Rovnice a nerovnice

Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Absolutní hodnota se značí svislými čarami, to ví přeci každý. Ale co nám vlastně říká a jak se s ní pracuje? V tomto bloku se s ní seznámíme blíže.

64 minut

Základní rovnice a funkce s absolutní hodnotou 11 m

Vysvětlení pojmu absolutní hodnota. Jak jí můžeme počítat a jakým způsobem je lze nakreslit? Ukážeme si i graf funkce s absolutní hodnotou.

Rovnice s absolutní hodnotou rovnou nule 3 m

Jak vyřešit příklad, ve kterém se výraz v absolutní hodnotě má rovnat nule? Ukážeme si to jak početně, tak na číselné ose. Na závěr provedeme zkoušku správnosti našeho řešení.

Rovnice se dvěma stejnými absolutními hodnotami 6 m

Na konkrétním příkladě si procvičíme, jak si poradit s rovnicí, která je zadaná se dvěma stejnými absolutními hodnotami.

Rovnice se dvěma stejnými absolutními hodnotami 4 m

V duchu předchozího videa i zde budeme řešit rovnici se dvěma stejnými absolutními hodnotami. Zde si ale ukážeme, že taková rovnice nemusí mít vždy řešení.

Grafy funkcí s absolutní hodnotou 9 m

Zde si pěkně krok po kroku ukážeme, jak z funkčního předpisu funkce můžeme vyčíst informace, pomocí kterých můžeme nakreslit graf.

Nerovnice s absolutní hodnotou 12 m

Řešení různých příkladů nerovnic s absolutní hodnotou s názorným vysvětlením na číselné ose.

Nerovnice s absolutní hodnotou 2 5 m

Další příklad, na kterém si můžeme procvičit absolutní hodnoty v nerovnicích.

Nerovnice s absolutní hodnotou 3 8 m

Procvičování je důležité, proto tu máme další příklad na nerovnice s absolutní hodnotou. Tentokrát si zároveň zopakujeme i počítání se smíšenými zlomky.

Nerovnice s absolutní hodnotou 4 3 m

Příklad nerovnice, která obsahuje neznámou v absolutní hodnotě, ale nemá žádné řešení.

Využití nerovnic s absolutní hodnotou v praxi 5 m

Slovní úloha, pro jejíž řešení je potřeba sestavit nerovnici s absolutní hodnotou.