Algebra: Komplexní čísla
Přihlásit se
Algebra: Komplexní čísla (11/13) · 8:58

Komplexní čísla (část 2) dělení komplexních čísel

Navazuje na Algebra: Funkce.
Zatím jsme se naučili, co je to komplexní číslo, dokonce jsme se naučili, jak je zakreslit do grafu. A dozvěděli jsme se, jak je sčítat, odčítat a násobit. V předešlém videu jsem skončil dělením dvou komplexních čísel. Tehdy jsme měli jedno komplexní číslo z1. Které se rovná plus bi. i. A to chci dělit číslem z2. Co je c plus di. Na něco se vás zeptám. A v minulém videu jsem to už trochu naznačil. Napíšu to sem jinou barvou. Víme, že a plus b krát a mínus b se rovná a na druhou mínus b na druhou. A v případě, že si nejste jistí, můžete si to vynásobit. Pamatujte si, že je to jen a krát a plus b krát a mínu a krát b plus b krát b a, máte to. Určitě víte, jak to násobit. A je tady i video na zopakování, jestliže si to nepamatujete. Takže co je c plus d? Co se stane, když uděláme něco velmi podobného, ale s komplexním číslem Když máme c plus di krát c mínus di. No, v tomto případě toto a je c. A toto b je di, že? Takže to máme c na druhou mínus di na druhou. di na druhou. A to se rovná c na druhou mínus d na druhou krát i na druhou. To se rovná c na druhou mínus d na druhou. A i na druhou je mínus jedna, že? Tak to vynásobíme mínus jedničkou, čímž zrušíme toto mínus. Tak dostaneme c na druhou plus d na druhou. To je zajímavé. Když násobíme komplexní číslo krát toto číslo, které je mu velmi podobné, jenom jeho imaginární část jako by šla opačným směrem. Když jsem ty dva vynásobil, dostal jsem reálné číslo. Všechny i zmizely. A ve všeobecnosti toto číslo, které jsme v našem příkladě nazvali z2, se rovná c plus di, říkáme, že c mínus d je jeho konjugát. To je termín, který je dobré si zapamatovat. Konjugát označujeme takovouto čarou nahoře. Takže konjugát z2 je c mínus di. Anebo můžeme říci, že konjugát c mínus di se rovná c plus di. Funguje to i opačně. Konjugát c plus di se rovná c mínus di. Všimněte si, že když chceme získat konjugát nějakého čísla, jenom změníme směr na imaginární ose. Teď se můžeme vrátit k našemu původnímu problému. Protože tento konjugát použijeme, když chceme toto vydělit. Teď už víme, že když vynásobíme imaginární číslo jeho konjugátem, dostaneme reálné číslo. A také víme, že když něco vynásobíme jedničkou, tak dostaneme to stejné číslo. Tak vynásobíme čitatel a jmenovatel tohoto výrazu konjugátem jmenovatele. Pojďme na to. Takže konjugát jmenovatele je c mínus di. Takže c mínus di děleno c mínus di. Toto bylo c plus di, a toto je jeho konjugát. A co dostaneme? V čitateli máme ac tedy a krát c, mínus adi neumím psát pěkné i - toto je i. Plus bci. A potom poslední člen, který je a plus b mínus b. Tak to je mínus bdi na druhou. Mínus bdi na druhou. Takže tak. A toto je a plus b krát a mínus b. To se rovná a na druhou mínus b na druhou. A toto se rovná - brzy to budete umět udělat úplně přirozeně, ale teď si to možná budete chtít vynásobit. To se rovná c na druhou plus d na druhou. Ale nevěřte mi jen tak, zkuste si to sami. Vynásobte to a mějte na paměti, že sčítat můžete jen reálnou část s reálnou částí a imaginární část s imaginární částí. Tak to zjednoduším. To se rovná... Nejdříve reálné části. Toto je reálné, ac. A toto je mínus bdi na druhou. i na druhou je mínus jedna. To nám změní znaménko, takže to je plus bd. A můžeme se zbavit di. Takže reálné části jsou ac plus bd. To je toto a toto. Imaginární části jsou potom - nejdříve napíšu tu, která je kladná, bc - ad krát i. A to celé děleno c na druhou plus d na druhou. To ještě stále nevypadá jako komplexní číslo. Ale dokážeme je rozdělit, takže dostaneme ac plus bd děleno c na druhou plus d na druhou. Toto je naše reálná část. Plus bc mínus ad děleno c na druhou plus d na druhou. To celé krát i, a to je naše imaginární část. Takže nemůžete sčítat ani odčítat reálnou a imaginární část. Ale určitě umíte vynásobit imaginární číslo reálným číslem. A to je v podstatě to, co děláme. Vynásobili jsme to číslem jedna děleno c na druhou plus d na druhou. Dělení se může zdát složité, když jsem to všechno napsal jako proměnné. Ale ukážu vám nějaký příklad a myslím, že uvidíte, že s čísly je to o mnoho jednodušší. Vezměme například 1 plus 2i. A chci to dělit, například číslem... Vyberu nějaké náhodné číslo. 2 plus 3i. Tak co uděláme? Vynásobíme to konjugátem jmenovatele. 2 mínus 3i děleno 2 mínus 3i. Protože potom to číslo nezměníme. Toto umím zjednodušit na 1, je to pouze jednička. A to se rovná - můžeme to vynásobit, ale doufejme, že to už víte i bez toho. Jmenovatel je čtyři plus devět, že? Nebo je to jen a na druhou plus b na druhou. Že? Tedy ve skutečnosti je to a na druhou mínus b na druhou, ale když vynásobíme dvě i, dostaneme mínus 1. Zkuste si to, jestli mi nevěříte. A tady nahoře dostaneme... 1 krát 2 je 2. 1 krát mínus 3i je mínus 3i. A tady máme 2i krát 2, co je plus 4i. A nakonec tu máme 2i krát mínus 3i. To je mínus 6. Mínus 6 i na druhou. A čemu se rovná i na druhou? No přece mínus 1. To je -1 krát -6. Zbavíme se i na druhou a z tohoto bude kladné číslo. A co jsou potom naše reálné části? Naše reálné části jsou dvě a šest. 2 plus 6 je 8. A imaginární části? -3i plus 4I To je pouze plus i, že? Mínus 3 plus 4 je 1. Takže to je 1i. Děleno 13. Anebo jestli to chceme napsat v tradičním komplexním tvaru to je 8/13 plus 1/13i. Takže když jsme dělili komplexní číslo jiným komplexním číslem, dostali jsme další komplexní číslo. Jak zajímavé cvičení je pro vás vybrat si nějaká náhodná komplexní čísla. Nakreslit si je do komplexní roviny a zjistit, co se děje, když je vynásobíte, vydělíte, sečtete a odečtete. A když je zvětšíte. Anebo když uděláte konjugát. To vám pomůže pochopit, co se s těmi čísly děje. V každém případě uvidíme s v dalším videu.
video