Vzácnost, produkční možnosti, preference
Vzácnost, produkční možnosti, preference (2/5) · 5:49

Náklady obětované příležitosti Co jsou náklady obětované příležitosti (a mezní náklady) na základě hranice produkčních možností (PPF)?

Navazuje na Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce.
Řekněme, že se několik dní budeme pohybovat ve scénáři E. Průměrně chytáme jednoho králíka a sesbíráme 280 bobulí. Myslím, že nás bobule berou, tohle je scénář E právě tady. Ale najednou máme větší chuť na proteiny. Napišme to: jsme ve scénáři E a máme chuť na více proteinů. Popřemýšlejme, jaké existují kompromisy. Jestliže chytíme více králíků. Co tím chci říct je: jestliže chci chytit o jednoho králíka více, čeho se musím vzdát. Když chytím jednoho králíka navíc, průměrně zvýším úlovek z jednoho králíka na dva denně, a přesouvám se tím ze scénáře E do scénáře D, co tím ztrácím? Tohle v tomto případě plus 1. Ale vzdávám se 40 bobulí, což můžete vidět znázorněno zde. Když se pokusím ulovit o jednoho králíka navíc, nemůžu vykonat nemožné, tuhle nedosažitelnou část tady. Musím zůstat na hranici produkčních možností, někdy se to zkracuje jako PPF (Production Possibilities Frontier) říkejme tomu zkratkou PPF. Ale když chci jednoho králíka navíc, hranice produkčních možností klesá a musím se vzdát 40 ovocných bobulí. Jeden králík navíc znamená, že mám nějaké náklady. Musím se vzdát průměrně 40 bobulí a technický termín pro to, co jsem teď popsal, je náklady obětované příležitosti (opportunity costs). Náklady obětované příležitosti ulovením jednoho králíka navíc jsou 40 bobulí. Pojďme to napsat. Tyhle náklady obětované příležitosti jednoho králíka platí právě pro scénář E. Jak uvidíme dál, náklady obětované příležitosti se mění v závisloti na tom, v jakém scénáři jsme Přinejměnším se mění v tomto příkladě. Náklady obětované příležitostí jednoho králíka jsou 40 bobulí, za předpokladu, že jsme ve scénáři E. Jeden králík navíc, musím se vzdát 40 bobulí. A jiný termín, když mluvíme o nákladech obětované příležitosti, až budeme hovořit o produkci, pak můžeme mluvit o nákladech obětované příležitosti na produkci jednoho králíka Když mluvíme o nákladech obětované příležitosti na výrobu další dodatečné jednotky produkce, někdy se tomu říká marginální náklady nebo také mezní náklady. Na tohle tady mohu pohlížet jako na mezní náklady. V kontextu tohoto videa představují naše náklady to, o co přicházím, tedy příležitost, které se vzdávám. V jiných scénářích někdy uvidíme, že mezní náklady se budou vyjadřovat v peněžních jednotkách jako jsou dolary nebo jiné měny. říkají pak, jaké byly náklady produkce této dodatečné jednotky, této věcičky tady. Ujistěme se, že roumíme nákladům obětované příležitosti. Když jsme byli ve scénáři E, tohle byly náklady obětované příležitosti na jednoho králíka navíc. Ale jaké jsou náklady obětované příležitosti, když budeme řekněme přejedeni masa, budeme ve scénáři E, ale budeme se chtít stát vegetariány. Chceme se přesunout do scénáře F a v podstatě nechceme jíst králíky a chceme jíst tolik ovoce, co bude možné. To je jiná otázka, kterou si můžeme položit ve scénáři E johledně nákladů obětované příležitosti. Trošku ta čísla zjednodušme. Říkám, že náklady obětované příležitosti 20 bobulí navíc jsou, že se musím vzdát jednoho králíka. Vlastně říkáme: OK, chci nasbírat o 20 bobulí navíc, ale abych to mohl udělat, musím snížit králíky o 1. Náklady obětované příležitosti, stále za předpokladu, že jsme ve scénáři E, náklady obětované příležitosti 20 bobulí navíc jsou 1 králík. Teď tady to ale nejsou mezní náklady protože mluvím o 20 dalších jednotkách navíc a ne jen o jedné. Kdybych to chtěl zapsat jako mezní nákad jedné bobule navíc, pak bych řekl že když 20 bobulí je jeden králík, tak můžeme obě strany rovnice podělit 20 a dostaneme jednu bobuli Pro ty, kdo to chtějí více technicky, je to přibližně lineární. Jedna bobule navíc, podělíme obě strany 20 to je 1/20 králíka. Když chci ve scénáři E jednu bobuli navíc, v průměru ulovím o 1/20 králíka méně. A když to takhle převedu, tak jsou to mezní náklady. A ještě trošku technicky, tohle je křivka, tady, nemusí to být přesně právě takhle. Nechci být příliš technický kvůli jednomu příkladu. Tohle je bezpečný zůsob jak k tomu přistupovat: náklady obětované příležitosti na 20 bobulí navíc jsou jeden králík. Ale když budeme předpokládat, že to je tady přibližně lineární, že to není křivka, ale něco jako přímka mezi těmito dvěma body, pak náklady obětované příležitosti na 1 bobuli navíc jsou 1/20 králíka. Nebo taky mezní náklady 1 bobule navíc jsou 1/20 králíka. Mohli bychom to udělat v dalších bodech na této křivce a já vám to vlastně doporučuji, si to udělat na těchto datech, ketrá jsme si připravili v této tabulce a na téhle křivce v předchozím videu. Zamyslete se, jaké jsou náklady obětované příležitosti v různých scénářích. Když budete ve scénáři B a budete chtít jednoho lrálíka navíc, kolik vás to v bobulích bude stát. A když budete chtít více bobulí, kolik vás to bude stát králíků?
video