Mikroekonomie

Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce

Kdy mluvíme o přebytku spotřebitele a kdy o přebytku výrobce. Náklady mrtvé váhy. Veřejné statky a pozitivní a negativní externality.

19 minut
Navazuje na Elasticita.

Přebytek spotřebitele - úvod 5 m

Co je přebytek spotřebitele a jak ho vypočítáme?

Celkový přebytek spotřebitele 6 m

Jak vypočítáme celkový přebytek spotřebitele?

Přebytek výrobce 8 m

Jak vypočítáme přebytek výrobce? Na křivku nabídky se díváme jako na křivku nákladů obětované příležitosti výrobce.