Úvod do kombinované výuky
Přihlásit se
Úvod do kombinované výuky (2/3) · 2:10

Model rotace pracoviště První a nejjednodušší model kombinované výuky

Pojďme se ponořit do prvního modelu, modelu rotace pracoviště. Přečtěte si definici. V modelu rotace pracoviště se studenti v průběhu hodiny (např. matematiky) střídají na pevných pracovištích, v pevně daných časových intervalech určených rozvrhem nebo učitelem. Alespoň jedno pracoviště je online výuka, ostatní mohou být jiné aktivity, například učení v malých či větších skupinách, skupinové projekty, osobní doučování, či psané testy a úkoly. V některých školách takto rotuje celá třída, v jíných je třída rozdělena do menších skupin. V tomto modelu žáci projdou vždy všemi stanovišťmi. Jak jsme řekli, v modelu rotace pracoviště, jsou studenti přesouváni mezi jednotlivými pracovišti. Takže co vidíme zde je, že někteří studenti by mohli začít s výukou vedenou učitelem. Pak se přesouvají na skupinové aktivity a pracoviště. V podstatě projekty s ostatními studenty. A pak se opět stěhují, tentokrát na pozici internetové výuky a práce na počítačích. Naším prvním protagonistou je škola KIPP LA. A navštívíme konkrétně školu KIPP Comienza Prep, která byla založena v roce 2010 jejich zakládajícím ředitelkou, Margaritou Florez. Tato škola je velmi zajímavá, protože použíli model rotace pracoviště jako klíčovou součástí jejich vzdělávacího modelu. V podstatě, ve dvou různých 75 minutových blocích, studenti v učebně rotují, až k jejich “svatému grálu”, což je instruktáž malé skupinky studentů jedním učitelem. V dané době mohou dosáhnout fascinujícího pokroku v chápání a matematických znalostech studentů, zatímco ostatní studenti ve třídě pracují na online vzdělávání, rozvíjejí nové dovedností a uplatňují staré. Tato škola je velmi typická městská základní škola v Los Angeles Unified School District. Má přes 90 % Hispánců a sociálně slabých studentů, a už v jejich prvních letech existence mají jedny z nejvyšších výsledků testů ve státě Kalifornia. Mezi věcmi. které KIPP LA ve svých strategiích dělá dobře, je zaměření na smíšenou výuku tou klíčovou změnou, jak získávají převratné výsledky.
video