Vlastnosti trojúhelníků
Vlastnosti trojúhelníků (2/20) · 12:30

Střed kružnice opsané trojúhelníku Osvětlení pravidla, které používáme k určení středu a poloměru kružnice opsané trojúhelníku.

video