Vzácnost, produkční možnosti, preference
Vzácnost, produkční možnosti, preference (5/5) · 7:55

Ekonomický růst prostřednictvím investování Jak investování pro vytvoření kapitálu může rozšířit hranici produkčních možností PPF)

Navazuje na Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce.
V předchozích videích jsme mluvili o hranicích produkčních možností. Relativně statická záležitost, něco co nemůžete změnit, ale můžete to ovlivnit. V tomhle videu bych se chtěl zamyslet nad tím, že možná existují možnosti změnit nebo rozšířit hranice produkčních možností. Abychom toho docílili, předpokládejme, že náš malý lovec-sběrač se rozhodl živit se výhradně masem. Zaměřil se pouze na králíky. Jeho celoživotní štěstí je zaměřeno na optimalizaci počtu ulovených a snědených králíků v daném dni. Vyznačme si na jedné ose počet králíků, které může chytit během daného dne. Řekněme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a takto bychom mohli pokračovat. Takže na ose X máme počet králíků, které může chytit během dne. Ale pamatujte si, že tohle chce optimalizovat. Přemýšlí o tom, jak by mohl zvýšit svojí produktivitu vyjádřenou počtem ulovených králíků. Ví, předpokládejme, že ví jak nastražit past na králíka. Nyní vytvoříme hranici produkčních možností ne mezi králíky a bobulemi, ale mezi králíky a výrobou pastí na králíky. Označíme osu Y jako počet pastí na králíky. Třeba nějaký druh... Je schopen poskládat dohromady větve a postavit nějakou past sestavenou z větví. Znáte to, taková malá krabička. Nastraží tam něco, například mrkev. A pak králík přiskáče a začne jíst mrkev, ale v tom okamžiku na něj spadne past. Nemusíme zacházet do podrobností týkajících se této pasti. Ale může taky strávit čas výrobou pastí na králíky. Řekněme jedna past na králíky, druhá past na králíky, třetí past na králíky. A řekněme, že všechny ostatní okolnosti budou stejné. Za předpokladu stejných okolností se nemusíme starat o ostatní věci. A jak vídáme v úvodních hodinách ekonomie, ve kterých se probírá hranice produkčních možností, vše se odehrává pouze v dvourozměrném grafu. A tak máme jenom běžné křivky. Můžete mít jednu trojrozměrnou, kde děláte kompromis mezi třemi věcmi. Ale v tomto případě potřebujete trojrozměrný graf. V podstatě bude hranice produkčních možností vypadat jako povrch. Ale pojďme se zaměřit pouze na toto. Možná udělám povrch v budoucnu pro zábavu. Toto jsou pasti na králíky. Řekněme si, že hranice produkčních možností mezi pastmi na králíky a králíky vypadá následovně. Může strávit celou dobu výrobou pastí na králíky, ale v tomto případě neuloví žádné králíky a bude pravděpodobně hladovět, což není dobrý scénář. Nebo může strávit celý čas lovem králíků a chytit v průměru 5 králíků za den. Ale v tom případě mu nezbyde žádný čas na výrobu pasti na králíky. Tak to je jeho současná hranice produkčních možností. Nechte mě to nakreslit. Toto je naše současná hranice produkčních možností. Budu ji nazývat "PPF" - hranice produkčních možností. Přidám sem malou nulu pro označení. To je náš začátek. Může se pohybovat kdekoli na této křivce a mohl by dosahovat produkční efektivity v kterémkoli bodě, ale jak vidíme, v případě, že stráví všechen svůj čas, všechen čas v tomto bodě, nikdy nevyrobí žádnou past na králíky a nebude schopný změnit hranici produkčních možností. Ale so se stane v případě, že se rozhodne vyrábět králičí pasti? Sníží počet ulovených králíků za den na 4. To mu umožní vyrobit jednu králičí past za den. Rozhodne se tedy pokračovat v tomto scénáři. Každý den, který bude následovat, tak v průměru uloví 4 králíky a vyrobí jednu past na králíky. Co se stane? Jak plyne čas, bude mít k dispozici každý den past na králíky, která mu umožní chytit králíka. Tohle ve skutečnosti změní hranici produkčních možností. Když udělá toto rozhodnutí, umožní mu tato investice chytit více králíků v daném čase. Když to udělá, hranice produkčních možností ... To že má past na králíky mu nedovolí vyrobit více pastí na králíky za den. Maximální počet králičích pastí, které může vyrobit za den, je stále 3. Ale nyní může chytit 6 králíků za den. Může to vypadat asi takto. Nyní může přestat vyrábět králičí pasti a chytit 6 králíků za den s jedinou pastí, kterou má nebo může pokračovat a chytit 5 králíků za den a stále vyrábět jednu další past na králíky za den. A možná se tak rozhodne. Ale to může být kdekoli na této hranici produkčních možností. Může tedy prohlásit, že ho uspokojí sníst 4 králíky za den. Vyrobím 2 pasti na králíky každý den. A nyní po uplynutí dalšího dne bude ještě produktivnější a tím také produkce. Označme si tento bod PPF1, jako hranice produkčních možností po jednom dni. A následně po uplynutí 2 dní řekněme, že vybral tento scénář. Nyní vyrobil 2 králičí pasti. Očividně, toto je... možná přeháním, jak rychle může růst jeho produktivita. Ale možná nyní nová hranice produkčních možností vypadá asi takto. Nyní má 2 králičí pasti. Nebo může mít další 2 králičí pasti. Už jednu má. Nyní má po třech dnech tři králičí pasti. Za předpokladu, že se bude věnovat čistě výrobě králičích pastí, může chytit 8 králíků za den. Nebo si může vybrat nějakou kombinaci mezi. Tato křivka by rozhodně neměla růst. Nechci vytvořit dojem, že rostla a pak klesala. Prostě probíhala rovně, zhruba takto jako zde. Tato část zde, kterou budu nazývat PPF2. Tak co dělá náš lovec-sběrač, v tomto scénáři právě tady, dělá investici. Hromadí kapitál. Právě tady. Vybírá místo konzumace všech svých zdrojů. Existují 2 věci, které může udělat. Může využít všechen svůj čas k čisté spotřebě ulovit co nejvíce králíků za den a potom je všechny sníst, čistá spotřeba. Nebo může omezit svoji spotřebu a následně využít svoje zdroje jako investici do budoucna. Toto představuje investici. Toto zvyšuje jeho produktivitu. Toto představuje jeho spotřebu. Existuje základní úroveň spotřeby, tak aby vůbec přežil. Ale za předpokladu, že investuje, zvýší se jeho celkové produkční možnosti. Když se na něj podíváme jako na samostatnou ekonomiku, investicí do využití zdrojů, namísto jejich celkovou spotřebou, využitím části jeho zdrojů a v tomto případě jeho zdrojem je čas a znalost. Investicí do některého zdroje, je schopen zvýšit svojí produktivitu. A pakliže se na něj podíváme jako na ekonomiku, zažívá ekonomický růst. Existuje několik typů investic, o kterých se budeme bavit v několika dalších videích. V tomto případě hromadí kapitál. Vytváří nástroje, které zvýší jeho produktivitu v budoucnu. Další typ investice je prostě změna produkční technologie, technologická změna, která zajistí, že jeho zdroje jsou ještě lepší. Může mít ... Můžeme si nakreslit další hranici produkčních možností mezi výrobou pastí na králíky a investicí do výzkumu a vývoje pro výrobu efektivnějších pastí na králíky. Může se rozhodnout pro jednu z těchto dvou věcí. Ale co bych chtěl, abyste si odnesli z tohoto videa, je pochopení, co může hranice produkčních možností změnit. Můžete se stát více produktivní za předpokladu, že investujete do výzkumu a vývoje nebo hromadíte kapitál. A v této ukázce to byla výroba pastí na králíky.
video