Algebra: Soustavy rovnic a nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Soustavy rovnic a nerovnic (7/10) · 5:44

Nelineární soustavy rovnic 1 Nelineární soustavy rovnic 1

Navazuje na Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic.
. Vyřešte soustavu rovnic graficky. Své řešení zkontrolujte algebraicky. Pojďme nakreslit graf každé rovnice, a začneme --- nechte mě najít nějakou hezkou barvu pro kreslení. První rovnice bude modrá, to je parabola. První věc k zamyšlení: Jak vím, že je to parabola? Protože je to kvadratická funkce, objevuje se zde druhá mocnina proměnné x. Poté se musíme zamyslet nad tím, bude parabola otevřená nahoru nebo dolů? Když vidíme záporný koeficient před x, tak to znamená, že máme parabolu otevřenou dolů. A jaké bude maximum naší paraboly? Zamyslete se. Celý tento výraz bude vždy buď záporný takže<br> maximum bude záporné nebo nula. Druhá mocnina x bude vždy nezáporná a pokud ji vynásobíme záporným znaménkem, celý výraz bude buď kladný nebo nula. Takže nejvyšší hodnotou, kterou může nabývat výraz bude pro x=0, vrchol naší paraboly je pokud se x = 0, a potom tedy je y = 6. Takže x = 0 a y - 1, 2, 3, 4, 5, 6 --- tady. Právě tady je nejvyšší bod naší paraboly. Tak, pokud chceme, můžeme nakreslit pár dalších bodů, a uvidíme, co se stane. Podíváme se, co se stane, když bude x rovno --- nakreslíme si malou tabulku --- x = 2, kolik je y? Je to druhá mocnina x plus šest. Takže x = 2, a y? Máme 2 na druhou, to je 4, ale máme tu to mínus takže nám vychází - 4 + 6 dohromady 2. A stejný výsledek dostaneme, když bude x = - 2. Dosadíme sem - 2, dáme na druhou, to máme 4, ale nezapomeňme na mínus před mocninou, takže máme - 4 + 6 a to je 2. Nakreslíme si oba dva body, takže [ 2, 2 ] a pak [ - 2, 2 ]. Teď už bychom to mohli spojit, ale zkusme ještě dosadit 3, takže x = 3, 3 na druhou je 9. Mínus před mocninou dělá - 9 + 6 vychází -3, a pokud bude x = - 3, výsledek bude také - 3. - 3 na druhou je 9, mínus před mocninou, to je - 9 plus 6 vychází - 3. Takže máme [ -3, -3 ] a pak [ 3, -3]. Takže máme dostatek bodů. A můžeme nakreslit parabolu. Naše parabola bude vypadat nějak --- zkusím to jestě jednou, nějak takhle, ještě dodělat tu druhou část. Druhá část paraboly se hůř kreslí, zkusím to ještě jednou. Nějak takhle podobně. Spojíme body. Takže takhle nějak to pak vypadá. Parabola samozřejmě ještě pokračuje dolů, tak ji dokreslíme tímto směrem. Takže tohle je ten první graf. Teď budeme kreslit ten druhý: ypsilon se rovná mínus dvě krát mínus dvě. Vypadá to, že to bude přímka. Je tu lineární závislost a nejvyšší stupeň mocniny je roven jedné. Průsečík osy y bude - 2, A sklon přímky je také - 2. Když se posuneme o jednu doprava na ose x, posuneme se o 2 dolů na ose ypsilon, když se na ose x posuneme o další 2, na ose y už to bude o 4 níž. Vrátíme se zpět a posuneme se o 2 doleva na ose x, to znamená o 4 nahoru na ose y a zdá se, že jsme našli jeden z hledaných průsečíků. Spojíme body a přímka bude vypadat je to těžké nakreslit, ale zkusím to, nejlépe jak dokážu. To je ta nejtěžší část. Takže to bude vypadat nějak takhle. A otázka zní, kde se grafy protínají? Jeden z bodů se nám již objevil, protože úkol zněl najít je graficky. Tenhle bod, se souřadnicemi [ -2,2 ]. Tady je: [ -2,2 ]. Podíváme se, jestli je to správně. Když vezmeme - 2 a dosadíme za x do téhle rovnice, pak (-2)*(-2) = 4 a 4-2=2, pak y=2. a když dosadíme mínus 2 sem, ypsilon bude rovno 2, takže nám to dává smysl. Ale kdyby nám graf pokračoval tímto směrem, našli bychom další průsečík. Bude ještě jeden průsečík, když protáhneme graf této paraboly. Když je x=4, a máme -16+6, dostaneme -10. Takže 1,2,3,4 doprava a deset dolů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . To vypadá, že by mohl být druhý průsečík, jen sem dotáhnu graf. Vypadá to, že druhý průsečík bude právě tady. Budeme-li sledovat červenou přímku, tak zde se grafy protnout. Ověřme si, že je to správně. Takže 4 a -10. Víme, že to leží na modré parabole, tak to vyzkoušejme i na druhém grafu. -2 krát 4 mínus 2, to je -8 a mínus další 2, to se rovná -10. Bod [ 4, -10] je společný oběma grafům. Když je x=4, y= -10 pro obě rovnice, takže je to zcela jistě správně. 00:05:14,850 --> 00:05:17,490
video