Účetnictví
Přihlásit se

Výkaz zisku a ztráty

Charakteristika výkazu zisku a ztráty (výsledovky). Výsledkové účty.

Tento obsah spravuje Eliška Galambicová.

0 minut
Navazuje na Rozvaha.