Výrobní rozhodnutí a náklady obětované příležitosti
Výrobní rozhodnutí a náklady obětované příležitosti (1/2) · 8:06

Ekonomický zisk vs. účetní zisk Jaký je rozdíl mezi firemním účetním a ekonomickým ziskem?

Navazuje na Vzácnost, produkční možnosti, preference.
Řekněme, že jsem si loni založil restauraci. A nyní přemýšlím, jaký zisk mi restaurace přináší. Můžeme se na to dívat ze dvou různých pohledů. Podíváme se na to z pohledu tzv. účetního zisku, což je právě typ zisku, který si většina z nás spojuje se společnostmi nebo firmami. A také o tom přemýšlíme z pohledu tzv. ekonomického zisku, což bude trochu odlišný pohled. Místo informace, zda má společnost příjem, nám říká, jestli má vůbec smysl vést podnik tak, jak ho v současnosti provozujeme. Nejprve se tedy pojďme zaměřit na tradiční způsob kalkulace zisku. Vezměme si mojí firmu, mojí restauraci. Řekněme, že moje firma, moje restaurace, moje firma je restaurace. V roce 1 přinese tržby v hodnotě 500 tisíc dolarů. Tržby jsou doslova částka peněz, které mi zákazníci zaplatili. Platí za své večeře. Jsou to doslova peníze, které k nám vstupují. Někdy je lidé nazývají "vrchní řádek", protože tržby jsou doslova na začátku našeho výkazu zisku a ztrát. Právě jsem to napsal. Je to vrchní řádek. Teď musíme přemýšlet o našich výdajích. Výdaje. Když provozujete restauraci, jeden ze zřejmých výdajů budou náklady na jídlo. Jídlo. Jídlo nás stojí, řekněme, 100 tisíc dolarů a pak máte náklady práce. Mám číšníky, kuchaře, myče nádobí a za všechny tyto lidi jsem za poslední rok utratil 100 tisíc dolarů. A já předpokládám, že nevlastním tu budovu, já si jí pronajímám. Nájem za budovu. A to je dejme tomu 200 tisíc dolarů. A nakonec já jsem si opravdu pronajal úplně všechno ostatní vybavení. Sporáky a ledničky a všechny tyto věci. Žádná z těchto věcí mi nepatří, takže máme pronájem vybavení. A za pronájem vybavení jsem utratil dalších 50 tisíc dolarů. Jaký zisk tu mám? Toto jsou všechny mé výdaje. Nepůjčil jsem si žádné peníze, tudíž nemám žádné výdaje za úroky nebo něco takového. Kolik tvoří můj zisk před zdaněním? Důvod, proč se bavíme o těchto číslech, je fakt že částka, kterou platíte na daních, je odvozena právě z položky vašeho zisku před zdaněním. A to také závisí na tom, kde se podnik nachází, v jaké zemi, jaký druh podniku to je... A jednoduchý způsob, jak spočítat zisk před zdaněním... ... A my o zisku před zdaněním uvažujeme z pohledu účetního zisku. Vezmeme, kolik peněz jsme získali během roku, od toho pak odečteme všechny platby, které jsme museli zaplatit ostatním, a co nám zbyde je zisk před zdaněním. Je to 500 tis. dolarů mínus 450 tis. dolarů, což nám dává zisk před zdaněním, vezmu na to stejnou světle žlutou, 50 tis. dolarů. Za předpokladu, že jsem jediný vlastník podniku, můžu si to v podstatě nechat pro sebe. Třeba mi to pomůže v zaplacení mého osobního nájmu nebo v něčem dalším. Nebo něco z toho můžu vzít nebo všechno a investovat to zpátky do podniku. Třeba začnu nakupovat vlastní vybavení nebo nějak zvětším firmu, kdo ví, co všechno můžu dělat s těmi penězi. Tohle je tradiční účetní zisk. Takhle se vypočítává zisk, je to velmi jednoduchý příklad, v budoucnu budu ukazovat další nové příklady z účetního světa, ale takhle se tedy počítá účetní zisk. A běžně, když se lidé baví o zisku, mají na mysli tento postup výpočtu. Na druhou stranu, když ekonomové mluví o zisku, mají na mysli něco trochu jiného. A nejlepší způsob jak to pochopit, je vypočítat ekonomický zisk v té samé firmě či podniku, jak by to nazval ekonom. A podnik je všeobecně vnímaný jako organizace, která se snaží o maximalizaci zisku. Ještě jednou, tady to mám, pojďme si to tedy jen zkopírovat. Rok 1, to jsou naše tržby, takže to zkopíruji. Tady to máme, vypadá to docela stejně. Ale teď se na to podíváme z trochu jiného pohledu. Ekonom vidí náklady v souvislosti s tzv. náklady obětované příležitosti. A jak dále uvidíme, některé z těchto nákladů obětovaných příležitosti, můžete měřit v dolarech. Ale některé jsou méně zjevné. Tady napíšu, abychom si osvojili ekonomický způsob uvažování, náklady obětované příležitosti. A pod náklady obětované příležitosti budeme mít jak ty explicitní, tak také ty implicitní. Vezměme si nejdřív ty explicitní. Explicitní náklady obětované příležitosti. Ve skutečnosti všechny tyto náklady jsou explicitní náklady obětované příležitosti. Zase to zkopíruji. ... Tedy celé tohle jsou explicitní náklady obětované příležitosti. A důvod, proč jsou explicitní, je to, že já ve skutečnosti opravdu platím peníze za všechny tyto věci. Dokonce i za to vybavení a nájem, nepatří mi to, takže platím jejich vlastníkům. Toto jsou přímé výdaje firmy. Výslovně provádím tyto platby. A důvod, proč o nich můžeme uvažovat jako o nákladech obětované příležitosti, i přesto, že jsou uvedeny v dolarech, je to, že když jsem utratil 100 tis. dolarů za potraviny, těchto 100 tisíc jsem nemohl utratit za nic jiného. Když utratím 100 tisíc, nemohu je již utratit za nic jiného. Jen měřím náklady obětovanépříležitosti v dolarech, ale v dolarech, které již nemohu utratit jinak. Až do teď to vypadá víceméně identicky. Jenom na to koukám z trochu jiného pohledu, řeknete si, o co tady tedy jde. Uvidíme určité rozdíly, když se začneme dívat na ty implicitní náklady, které zde vlastně nebyly vůbec zohledněny. Právě implicitní náklady obětované příležitosti. Implicitní náklady. Pokud já řídím tento podnik, pokud ho mám vést, musím se tomu opravdu věnovat na plný úvazek. Nemohl bych ještě pracovat, musel jsem dát výpověď z práce. Pak je tu tento implicitní náklad, implicitní náklad obětované příležitosti mé práce, které jsem se vzdal neboli moje ušlé mzdy. Pojďme si to napsat. Ušlé mzdy. Řekněme, a to bude záviset na tom, o kom se bavíme, ale řekněme, že jsem byl doktor. A vydělával jsem krásných, stabilních a bezrizikových 150 tisíc dolarů ročně. Vzdal jsem se 150 tisíc dolarů ročně. Teď když jsme vypočítali, když jsme sepsali všechny explicitní a také ty implicitní náklady obětované příležitosti, teď jsme připraveni spočítat si náš ekonomický zisk. Pojďme si tady nakreslit čáru. Ekonomický zisk budou naše tržby, které přijímáme, mínus tyhle náklady, to nám dá kladných 50 tisíc dolarů. Ale tady ještě musíme odečíst ušlé mzdy a dostávám tu záporných 100 tisíc dolarů. To je zajímavé, je tu celkem velký nesoulad. Z účetního pohledu jsem výdělečný, ale z pohledu ekonomického výdělečný nejsem. A důležitou věc, kterou je nutné si uvědomit, je, že ekonomický zisk, který je záporný nám neříká... můžete to klidně nazývat stotisícovou ztrátou nebo záporným ziskem 100 tisíc... nám neříká to, že by z podniku nebyly peníze. Co nám ale říká, je, že to asi nedává smysl řídit tento podnik nebo přinejmenším vést ho stávajícím způsobem. Kdyby tohle bylo neutrální, kdyby tu byla nula, znamenalo by to podívejte, on dost možná vydělává nějaké peníze, ale je celkem nevyhraněný v tom, jestli se vyplatí vést obchod tímto způsobem nebo ne. Jestliže je výsledek kladný, znamená to, že to rozhodně dává smysl to řídit takhle. Tedy, že tento způsob je nejlepší v porovnání s ostatními alternativami. Tady tohle nám říká, podívejte, vyděláváte 50 tisíc dolarů ročně. To je 50 tisíc, které můžete utratit jako majitel firmy nebo je do podniku znovu investovat. Tady tohle nám v podstatě říká, podívejte, mohl byste vydělat více peněz než těch 50 tisíc dolarů. Místo toho, abyste vydělal 50 tisíc touhle činností, mohl jste vydělat o 100 tisíc více, kdybyste dělal něco jiného. Vy se vlastně vzdáváte 100 tisíc dolarů, tím že provozujete tuhle restauraci. Jestli se rozhodujete racionálně a opravdu vám jde o maximalizaci svého zisku, tato restaurace vám nemusí až tak dávat smysl.
video