toho... by se zvýšila, když posuneme křivku doleva, protože teď mě najednou stojí víc vyrábět dokonce i první jednotku. Podobně, když cena mých vstupů klesne, nyní najednou v jakémkoli daném cenovém bodě bude produkce hroznů ziskovější a já budu mít větší motivaci třeba vyrábět více hroznů vzhledem k jiným produktům a využít víc půdy pro hrozny než pro jiné produkty. A pak bychom celou křivku posunuly doprava. Nyní se zamysleme nad příbuznými statky. Co se stane s cenou příbuzných statků? A když o tom přemýšlíme, nechceme o tom přemýšlet z hlediska poptávky, protože mluvíme o nabídce. Chceme se nad tím zamyslet z pohledu výrobce. Když přemýšlíme o příbuzných statcích, chceme přemýšlet o substitutech pro výrobu. Jsem třeba farmář, a já vím o farmaření velmi málo, ani nevím jestli je tohle možné. Ale třeba o své půdě říkám: "Dobře, kus mé půdy osázím hrozny a na dalším budu pěstovat borůvky." A stane se, pokud cena příbuzného statku konkrétně borůvek. Co se stane. pokud cena borůvek stoupla? Dobře, pokud cena borůvek stoupla, tak bych si řekl: "Super, možná bych měl pěstovat víc borůvek." a přidělím víc své půdy borůvkám než hroznům. A ještě jednou pokud cena příbuzných statků... Záleží na tom, kterých příbuzných statků. Ale pokud cena produktivních substitutů, cena ostatních statků, které mohu vyrábět. Pokud cena ostatních statků, které mohu vyrábět, vzroste, pak má nabídka hroznů ještě jednou, moje nabídka hroznů se sníží. Důležité je si to za každé z těchto podmínek jen pořádně promyslet. Nedívejte se jen na to, co zde píšu a zkuste si to nějak zapamatovat, utvořit, zformovat. Je to opravdu jen způsob, jak o věcech přemýšlet. "Očividně, když budu najednou vydělávat víc peněz díky borůvkám, tak přidělím víc půdy borůvkám než hroznům." Nabídka hroznů se sníží. Teď se nad tím zamyslete, co se stane s počtem dodavatelů. "Počet dodavatelů" A tohle je... to dá rozum: Čím víc lidí bude dodávat, tím vyšší bude nabídka. Počet dodavatelů se zvýší. A teď tohle je křivka, možná agregátní nabídky. Pokud se zvýší množství dodavatelů, zvýší se agregátní nabídka v daném cenovém bodě. Pokud se počet dodavatelů sníží, pak se sníží agregátní nabídka v daném cenovém bodě. Tohle, doufám je celkem jasné. Můžeme mluvit o věcech jako je technologie. A tohle je jen... třeba je tu nějaká inovace, nějaký nový druh semene, které při stejném množství práce, při stejném množství půdy, může plodit mnohem více hroznů. Pokud využijeme nějaká technologická vylepšení, za předpokladu, že neprocházíme nějakými těžkými časy, pokud provedeme technologická vylepšení, tak to zvedne nabídku. Můžete o tom přemýšlet i takto: možná se zlevní výroba, takže je to vlastně to samé. Cena vstupů se může snížit, takže to zvýší nabídku. Nebo si řeknete: "Podívejte. Na těchto nových druzích vinné révy, které jsme teď zasadili, vyroste víc hroznů, a budeme vyrábět víc." A pak poslední, který dnes vysvětlím, a ten je trochu divný v analogii s hrozny, jsou "očekávané budoucí ceny". Očekávané budoucí ceny, cenová očekávání. Opusťme teď hrozny, protože hrozny podléhají zkáze, kazí se. Není to tak, že si je můžete schovat na později a později je použít. Ale řekněme, že jste výrobce ropy. Ropa je něco, co si můžete uskladnit a použít později. Pokud dnes očekáváte, že ceny ropy budou neutrální, a pak třeba zítra jste si najednou jistí, že ceny ropy budou v budoucnosti stoupat, jste si jistí, že za rok touhle dobou budou ceny ropy na svém vrcholu, jaká je vaše motivace? Dobře, všechnu svou ropu byste měli uskladnit. Neprodávejte ji dnes, počkejte a prodejte jí v budoucnu, pokud jste si jistí že se tohle stane. Pokud očekáváte, pokud tu je změna v očekávaných budoucích cenách. Pokud se pohybujete směrem od neutrální ceny kvyšším očekávaným cenám v budoucnu, poté výrobky uskladněte. Nemůžete uskladnit hrozny, protože se kazí. Ale jste schopni, nevím, je zpracovat na víno nebo něco takového. Ale pokud mluvíme o něčem jako je ropa, asi byste si řekli: "Proč bych měl čerpat všechno to pevně dané množství ropy ze země dnes a prodávat za dnešní nízké ceny. Já dnes snížím nabídku, abych mohl prodávat v budoucnu." Pokud jsou očekávané budoucí ceny z neutrálních na... očekáváte, že budoucí ceny se dramaticky zvýší, poté současná nabídka, a to je... Chtěl bych jen zdůraznit tím, že napíšu slovo "současná", současná nabídka se sníží a můžete to uskladnit a prodat v budoucnu.
video