Výrobní rozhodnutí a náklady obětované příležitosti
Výrobní rozhodnutí a náklady obětované příležitosti (2/2) · 8:10

Odpisy a náklady obětované příležitosti kapitálu Jaký bude ekonomický zisk, když budovu vlastníte nebo si budovu pronajímáte?

Navazuje na Vzácnost, produkční možnosti, preference.
Zamyslíme se nad tím, jak bychom účtovali věci. Když místo pronajmutí naší budovy za 200 000 dolarů jsme si tu budovu koupili za 2 000 000 dolarů. Jak by se to ukázalo ... z hlediska účetního zisku a z hlediska ekonomického zisku? Koupíme si naši budovu za 2 000 000 dolarů. To je tržní hodnota naší budovy na začátku našeho období, na začátku roku 1. Řekněme, že na konci roku 1 ... Tohle je rok 1. Třeba do značné míry to je proto, že jsem pužíval budovu, byl v ní velký provoz. Možná to byla předtím úplně nová budova a teď je to v podstatě... budova sama o sobě opotřebila. Proto tržní hodnota budovy je nyní 1,9 milionů dolarů. V podstatě během tohoto roku se hodnota budovy snížila o 100 000 dolarů. Řekneme, že odpisy jsou 100 000 dolarů. Všimněte si, že jsem nikomu nezaplatil 100 000 dolarů. Nebyly to explicitní náklady obětované příležitosti, ale opravdu jsou to náklady obětované příležitosti. Protože těchto 100 000 dolarů jsou náklady obětované příležitosti neprodání budovy před rokem. Místo toho se budova používala. V podstatě jsem přišel o 100 000 dolarů. To není všechno, co jsem ztratil. Také jsem ztratil schopnost investovat tyto 2 miliony dolarů do jiných věcí. Třeba jsem mohl investovat 2 000 000 dolarů při 5% míře a dostal bych z toho nějaký úrok. Také mám náklady obětované příležitosti, náklady obětované příležitosti kapitálu, kdy jsem neinvestoval ty 2 000 000 dolarů někde jinde. Náklady obětované příležitosti kapitálu. Řekněme, že jsem mohl dostat 5% z mých 2 000 000 dolarů. 5% z 2 000 000 je 100 000 dolarů. Moje náklady obětované příležitosti kapitálu jsou 100 000 dolarů. Jiný způsob, jak o tom přemýšlet, je, že řekneme, že jsem si koupil tu budovu a na konci roku ji prodal. Potom bych doslova přišel o mých 100 000 dolarů v této transkaci. A ačkoli bych je mohl použít a dostat z nich nějakou hodnotu a ztratil bych dalších 100 000 dolarů tím, že bych ty peníze neinvestoval někam jinam během tohoto období. Tohle jsou 2 neexplicitní náklady, které se objeví v našich výkazech zisku. Odpis je něco, co účtují účetní. Když se podíváte na finance společnosti, uvidíte něco, co se nazývá odpisy. Což je míra toho, jak... jak svým způsobem spotřebováváte vaše kapitálové statky, jak využíváte vaši budovu, jak využíváte vaše vybavení, jak využíváte vaše auta nebo cokoli jiného, co můžete mít. Ekonomové jsou velmi přesní, co se týká odpisů. Říkají, jaká byla tržní hodnota na začátku období, jaká je tržní hodnota na konci, rozdíl je, jak hodně se to opotřebilo. To je... ve skutečnosti je to skoro přirozenější způsob. V účetnictví, a nebudu zacházet do detailů, existuje mnoho způsobů, jak něco odepsat. Můžete být schopni říct: "Když má ta věc hodnotu 2 000 000 dolarů a když mi vydrží 10 let, mohu odepsat 100 000 dolarů ročně nebo vlastně 200 000 dolarů ročně." 2 000 000 děleno 10 lety. Existují různé motivy na základě toho, zda jste vlastník firmy, jak odepisujete. Možná chcete hodně odepisovat pro daňové účely, abyste mohli schovat zisk nebo tak něco. Pro účel tohoto videa budeme předpokládat, že účetní i ekonomové označí 100 000 dolarů k odpisu, kdybychom si tu budovu koupili. Předělejme naše 2 finanční výkazy, účetní verzi a ekonomickou verzi. V účetní verzi... Překopíruji tohle. Zkopíruji to sem. Sem to zkopírují. Nyní nemáme žádné výdaje na pronájem. Místo abychom si budovu pronajali, jsme měli úspěch a budovu jsme si koupili. Zbavím se tohohle. Naše výdaje na pronájem budou nyní 0. Nyní to bude 0. Máme odpisy. Napíšu to jinou barvou. Máme odpisy 100 000 dolarů. Nebereme v úvahu náklady obětované příležitosti kapitálu. Co jsme mohli udělat... Tohle jsou náklady obětováné příležitosti kapitálu. Co jsme s těmi 2 000 000 dolary, které jsme použili na nákup budovy, mohli udělat. Náš zisk před zdaněním, náš účetní zisk před zdaněním, zisk před zdaněním z účetního pohledu bude 50 mínus 200 je 300 mínus dalších... Ujistím se, zda to mám správně. Mám... Ve skutečnosti se to zlepšilo, protože můj pronájem byl 200 a nyní mám odpisy jen 100. Je to 50 mínus 350, to mi dá zisk před zdaněním 150 000 dolarů. To je protože, jsem si to pronajímal za více a nyní moje odpisy na základě toho, co se stalo s tržní sazbou, se ve skutečnosti změnily méně než by byl můj pronájem. Ekonomický zisk alespoň na základě toho, jak jsme tady získali ta čísla, ve skutečnosti vyjde neutrální. Což by měl, protože opravdu ekonomický zisk... jen se snažíme rozhodnout, zda pro nás má smylsl vést podnikání tímto způsobem. Když se podíváme na ekonomický zisk... Znovu to zkopíruji. Zkopíruji jen tuhle část. Zkopírováno. Možná kdyby se věci opravdu změnily, ať to vlastníme nebo pronajímáme, potom by to říkalo, že to je ekonomičtější způsob, jak to udělat. Řekněme, že to je rok 2 nebo tohle je znovu rok 1. Tohle je ekonomický zisk, rok 1. Naše jídlo je stejné. Naše práce je stejná. Zmizel náš pronájem. Zbavím se tohohle. Zbavím se tohohle pronájmu. Pronájem bude nyní 0. Nyní naši budovu vlastníme. Pronájem je 0. Tohle všechno jsou explicitní náklady. Jsou to přímé platby peněz někomu jinému. Nyní se zamyslíme nad našimi implicitními náklady. Implicitní náklady. Stále máme stejné implicitní náklady, jako jsme měli zde. Máme ušlé mzdy. Mluvili jsme o tom, že jsem třeba lékař a nepracuji jako lékař, abych mohl řídit tuhle restaruaci. Moje ušlá mzda bude 150 000 dolarů. Ušlé mzdy jsou 150 000 dolarů. Vlastně si myslím... Ztracené mzdy jsou 150 000 dolarů. Nyní máme navíc odpisy. Udělám to fialovou, aby bylo vidět, co je nové. Máme odpisy 100 000 dolarů. Navíc máme náklady obětované příležitosti kapitálu. Návratnost, kterou bychom mohli mít z těch 2 000 000 dolarů, které jsme místo toho použili k nákupu budovy. Nazvu to OCC náklady obětované příležitosti kapitálu. V této situaci to bylo 5% z 2 000 000 dolarů, dalších 100 000 dolarů. Způsob, jakým jsem zde vypočítal ta čísla, je že jsme neutratili 200 000 za nájem, ale zvýšili jsme naše implicitní náklady tím, že budovu vlastníme o 200 000. Takže to vyšlo stejně. Dostali jsme to, co předtím záporný ekonomický zisk 100 000 dolarů. Záporný ekonomický zisk 100 000 dolarů. Ekonomický zisk. Tohle je samozřejmě účetní zisk. Opravdu jsem jen chtěl zdůraznit to, že nezískáte něco zadarmo k ekonomickému zisku, když se rozhodnete koupit místo pronajmout nebo pronajmout versus koupit. Stále existují způsoby účtování nákladů obětované příležitosti, když děláte některou z těchto akcí.
video