Starověké umění
Starověké umění (10/52) · 9:34

Ramesses II Herakleopolis, Chrám v Harsaphes, Nové království. [cca 1250 př. n. l., umístění: Muzeum archeologie a antropologie, Pensylvánská univerzita]. Hovoří: Monica Hahn a Brian Seymour.

Navazuje na Úvod do teorie umění.
Hudba Monika a Brian se vám hlásí z galerie Horního Egypta v museu archeologie a antropologie při univerzitě v Pensylvánii. Díváme se zde na sochu Ramsese II. v nadživotní velikosti. Byl faraonem Nové Říše starověkého Egypta. Umístěna ve středu galerie ovládá prostor a přímo vtahuje diváka do svého vlastního vesmíru. Opravdu, a přesně takový je její účel. Vše na této soše má demonstrovat moc a dnes si povíme něco o tom, jak to funguje. Je ukázkou typu, který se vyskytuje v mnoha různých tvarech a velikostech, nemám pravdu? Nevím, zda se to týká tvarů, ale velikostí určitě. Pohybují se od životní velikosti přes nadživotní až po kolosální rozměry o výšce šesti metrů a vyšší. Takže kam by se zařadila z hlediska měřítka tato? Myslím… jsou tu i další vyobrazení Ramsese. Například kolosální vyobrazení Ramsese v jeho obrovském chrámu v Abu Simbel v Horním Egyptě. A když už mluvíme o chrámech, tam byly takovéto sochy umisťovány. Vlastně i tato konkrétní socha byla umístěna do chrámu zasvěceného Ramsesovi. Ok, takže co se její funkce týče, neměla vystavovat moc na odiv veřejnosti? Ne, protože běžným lidem ani nebylo dovoleno vstoupit do vnitřních prostor chrámu. Pouze kněží mohli vstoupit a přinést ztělesnění faraona dary a oběti. Dokonce v této soše samotné můžeme vidět před jeho nohou malou jamku a právě sem byly kněžími pokládány oběti. Je to úžasné, protože o starověkých sochách většinou nesmýšlíme jako o funkčních sochách. Většinou jsou vnímány pouze jako předmět uctívání. Ano, mají dvojí funkci. Myslím, že nelze zapřít neskrývané, konvenční znaky moci, s nimiž se u této sochy setkáváme. Příkladem jsou věci, které bychom očekávali u kterékoli podobizny velkého faraona: lněná pokrývka hlavy, had Uraeus na jeho čele. Co tu však chybí, je falešná bradka, která je rovněž znakem moci faraona. A to vše na idealizovaném těle, na heroickém tělesném typu faraonovi vlastním. Takže vedle charakteristických znaků moci, tedy moci faraona, zde vidíme také konvenční způsob zobrazování silného tělesného typu: výraznou muskulaturu a také na stehnech pevně, rovně položené ruce. A tento konkrétní kousek má za sebou bohatou historii. Navíc byl hodně poškozen. Ano, zcela zjevně byl poškozen, rozbit na několik částí a znovu složen. Ale na jeho hlavě si můžete všimnout něčeho trochu zvláštního. Ano, je malinká. Když přijdete do galerie, všimnete si jeho pozoruhodné účasti a když se přiblížíte, neubráníte se pocitu, že je jeho hlava neúměrně malá. Proč je hlava tak drobná? Kvůli stylu spodní části těla se domníváme, že tato socha původně pochází ze Střední Říše, že se původně nejednalo o podobiznu Ramsese. Její účel byl tedy změněn. Přesně tak. Později, když na trůn nastoupil Ramses, byla hlava přesochána do podoby nového vládce. A samozřejmě subtraktivní metodou, čímž se hlava sochy zmenšila. Takže jde o hlavu předchozího faraona, který byl logicky slabší a menšího významu. Ano, a jehož následníkem byl Ramsese. A je opracován, aby vypadal jako Ramses. Ano, správně. To je pozoruhodné. Je hodně dotlučený a značně rozbitý. Ano, utrpěl těžké poškození a v pase i na krku je přeříznut. Je vyroben z křemene, který, jak se domnívám, není tak tvrdý jako kámen, s nímž se běžně setkáváme. Ano, běžně upřednostňovaným tvrdým kamenem ve starověkém egyptském sochařství je diorit. Jednou z výhod použití křemene v tomto případě však je, že je více porézní a tak si udržel více pigmentu. Myslím, že je důležité si pamatovat a snadné zapomenout, že všechny tyto starověké sochy byly malované. Z kamenů, jako třeba Dioritu, které jsou velmi tvrdé a husté, se barva během tisíců let odloupala. Ale poréznější kameny si část svého barevného pigmentu uchovaly. Máme tu trochu červeného tónu, což je také typické pro Egypt: ukazovat mužské postavy s načervenalou kůží. Také můžeme pozorovat barevné pruhy, které byly namalovány na pokrývku hlavy. Úžasné. Nevšiml jsem si té barvy, dokud jsi na ni nepoukázala. Už vidím žlutou a modrou. Nebo černou a žlutou. Pravděpodobně to je žlutá a modrá. Pokud se podíváme na víko rakve krále Tutanchamona, tak zjistíme, že je žlutá a modrá. Zlato a lapis, myslím. Změnila jsi úhel mého pohledu na tuto sochu. To je pozoruhodné. Takže kompaktnost forem nalézáme u těla a k němu přimknutých paží. Kámen mezi pažemi a torzem zůstává zachován. Ano, jeho ruka není odtesaná od těla, možná byla plně vytesána jen ta odlomená část a proto se vlastně odlomila. Ano, takže jeho předloktí chybí, ale můžeme vidět ruce pohodlně položené na klíně. Což by napovídalo, že tu nebyly žádné vystupující části, tedy nic k odlomení. Přesně. Takže typ těla, jak jsme už zmínili, je hrdinský, tedy takový, jaký bychom očekávali u faraona. Ale, je podobný, nebo odlišný od toho, co jsme zvyklí vidět u řeckořímského umění, co se týče naturalismu a přirozenosti lidského těla? Myslím, že je to poměrně odlišné, vy ne? Máme zde silný, muskulární tělesný typ, který vlastně nevypadá jako lidské tělo v celém svém naturalismu. Myslím, že na první pohled by lidé souhlasili. Myslím že ano, ale pokud se podíváte zblízka, způsob, jakým jsou horní části rukou propojeny s rameny, poněkud podivně neladí s holeněmi, s jejich velkými svaly a s touto ostrou holenní kostí. Takže jde o typ těla, který je typický pro faraona. Představ si, kdybychom měli všechny faraony seřazeny, viděli bychom tu jistou konzistenci. Ano. Nejdůležitější tu je ukázat, jak silná, nepřekonatelná a permanentní moc tohoto faraona je, spíše než to, jak jeho holeně a palce doopravdy vypadaly. Ano. Ale je zpodobován konzistentně tak, aby bylo vždy poznat, že je to faraon. Tato konzistence společně s charakteristickými znaky jeho moci se na výsledném dojmu podílí. Takže dříve zmíněná trvanlivost kamene, která pomáhá zachovat celistvost jeho formy, by fungovala zvlášť dobře v kontextu hrobky, jejíž prostředí udržuje kámen nedotčený. Máš úplnou pravdu. Protože to dokonale vyhovuje egyptské víře v posmrtný život, ve věčnou přítomnost či existenci Ka neboli duše zemřelého. Na věčnost. Ano. Rozpoznatelné osobní rysy mají politický význam, neboť lidem umožňují identifikovat konkrétního faraona, ale také mají svou funkci v hrobce, kde umožňují jeho rozpoznání duši Ka. Ano, protože Ka bloudí podsvětím, ale potřebuje se vrátit zpátky, a proto musí rozpoznat domov. A nyní bych se ještě před koncem rád zmínil o obrovském počtu obrázků, které zde můžeme vidět, a o velkém významu této rozsáhlé ikonografie. Ano, myslím, že je důležité neopomenout rozdíl mezi obrazem faraona samotného a ostatními obrazy, které můžeme vidět vytesané okolo jeho trůnu. Mezi vizuálním obrazem a textem je rozdíl, a protože v naší kultuře je velice zřejmý, neboť obrázky jsou obrázky a text jsou písmena, může být pro nás velmi lehké zapomenout, že tyto obrázky, tyto hieroglyfy, obrázky nejsou. Je to text a nemůže být interpretován ikonograficky. Pták tu nutně nemusí mít význam ptáka. Pták je součástí slova, je to text. Je to tedy téměř jako iluminovaný rukopis. Ano, kde je obrázek oddělen od textu a text nemá být vnímán jako estetický vizuální zážitek. Jsou tu tedy dva různé způsoby náhledu. Správně. Takže ikonografie vlastního vyobrazení je pro zaměstnání diváků dostačující. Býčí ocas, zmíněný Uraeus, pokrývka hlavy a ostatní symboly jednoty, které jsme zvyklí vídat řekněme na sochách Staré Říše. Ano, některé z nich byly předány dál, jako například pletená suknice, samotný býčí ocas, o kterém jsme se vlastně dříve nezmínili, který zde, jak se zdá, spočívá vpředu mezi faraonovýma nohama. Máme si představit, že vlastně vede od jeho zadních partií. Tento typ symbolů byl zachováván v průběhu všech tří hlavních období starověkého egyptského umění. Takže odborník by v tomto díle pravděpodobně rychle rozpoznal styl Nové Říše, ale neegyptologové zde uvidí konzistenci zobrazení od Staré po Novou Říši, která je opravdu zarážející. Opravdu.
video