Pravděpodobnost náhodných jevů
Pravděpodobnost náhodných jevů (6/13) · 2:11

Příklad: pravděpodobnost vytažení žluté kuličky Výpočet pravděpodobnosti vytažení žluté kuličky ze sáčku

.. Jaká je pravděpodobnost vytažení žluté kuličky ze sáčku, ve kterém jsou tři žluté, dvě červené, dvě zelené a jedna modrá kulička. Trochu se nad tím zamyslíme. Jsou v něm tři žluté kuličky. Nakreslím je. Máme jednu, dvě, tři žluté kuličky. Máme dvě červené kuličky. Máme dvě červené kuličky. Máme tu jednu, dvě červené kuličky, za předpokladu, že jsou tam všechny dohromady. Máme dvě zelené kuličky - jednu, dvě zelené kuličky. A pak je tu jedna modrá kulička. .. A chtějí vědět, jaká je pravděpodobnost, že vytáhneme žlutou kuličku. Takže chtějí vědět, jaká je pravděpodobnost, že vytáhneme žlutou kuličku. Pravděpodobnost je jen způsob vyjádření - a nechci používat příliš sugestivní slova. Ale je to šance, že si vytáhnete to, co chcete, v porovnání s šancí, že si vytáhnete cokoli. Nebo si to můžete představit jako počet výsledků, při kterých si vytáhnete to, co chcete, tedy žlutou kuličku, děleno celkový počet výsledků. Takže kolika způsoby, když si chcete vytáhnout žlutou kuličku, kolika způsoby to jde, jinak řečeno kolik kuliček si můžete vytáhnout, které budou žluté? No, takové jsou tam tři. Jsou tam tři žluté kuličky, které můžete vytáhnout . Jeden, dva a tři. Předpokládáme, že u všech je stejná pravděpodobnost, že je vytáhneme. Všechny jsou tam pomíchané. A jsou tam tři žluté kuličky, které si můžete vytáhnout. Kolik je tam dohromady kuliček? Kolik kuliček celkem máme na výběr? Takže, mohli byste si vytáhnout kteroukoli z osmi kuliček, že? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Celkem osm kuliček. Takže pravděpodobnost vytažení žluté kuličky je 3/8. Máte 3/8 šanci, že vytáhnete žlutou kuličku A způsob, jakým o tom uvažovat .. chtěl bych to zopakovat ... Je to jen počet výsledků. Celkově je zde osm výsledků. Je tu osm různých věcí, které si můžete vytáhnout ze sáčku. Tři z nich splňují naše podmínky. Tři z nich by byly žluté kuličky. Tři z nich by byly žluté kuličky.
video