Vzácnost, produkční možnosti, preference
Vzácnost, produkční možnosti, preference (4/5) · 14:10

Alokační efektivnost a mezní užitek Mezní užitek a maximalizace

Navazuje na Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce.
Už jsme strávili hodně času přemýšlením o těchto 6 různých scénářích, které leží na hranici produkčních možností, což znamená, že v každém z těchto scénářů jsme dosáhli produkční efektivnosti. A to platí nejen pro tyto scénáře, platí to pro všechny body na této křivce. Dosáhli jste v kterémkoliv bodě této křivky produkční ... dáme si to sem napravo... produkční efektivnosti, Jiný způsob, jak o tom přemýšlet, je, což znamená... jakmile jste v jakémkoli bodě na této křivce, pokud chcete něco víc z těchto věcí, musíte se vzdát nějaké jiné. Například když jste v bodě C a chcete-li více králíků... Pokud chcete jednoho králíka navíc, budete se muset vzdát nějakých bobulí. Nebo když jste v bodu C a chcete více bobulí, budete se muset vzdát nějakých králíků. To platí v jakémkoli bodě na hranici produkčních možností. Bod zde... udělám to jinou barvou. Řekněme, že pro tento bod zde jste nedosáhli produkční efektivnosti, protože můžete získat více králíků, bez toho aniž byste se museli vzdát nějakých bobulí. A můžete se dostat ke scénáři B. Nebo můžete získat více bobulí a nemusíte se vzdát žádných králíků. A dostali byste se ke scénáři D. Tohle zde je neefektivní. Tyhle všechny jsou dobré. Ve všech těchto 6 scénářích jsme dosáhli produkční efektivnosti. Ale který z nich si vybereme? Jak se rozhodneme alokovat náš čas? O čem chci v tomhle videu mluvit, je alokační efektivnost. A je to poněkud subjektivní, na základě preferencí... Pokud jsme lovec-sběrač na základě našich preferencí. Ale alespoň nám to dává rámec k přemýšlení. Který z nich nejlépe splňuje naše preference? A abychom to udělali, zopakuji trochu minulé video. V minulém videu jsme hovořili o mezních nákladech každého dalšího králíka. Řekli jsme, že náklady obětované příležitosti každého dalšího králíka a náklady obětované příležitosti jedné další jednotky to jsou skutečně jen mezní náklady. Zapíšeme tyhle různé scénáře. Tohle jsou scénáře. Zapíšeme scénáře, zkratka scene. A potom se zamyslíme nad mezními náklady jednoho dalšího králíka. Nakreslil jsem sem králíka. Jednoho dalšího králíka. A bude to udané v bobulích. Začneme se scénářem F a tohle všechno je opakování z minulého videa. Jsme ve scénáři F. Pokud chceme získat jednoho králíka navíc, budeme se muset vzdát 20 bobulí. Ve scénáři E... pokud jsme ve scénáři E a chceme dokonce o jednoho králíka více, musíme se nyní vzdát 40 bobulí. Mezní náklady tohoto bodu - jednoho králíka navíc - je 40 bobulí. Nyní pojďme na scénář D. A vybízím vás, abyste to teď stopli a udělali to sami. Pomůže vám, když to vyřešíte sami. Scénář D. Náklady na jednoho králíka navíc jsou nyní 60 bobulí. Jdete na scénář C. Náklady jsou nyní 80 bobulí. Konečně se dostáváme ke scénáři B. A náklady ve scénáři B na získání jednoho králíka navíc, budete se muset vzdát 100 bobulí. A ani nebudu dělat scénář A, protože by pro vás bylo nemožné mít nějaké další králíky. Už nemáte žádné bobule, kterých byste se mohli vzdát. Tohle jsou všechny možné scénáře a jejich mezní náklady. A ve skutečnosti je můžeme zakreslit na přímku. Udělám to tady. Tohle bude užitečné. Nakreslím jednu osu zde. Jednu osu zde a tohle nazveme různé scénáře. Udělám to ve stejném pořadí. Nazveme tohle scénář F, scénář E... udělám to jednou barvou.... scénář D, scénář C a scénář B. Vlastně místo, abych to dělal tímhle způsobem, budu o tom mluvit z hlediska počtu veverek, které mám. Ve scénáři F, pokud si pamatujete... ne veverek, králíků. Ve scénáři F máte nula králíků. 0, 1, 2, 3, 4 a 5. Tohle je počet králíků ne veverek. Počet králíků, které jste v průměru schopni chytit každý den. A na svislé ose tady chci uvést mezní náklady, mezní náklady v bobulích. Jde z 20 na 100. Řekněme, že tohle je 20, 40, 60, 80 a 100. Scénář F je, když jsme měli nula králíků a mezní náklady snažení získání dalšího králíka jsou, že byste se museli vzdát 20 bobulí. To je scénář F tady. Scénář E je ten, kdy jsme již měli jednoho králíka a přemýšlíme o mezních nákladech na získání dalšího. To je scénář E. Je to právě tady. Tohle je scénář D, mezní náklady jsou 60. Již máme 2 králíky a přemýšlíme o získání třetího. To je scénář D. A potom scénář C. Již máme 3 králíky a přemýšlíme o získání čtvrtého. To je scénář C. A konečně máme scénář B, kde již máme 4 králíky a přemýšlíme o získání pátého. A museli bychom se vzdát 100 bobulí, abychom získali pátého králíka. Tohle tady je scénář B. Co jsem právě udělal, že jsem zakreslil mezní náklady. Tohle jsou body na naší křivce mezních nákladů, naše mezní náklady jako funkce počtu králíků, které máme. Spojím všechny tyhle tečky. A v tomto scénáři se prostě stalo, že je to přímka. Ne vždycky to musí být přímka, ale v mnoha úvodních ekonomických kurzech je to často pro zjednodušení přímka. Udělám to tady jako přímku. Tohle jsou naše mezní náklady jako funkce počtu králíků, které máme. A vlastně bych měl pravděpodobně nakreslit tuhle osu. Zkopíruji tohle. Vyjmu to. A potom to tam vložím, protože by opravdu měla sedět na nulovém bodu právě zde. A ingorujte tuhle malou čáru zde. Tady máte mezní náklady jako funkci bobulí. Ale stále nevíme, jaký scénář si vybrat a abychom o tom mohli přemýšlet, chci představit něco, co se nazývá mezní užitek. A zapíši to jako MB. Mezní užitek dalšího králíka a ještě jednou to napíšeme v bobulích. Způsob přemýšlení o mezním užitku je, pokud jsme lovec-sběrač, říkáme, pokud se nacházíme v jednom z těchto scénářů, kolik bychom zaplatili nějaké hypotetické samoobsluze v bobulích. Třeba ta samoobsluha prodává jen králíčky a přijímají jen bobule. Kolik bychom jim zaplatili v bobulích za dalšího králíka. A ani se nedívejme na tuhle věc zde. Nacházíme se ve scénáři F. A pamatujte si, že ve scénáři F nemáme žádné králíky. Kolik bychom byli ochotni zaplatit? Nemáme králíky a ve skutečnosti máme tunu bobulí. Ve scénáři F nemáme králíky a máme 300 bobulí. Pokud nemáme králíky a hodně bobulí, řekněme, že máme hodně bobulí, můžeme mít chuť na králíka. Budeme ochotni za králíka zaplatit hodně bobulí. Řekněme, že bychom zaplatili 100 bobulí té hypotetické samoobsluze za jednoho králíka. Nyní řekněme, že jsme ve scénáři E. Kolik bychom zaplatili té hypotetické samoobsluze? Ve scénáři E již máme jednoho králíka a máme méně bobulí. Potřebujeme králíka méně a máme méně bobulí, které můžeme dát. Nejsme ochotni dát zase až tak mnoho bobulí za dalšího králíka. Třeba dáme jen 80 bobulí. Potom máte scénář D. Již máme 2 králíky a máme ještě méně bobulí. Jsme ochotni dát ještě méně bobulí za dalšího králíka. Tolik bychom zaplatili samoobsluze na základě našich současných preferencí. Potom se dostaneme až ke scénáři C. A to je subjektivní. Není to měřitelná věc. Je to založené na osobních preferencích, na preferencích lovce-sběrače. Ve scénáři C mají již více králíků a ještě méně bobulí. Zaplatí dokonce méně. Konečně ve scénáři B mají značný počet králíků a ještě méně bobulí. Budou ochotni platit velmi málo za dalšího králíka. Nakreslíme mezní užitek jako funkci počtu králíků, které již mají. Když jdeme na scénář F, mezní užitek, udělám-li tento malý myšlenkový experiment, je 100. Ve scénáři E je mezní užitek... Kolik byste byli hypoteticky ochotni zaplatit v bobulích? Nyní je to 80 bobulí. Ve scénáři D je to 60 bobulí. Ve scénáři C je to 40 bobulí. Scénář C je zde a scénář C je 40 bobulí. Ve scénáři B to je 20 bobulí. Nyní nezakreslujeme jen mezní náklady, zakreslujeme mezní náklady a mezní užitek v bobulích. Křivka mezního užitku je zde skutečně přímka, ještě jednou pro zjednodušení vypadá takto. Vzhledem k tomuto, tohle je křivka mezního užitku. Mezní užitek je funkce počtu králíků, které již máme. A tohle jsou mezní náklady jako funkce počtu králíků, které již máme. Když řeknu E, tohle je situace E. Tohle je situace D. Tohle je také situace C. Tohle je mezní užitek v situaci B. Vzhledem k tomu co bych měl logicky udělat? Tohle jsou skutečně mé preference. Co bych logicky udělal? Pokud se nacházím v situaci F, nemám žádné králíky. Již vím, že by mě to stálo 20 králíků, kdybych se snažil získat dalšího. Ale již jsem řekl, že jsem ochoten zaplatit 100. Promiňte stojí mě to 20 bobulí, abych získal dalšího králíka. Ale již jsem řekl, že jsem ochoten zaplatit 100 bobulí, abych dostal dalšího králíka. Chtěl bych se pohybovat podél křivky. Určitě bych chtěl získat více králíků. Řekl jsem, že jsem ochoten zaplatit 100 bobulí za králíka. Stálo by mě to jen 20 bobulí za králíka. Určitě bych... Říkám, že chci získat více králíků. A jiný způsob, jak se na tohle dívat názorně, že mezní užitek je zde daleko vyšší než mezní náklady. Půjdu dál a bude se snažit získat více králíků. To je dokonce pravda ve scénáři E. Mezní užitek dalšího králíka mi stojí za mnohem více než mezní náklady. Jsem ochoten získat více králíků. Ve scénáři E se stále snažím získat více králíků. Stále se chci pohybovat podél hranice produkčních možností tímto obecným směrem. Co se stane, když jsem v ... Co se stane, když se přibližuji k D? Pokud jsem v tomto scénáři zde. To není jeden z mých označených scénářů. Ale když jsem právě zde, moje mezní náklady jsou stále nižší než můj mezní užitek. Stále chci získat více králíků po celou dobu ve scénáři D. Ve scénáři D jsem trochu víc neutrální. Jsem ochoten zaplatit 60 bobulí za králíka. Ale to je přesně kolik bych se musel vzdát, abych získal králíka navíc. Trochu se zamyslíme nad scénářem D. Tady to zakroužkuji. Vypadá to docela zajímavě. Nyní chceme udělat něco mimo scénář D. Pokud jsem v tomto bodě zde, pokud pracuji dostatečně, abych v průměru získal 2,5 králíka denně, udělal bych... Dává mi tohle smysl, abych se snažil dostat nějaké další králíky? V tomhle bodě, užitek získání dalšího králíka je menší než náklady na získání králíka. V tomto bodě, pokud se snažím získat dalšího králíka, mám z toho menší užitek než náklady s tím spojené. Určitě se nechci posunout za D. Dosahuji alokační efektivnosti, kde jsou si moje mezní náklady a můj mezní užitek rovny. Na základě způsobu, kterým jsem manipuloval čísla v tomto příkladě, chcete zůstat ve scénáři D. Zde jsme dosáhli alokační efektivnosti. Mezní náklady jako funkce našich králíků a mezní užitek jako fuknce králíků se rovnají.
video