Dějiny umění

Úvod do teorie umění

Blok věnující se základům teorie umění, uměleckým technikám a názvosloví

Tento obsah spravuje Kateřina Fišerová.

54 minut

Jak vnímat umění? 2 m

Odpovědi z muzeologické konference.

Úvod do tisku 2 m

Jaké jsou tři základní typy tisku?

Dovednost popisovat 4 m

Klíč k porozumění umění.

Klasické sloupové řády 11 m

Rozbor třech základních sloupových řádů antické architektury (dórský, ionský a korintský řád). Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Umělecké pojmy v akci: Smalt 1 m

K čemu se používají smaltové barvy a čím se vyznačují?

Umělecké pojmy v akci: Barvy lomené bílou, černou a šedou 1 m

V malbě, pastelová barva ja barva plus bílá, barva lomená černou je barva plus černá a barva lomená šedou je barva plus šedá.

Odlévání bronzu 10 m

Hovoří: Beth Harris a David Drogin.

Umělecké pojmy v akci: Špachtle 1 m

Špachtle je nástroj, který se obvykle používá k míchání barev na paletě. Může se s nimi také přímo nanášet barva na plátno, nebo naopak odstraňovat barva z plátna.

Těžba a opracování mramoru 9 m

Hovoří: Beth Harris a David Drogin.

Umělecké pojmy v akci: Emulze 1 m

Emulze je kombinací dvou a více kapalin, které se nemohou samovolně smísit, tak jako olej a voda. Jaký mají význam v malířství?

Olejomalba v Benátkách 4 m

Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Olejomalby 7 m

Hovoří: Beth Harris, Steven Zucker a Isaac Peterson.