Geometrie: Trojúhelníky
Přihlásit se
Geometrie: Trojúhelníky (15/17) · 5:52

Trojúhelníková nerovnost Triangle inequality theorem

Navazuje na Geometrie: Úhly.
Načrtněme si trojúhelník, řekněme, že tato strana je délky 6, řekněme, že tato strana zde je délky 10, a řekněme, že tato strana je délky 'x'. Zamyslím se nad tím, jak velké nebo jak malé může 'x' být. Jak velká nebo malá bude tato strana. První otázka je, jaká nejmenší může být? Pokud chcete zmenšit tuhle stranu, stačí zmenšovat úhel naproti ní. Zkusím tedy co nejvíc zmenšit tento úhel. Máme stranu o délce 10. Máme stranu o délce 10… … nakreslím to tady dole. Máme stranu o délce 10. Strana délky 10… … a budu daný úhel zmenšovat tak, aby se blížil nule. Pokud bude daný úhel nulový, trojúhelník zdegeneruje. Vlastně se stane jednorozměrným, ztratíme naši dvourozměrnost. Ale když se daný úhel jenom blíží k nule, strany, které ho svírají, se přibližují. Můžete si představit, co by se stalo, kdyby se ty dvě strany setkaly. Pokud chci, aby se tyto dva body co nejvíc vzájemně přiblížily, čímž minimalizují délku 'x', nejblíže si budou, pokud úhel přiblížíte k nule… Nakreslím to postupně. Úhel se zmenšuje, tohle je délka 6, 'x' se zmenšuje… a pokračujeme ve zmenšování, dokud nevznikne degenerovaný trojúhelník. Nakreslím to růžově. Máme tu stranu délky 10, teď je úhel v podstatě nulový, ten úhel, který nás zajímá, takže tato strana má délku 6. A jaká je vzdálenost mezi těmito body? Vzdálenost mezi nimi je 'x'. V tomto degenerovaném případě je tato délka 'x'. Víme, že 6 plus 'x' se bude rovnat 10, takže v tomto degenerovaném případě 'x' bude rovno 4. Pokud chcete, aby to byl opravdový trojúhelník… Když 'x' je 4, tyto body si budou nejblíže a zdegeneruje to na přímku, na úsečku. Chcete-li, aby zůstal trojúhelníkem, 'x' musí být větší než 4. A teď na to pojďme opačně, jaké největší může být 'x'? S rostoucím 'x' se musí zvětšovat i tento úhel. Tak to pojďme zkusit… Nakresleme si znovu stranu délky 10, takže tohle je moje strana 10… A budu zvětšovat daný úhel. Dokreslím stranu délky 6, přičemž daný úhel se blíží k 180 stupňům. Při 180 stupních se ale trojúhelník opět změní v úsečku, zdegeneruje. Načrtnu stranu délky 'x', snažím se ji nakreslit rovně. Snažíme se maximalizovat vzdálenost mezi těmito dvěma body. Tohle je strana 'x'. Pokračujme až do extrémního případu, kdy při úhlu 180 stupňů vznikne přímka. Pak se označené dva body dostanou co nejdál od sebe. Jaká je v této situaci vzdálenost mezi těmito body? To bude naše vzdálenost 'x'. V tomto případě 'x' je 6 plus 10, tedy 16. Pro 'x' rovno 16 vznikne zdegenerovaný trojúhelník. Ale pokud jej nechceme zdegenerovaný, chceme-li si zachovat dva rozměry, pak 'x' musí být menší než 16. Tento princip, o kterém mluvíme, se nazývá trojúhelníková nerovnost. A je to poměrně základní myšlenka. Libovolná strana trojúhelníku musí být menší, než součet zbylých dvou. Délka strany musí být menší, než součet délek zbylých dvou stran. Chcete-li zahrnout i zdegenerované případy, kdy se z trojúhelníku stane úsečka, ztratíte dvourozměrnost, budete mít jednorozměrný obrázek, použijte znaménko „menší nebo rovno“. Ale běžně se pracuje jen s nezdegenerovanými trojúhelníky. Tedy délka strany musí být menší, než součet délek zbylých dvou stran. Za použití tohoto pravidla bych tento příklad počítal následovně: 'x' je jedna ze stran a musí být menší než 6 plus 10, tedy 'x' musí být menší než 16. Je to stejný výsledek, jako když jsme si to nakreslili. Když hledáte největší možné 'x', můžete říct, že 10 musí být menší než… Můžete říct, že 10 musí být menší… Jaké nejmenší může 'x' být… 10 musí být méně než 6 plus 'x', součet délek zbylých dvou stran. Po odečtení 6 od obou stran, zůstane výsledek, že 'x' je větší než 4. Je to jednoduchá myšlenka, ale určitě to ještě uvidíte v geometrii. I v jiných oblastech matematiky se objevují obdoby této trojúhelníkové nerovnosti.
video