Úvod do teorie umění
Úvod do teorie umění (3/14) · 3:43

Dovednost popisovat Klíč k porozumění umění.

Klíč k porozumění umění: Popis viděného Proč je popisování důležité? Je to nejlepší způsob, jak porozumět uměleckému dílu (nebo, když na to přijde, jakémukoli obrazu). Zkusme to! Na pár minut video zastavte a zapište si, co vidíte. Noční krajinu s vířícími hvězdami a v popředí jakýsi velký temný tvar. Nejvíce obrazové plochy zabírá nebe. Použité barvy jsou převážně modrá, černá a žlutá. Když se podíváme dolů, vidíme malé městečko s jednoduchými domečky, které obklopují kostel. Městečko se nachází v údolí a je obklopeno zvlněnými kopci. Vypadá to, že v některých domech se svítí. Nebe je plné hvězd, které vypadají, jako by prozařovaly temnotu oblohy. A je tam také měsíc, který svítí zlatě jako slunce. Popředí dominuje cypřišový strom, který vyčnívá nad krajinou. Město leží mezi tímto tmavým tvarem vlevo v popředí a jasnou měsíční září vpravo nahoře. Na mnoha místech vypadají tahy štětce jako pokroucené, vířivé linie - celá příroda je zdánlivě v pohybu, ožívá. Dokonce i cypřišový strom připomíná plameny. Vedle cypřiše je kostelní vež jedinou formou, která se zdvíhá nad hory. Co to všechno znamená? Moderní umění má často mnoho významů, ne pouze jeden. V umění, které je starší než umění moderní (před 1800), mívají umělecká díla mnohem konkrétnější význam. Nejčastěji mají vzdělávat nebo podněcovat zbožnost. Umění se také často snažilo upevňovat, nebo naopak napadat politickou moc (obrazy k tomu využíváme dodnes). Umění nám může připomenout naše blízké, nebo nám může pomoci, abychom si připoměli sebe samé. V moderní éře mohou mít umělecká díla mnoho významů, pro daného umělce často osobních. Téměř vždy však umění mluví o tom, co to znamená být člověkem. Také nám vypráví o době, v níž umělec žil, a může nám dokonce povědět o tom, co očekáváme od umění samotného. Pomohl vám popis tohoto obrazu k zamyšlení nad jeho možnými významy?
video