Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (9/91) · 10:44

Rovnice s absolutní hodnotou 1 Několik příkladů rovnic s absolutní hodnotou. Vysvětlení pojmu absolutní hodnota.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video