Mezní užitek a rozpočtové linie
Mezní užitek a rozpočtové linie (1/7) · 12:15

Mezní užitek Co je mezní užitek a co mezní výhoda?

Navazuje na Vzácnost, produkční možnosti, preference.
To, nad čím se chci v dnešním videu zamyslet, je koncept, o kterém jsme přemýšleli již mnohokrát v mnoha jiných videích. A je to myšlenka mezního užitku, což je jen způsob, jak říct, jakou výhodu nebo uspokojení nebo hodnotu dostanete ze zboží nebo služby. Ale úhel pohledu, který nastíníme v tomto videu, bude trochu jiný. Když jsme dříve měřili výhodu či hodnotu, měřili jsme ji buď v dolarech nebo jsme řekli, že výhoda ze získání inkrementální (přírůstkové) Hondy Civic byla 5 000 dolarů. A když mluvíme o přírůstkové, hovoříme o mezním užitku. Nebo předtím, když jsme mluvili o hranici výrobních možností a zmiňovali jsme mezní užitek v souvislosti se získáním nové veverky. Hovořili jsme o tom v souvislosti s bobulemi nebo jinými druhy zboží a služeb. Ale v tomto videu o tom budeme uvažovat v absolutním vyjádření. Budeme uvažovat libovolný způsob měření užitku a pak pouze přiřadíme hodnoty k tomu, jaká je hodnota získání tabulky čokolády a jaká je hodnota, kterou přiřadíme další čokoládě. Uděláme to samé s ovocem. Z toho zjistíme, jestli můžeme trochu zlepšit znalosti, které už máme o křivkách poptávky. A také jak věci souvisí s cenou a cenou ostatního zboží a podobně. Zvláště se zaměříme na mezní užitek. Samozřejmě můžete mít celkový užitek. Máte-li 4 tabulky čokolády, můžete říct, celkový užitek, který mám ze všech 4, nebo můžete uvažovat mezní užitek. Užitek, který mám z každé další tabulky čokolády nebo z další libry potravin. Než se posunu dál, chci zdůraznit jednu věc. Byla tady jedna věc, která mě trochu mátla, když jsem se o tomhle poprvé učil. Nyní používám pojem mezní užitek, v minulosti jsem používal pojem mezní výhoda. Zní velmi podobně. Ve skutečnosti jsem dokonce použil slovo výhoda, když jsem definoval mezní užitek. Jak se tyhle věci liší? A jednoduchá odpověď je, že pojmově se neliší. Pojmově je to naprosto stejná věc, ačkoli rozdíl je, jak se ta slova používají v kontextu tradičního mikroekonomického kurzu. Když lidé hovoří o užitku, mají tendenci ho měřit nějakým typem absolutního vyjádření, které objeví. Nějaký typ, na který můžete pohlížet jako na jednotky užitku, nějaký typ jednotek uspokojení. Zatímco, když hovoří o mezní výhodě, mají tendenci ji měřit buď v dolarech nebo formou nějakého jiného zboží. Ale viděl jsem používat oba pojmy oběma způsoby, skutečně znamenají naprosto stejnou věc. Ale v tomto videu budeme používat pojem užitek a přijdeme s měřítkem, které je poněkud libovolné. A použijeme ho, abychom došli k nějakým závěrům o koši zboží, které si může někdo koupit v závislosti na různých cenách. Jak si dokážete představit, nastínil jsem tyhle dvě věci. Budeme hovořit o tabulkách čokolády a budeme hovořit o ovoci. V těchto malých tabulkách jsem ukázal mezní užitek každé další tabulky čokolády a v případě ovoce každé další libry ovoce. Tohle říká, že první tabulka čokolády... Samozřejmě pokud nemám tabulky čokolády, nemám z tabulek čokolády žádný užitek. A tohle říká, že první tabulka čokolády má mezní užitek. Užitek další tabulky čokolády je 100. Neříkám 100 dolarů. Neříkám, že je to ekvivalent 100 liber ovoce. Neříkám, že je to ekvivalent 100 bobulí. Jen říkám, že je to libovolných 100. Nezáleží na tom, že tohle je 100 nebo 1000 nebo milion. Záleží, jak se tohle porovnává s ostatními věcmi. Například kdybych řekl, že tohle je 100 a kdybych věděl, že mám rád ovoce. Libru ovoce o 20% více než první nebo když mám rád další... moji první libru ovoce o 20% více, potom bych měl říct, že mezní užitek mé první libry ovoce je 120. A to je, co jsme řekli zde. A pokud... Další způsob, jak o tom přemýšlet. Pokud mezní užitek druhé tabulky čokolády, kterou dostanu, protože jsem si již trochu tabulku čokolády užil a jsem trochu přečokoládován, je o 20% méně než tohle. Potom, když tohle je 100, tohle bude 80. Mohl jsem říct, že tohle bude 1000 a tohle bude 800 a tohle bude 1200. Mohl jsem říct, že tohle bude 10 a tohle bude 8 a tohle bude 12. Záleží na tom, že opravdu mezi sebou mají stejné poměry, které ve skutečnosti odrážejí jejich skutečné preference. Trochu se nad tím zamyslíme. Z první tabulky čokolády jsem docela nadšený. Nazval jsem to 100. Z další tabulky čokolády jsem nadšený trochu méně. Již jsem nějakou čokoládu měl, moje toužení bylo do určité míry nasycené, ale stále mám čokoládu rád, tak to nazvu 80. Můžeme to nazvat 80 jednotek uspokojení. Jakkoli to chcete nazvat. Potom další tabulka čokolády po téhle... Nyní začínám být docela plný a skutečně jsem přečokoládovaný a tak z ní nemám takovou výhodu. A nakonec, když mi dáte další tabulku čokolády, je to ještě méně. A pokud přidáme pátou tabulku čokolády, možná ji vůbec nebudu chtít. Můj mezní užitek může klesnout na 0 z páté tabulky čokolády, možná ze šesté tabulky čokolády. Musím se toho nějak zbavit. Z tabulek čokolády jsem už unavený. Možná mám záporný mezní užitek. A stejně můžeme přemýšlet o ovoci. Z první libry ovoce jsem z ovoce docela nadšen. Toužím po ovoci, první libru ovoce mám rád, dokonce více než první tabulku čokolády. Mám ji rád o 20% více. Dostanu 120. Můžete to nazvat body užitku neboli jakkoli libovolně to chcete nazvat. Potom moje další libra ovoce... Ještě jednou mám snižující se užitek, klesající výhodu, když dostávám další libru ovoce. Nyní je velmi důležité si uvědomit, že tohle je mezní užitek ne celkový užitek. Tohle je užitek, který získám z každé další libry. Je kladný. Stále si užívám další libru. Užívám si ji jen o trochu méně než libru předcházející. A abychom si uvědomili, co je celkový užitek... Kdybych měl dvě libry ovoce, z první libry měl užitek 120 a z druhé libry bych měl 100, potom byste mohli říct, že mám celkový užitek 220 jednotek užitku z obou liber. Nyní pouze s informace, které jsem zde uvedl, je jen pár věcí, ketré můžete říct. Můžete říct, že první libru ovoce jsem si užil více, o 20% více než mojí první tabulku čokolády. Také můžete říct, že moji druhou libru ovoce jsem si užil nebo jsem získal stejné množství hodnoty jako z mé první čokolády. Můžete říct, že mou druhou tabulku čokolády jsem si užil méně než první tabulku čokolády. Můžete dokonce říct, že o 20% méně, pokud jsou tahle čísla správná. Ale stále vám to nedává mnoho informací o tom, jak byste ve skutečnosti utráceli peníze. Můžete říct, nechtěli byste si samozřejmě koupit ovoce více než čokoládu nebo alespoň první libru ovoce více než první tabulku čokolády? Můžete. Ale záleží na tom, kolik ovoce ve skutečnosti stojí. Když se na to podíváme, můžeme dělat relativní soudy o tom, jak hodně preferujeme každou další tabulku čokolády nebo každou další libru nebo je navzájem. Ale opravdu nám to neříká, jak bychom utratili naše skutečné peníze. Zamysleme se nad něčím. Přiřaďme nějaké ceny tomuto zboží a přemýšlejme, jak bychom ve skutečnosti alokovali své dolary s tímto daným mezním užitkem zde. Řekněme, že tabulky čokolády stojí 1 dolar jedna a řekněme, že ovoce stojí 2 dolary libra. 2 dolary za libru. Tohle bude za libru a tohle bude za tabulku. A o čem budeme přemýšlet, je mezní užitek z další tabulky čokolády lomeno cena té další tabulky čokolády. Zde bude cena dolar za libru. Tady za první tabulku utratím dolar a dostanu 100 bodů mezního užitku, jakkoli to nazvete. Dostávám 100 bodů mezního užitku za ten dolar. Dostávám 100, 100 bodů mezního užitku za dolar. Zde stejná logika. Dostávám 80 bodů mezního užitku za dolar. Tohle je docela jednoduchý výpočet. Tady dostávám 60 bodů mezního užitku z dolaru, tady dostávám 40. To nevypadá příliš zajímavě. Tady to může být trochu zajímavější. Jaký je mezní užitek z dalšího ovoce, který získávám, lomeno dolar, cena nebo bych měl říct lomeno cena z dalšího ovoce. Zde z první libry ovoce dostávám 120 bodů mezního užitku, ale zaplatil jsem za to 2 dolary. 120, napíšu to sem. Z prvního dalšího ovoce... Mezní užitek z prvního ovoce je 120 a cena za první libru ovoce se rovná 2. Dostávám 60 bodů mezního užitku z dolaru. Dostávám 60. Zde 100 bodů mezního užitku. Ale utrácím 2 dolary. Je to 50 bodů z dolaru, tohle je 25 bodů z dolaru, tohle je 10 bodů z dolaru. Tohle dělá věci trochu zajímavější. Kdybych měl utratit 5 dolarů, jak bych chtěl mých 5 dolarů utratit? Kde získávám nejvíce? Opravdu chcete přemýšlet jen nad tím, kde dostáváte největší uspokojení z každého dolaru, kde dostáváte nejvíce muziky za svůj dolar? Kde utratím svůj první dolar? Dolar 1. Trochu se nad tím zamyslíme. Můj první dolar. Dolar 1. Můj první dolar. Kde dostanu největší uspokojení z dolaru? Největší uspokojení z dolaru získám zde. Získám 100 jednotek uspokojení z dolaru, i když mám libru ovoce raději. Získám menší uspokojení z dolaru. Dostávám za můj dolar méně muziky. Můj první dolar půjde přímo sem. Koupím si jednu tyčinku (tabulku čokolády). Kde utratím svůj druhý dolar? Dolar 2. Ještě jednou, chci se podívat na všechny mé možnosti. A budeme předpokládat, že utratím dolar na jednu z těchto dvou věcí, jen abychom si omezili prostor. Ještě jednou dostanu maximum muziky za dolar. Dostanu 80 bodů uspokojení nebo body mezního užitku z dolaru a zde dostanu jen 60. Koupím si druhou tabulku čokolády. Pokračujeme. Kde utratím svůj třetí dolar? Teď to začíná být trochu zajímavé. Mohu utratit svůj třetí dolar zde a dostanu 60 bodů za dolar. Nebo ho mohu utratit zde a dostanu 60 bodů za dolar. Ve skutečnosti bych dostal stejnou částku. Tohle je oboje 60 bodů za dolar. Jsem celkem neutrální. Dostávám stejnou muziku za dolar, ať si vezmu další tabulku čokolády nebo další ovoce. Jen pro zjednodušení řekněme, že si vezmu další tabulku čokolády. Také jsem si mohl vzít ovoce. Je to jedno. Mohl jsem si hodit mincí. A vybral jsem si, že si vezmu tabulku čokolády. Utratil jsem první tři dolary za tři tabulky čokolády. Kde utratím svůj čtvrtý dolar? Můj čtvrtý dolar. Nejlepší muzika za můj dolar nebude, když dostanu další tabulku čokolády. Dostanu jen 40 bodů za dolar. Nyní to utratím za ovoce. Další dolar mohu utratit za půl libry ovoce a dostanu tohle. Můj čtvrtý dolar mohu utratit za tohle, za půl libry ovoce, protože stojí dva dolary za libru. A potom mohu utratit svůj pátý dolar také zde. Tohle je můj čtvrtý a pátý dolar, protože jsou to dva dolary. Můžete to brát tak, že utratíme dva dolary za libru ovoce a dostaneme 60 bodů za dolar. Dostáváme nejlepší muziku za náš dolar zde. Ale co bylo na tomhle užitečné, že nám to umožnilo bez přemýšlení o penězích, jen říct, jak hodně máme tyhle věci rádi bez ohledu na jejich skutečnou cenu. A potom s danou cenou nám to umožnilo racionálně uvažovat, jak bychom ve skutečnosti utratili naše peníze. V tomto případě, když jsou tabulky čokolády za dolar a ovoce za dva dolary za libru, jsme se rozhodli koupit tři tabulky čokolády a jen jednu libru ovoce.
video