Termodynamika
Přihlásit se

Základy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky, ideální plyn

Tento obsah spravují Daniel Hollas, Milan Ončák.

49 minut

Termodynamika (část 1) 10 m

Vysvětlení, jak plyny vytváří tlak v nádobě a proč tlak krát objem je přímo úměrný kinetické energii molekul v nádobě.

Termodynamika (část 2) 10 m

Ukázkový příklad na rovnici pv=nRT. Úvodní představení teploty.

Termodynamika (část 3) 10 m

Úvod do Kelvinovy teplotní stupnice. Řešení příkladu s použitím zákona pro ideální plyn.

Termodynamika (část 4) 10 m

Úvod do molu. Molární plynová konstanta. PV=nRT.

Termodynamika (část 5) 8 m

Řešení příkladu s použítím PV=nRT