Starověké umění
Starověké umění (11/52) · 3:33

Chammurapiho zákoník (titulky nejsou dostupné, na nápravě pracujeme) Babylónský zákoník vydaný králem Chammurapim vytesaný v kamenném monolitu. [1792-1750 př. n. l., čedič, rozměry 0,65 x 2,25 m (šířka x výška), umístění: Louvre, Paříž].

Navazuje na Úvod do teorie umění.
[úvodní hudba] Jsme v Louvru a právě se díváme na jeden z nejdůležitějších exponátů v celém muzeu. Toto je Chammurapiho zákoník. Chammurapi byl babylonským králem, který je známý tím, že vytvořil nejdůležitější soubor zákonů starověkého Blízkého východu. Tento zákoník je možná starší než přikázání Starého zákona. Zastánci některých škol se domnívají, že by mohl dokonce být pramenem, z něhož biblické texty vycházejí. Na vrcholku vidíme samotného Chammurapiho, jak přijímá zákony od boha Šamaše. Šamaš byl sumerským bohem slunce a práva. S jistotou můžeme říci, že to je právě on díky rohům, které ční z jeho přilby a také díky paprskům světla, jež mu vycházejí z ramenou. Důležitější ovšem je, že sedí na trůně, a tím dokazuje svou autoritu. A jeho chodidla spočívají na vrcholcích hor. To je pravda. Tyto šupiny zobrazují hory, z nichž božstvo vzešlo. Vyjímečné ovšem je, že jsou si s babylonským králem Chammurapim téměř rovni. Chammurapi sice není stejně vysoký, ale i tak se na něj obrací přímo. Nicméně stojí, zatímco bůh sedí. Přijímá od boha prsten a žezlo. - Symboly moci. - Přesně tak. Je třeba dodat, že celý tento monolit je z čediče, což je velmi tvrdá hornina. - Vzniká sopečnou činností. - A je černá. Pod tímto působivým reliéfem vidíme, že celá plocha je pokryta malými soupisy. Dělí se na tři části. První z nich vysvětluje, proč má král nárok na trůn. Druhá část je jakousi ódou na jeho počest. A konečně poslední část, která obsahuje přes tři sta jednotlivých zákonů, jimiž se v Babylonii řídili. Zákony jsou psány akkadsky. K záznamu bylo použito klínové písmo. Jazyk, kterým jsou psány, je velmi jednoduchý a srozmitelný. Chammurapi chtěl, aby si text mohl přečít kdokoliv a aby mu také každý rozuměl. Bylo opravdu důležité, aby zákonům lidé rozuměli, protože když některý z nich porušili, čekal je velmi přísný trest. Všechny zákony tedy byly psány stylem: pokud uděláš toto, pokud neuposlechneš své rodiče, spácháš-li takovýto a takovýto zločin, stihne tě tento trest. Zákoník tedy nastiňuje, jaké tresty odpovídají jednotlivým činům. Nejdůležitější na tomto zákoníku je to, že se jedná o počátek tradice, kterou se řídíme až dodnes. To znamená, že zákony jsou neměnné a že existují určitá pravidla. Nezáleží na tom, jaký je tvůj konkrétní případ a jaké místo ve společnosti zaujímáš, zákon je zákon. A také myšlenka, že zákony jsou neměnné a pocházejí od Boha. To je jednou z dalších důležitých židovsko-křesťanských myšlenek. Lidská přirozenost je podřízena zákonům. Zákony jsou božské, což je zde názorně zobrazeno. Je neuvěřitelné, že se něco takového dochovalo až do dnešního dne. Vždyť toto dílo je téměř čtyři tisíce let staré. Hlavním důvodem je nejspíš to, jak tvrdý je samotný kámen. To je možné. Spíš si myslím, že jde o něco, čemu lidé přikládali obrovskou důležitost a co náležitě opatrovali. [závěrečná hudba]
video