Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou (2/10) · 2:40

Rovnice s absolutní hodnotou rovnou nule Jak vyřešit příklad, ve kterém se výraz v absolutní hodnotě má rovnat nule? Ukážeme si to jak početně, tak na číselné ose. Na závěr provedeme zkoušku správnosti našeho řešení.

Navazuje na Rovnice s neznámou pod odmocninou.
video