Dějiny umění

Starověké umění

Blok ze starého webu. Některé titulky nemusely projít korekturou.

Tento obsah spravuje Kateřina Fišerová.

5 hodin

Rosettská deska 4 m

Historie Rosettské desky.

Sedící písař 3 m

Socha neznámého egytského písaře nalezená v Sakkáře. [2620-2500 př. n. l., namalovaný vápenec, rozměry 44 x 35 x 53,7 cm (délka x šířka x výška), umístění: Louvre, Paříž]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Naramsinova stéla 3 m

Kamenný monument s reliéfy popisuje vítězství Akkadské říše nad horským kmenem Lullubitů. [2254-2218 př. n. l., vápenec, rozměry 1,5 x 2 m (šířka x výška), umístění: Louvre, Paříž]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Standarta z Uru 9 m

Standarta pocházející z Mezopotámie z města Ur. [2600-2400 př. n. l., dřevěná truhlice vykládaná mozaikou, rozměry 50,4 x 11,6 x 21,7 cm (délka x šířka spodku x výška), umístění: Britské muzeum]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Velká lyra z Královské hrobky 9 m

Velká lyra z "Královské hrobky". [2650-2550 př. n. l., zlato, stříbro, lazurit, dřevo, bitumen a osázená mušlemi, umístění: Muzeum archeologie a antropologie, Univerzita v Pensylvanii]. Hovoří: Monica Hahn a Brian Seymour.

Mykény: "Palác" a kruh šachtových hrobů 4 m

Prohlédneme si dvě části tajemné pevnosti Mykén - domnělý palác a kruh šachtových hrobů A. [1600-1100 př. n. l., umístění: Mykény, Řecko].

Královna Teje 3 m

Sochařský portrét egytské královny Teje s korunou se dvěma pery. [cca 1355 př. n. l., zdobené tisové dřevo, výška 22,5 cm, umístění: Egyptské muzeum, Berlín]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Procházka starověkým Římem 14 m

Díky počítačové simulaci se můžeme podívat do starověkého Říma a spatřit, jak pravděpodobně vypadal v r. 320 n. l. Hovoří: Bernard Frischer a Steven Zucker.

Thutmose: Busta královny Nefertiti 4 m

Busta egytské královny Nefertiti považovaná za model, podle něhož umělec Thutmose vytvářel další umělecká díla. [cca 1340 př. n. l., vápenec a sádra, výška 50 cm, umístění: Egyptské muzeum, Berlín]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Ramesses II 10 m

Herakleopolis, Chrám v Harsaphes, Nové království. [cca 1250 př. n. l., umístění: Muzeum archeologie a antropologie, Pensylvánská univerzita]. Hovoří: Monica Hahn a Brian Seymour.

Chammurapiho zákoník 4 m

(titulky nejsou dostupné, na nápravě pracujeme) Babylónský zákoník vydaný králem Chammurapim vytesaný v kamenném monolitu. [1792-1750 př. n. l., čedič, rozměry 0,65 x 2,25 m (šířka x výška), umístění: Louvre, Paříž].

Krátér 4 m

Krátér, Terracotta. [750-700 př. n. l., výška 108,25 cm, umístění: Metropolitan Museum of Art]. Hovoří: Monica Hahn a Brian Seymour.

Dáma z Auxerre 3 m

Pohřební socha ženy známá jako "Dáma z Auxerre". [650-625 př. n. l., vápenec, vysoká 75 cm, umístění: Louvre, Paříž]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Kúros (mladík) 4 m

[590-580 př. n. l., umístění: Metropolitan Museum of Art] Hovoří: Monica Hahn a Brian Seymour.

Ištařina brána 7 m

Rekonstrukce babylónské městské brány vybudované králem Nabukadnesarem II., která byla zasvěcena Ištar - babylónské bohyni plodnosti, lásky a války. [cca 575 př. n. l., umístění: Pergamon Muzeum, Berlín]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Krátér s motivem Odyssea prchajícího z Polyfémovy jeskyně 8 m

[550-500 př. n. l.].Hovoří: Beth Harris, Francesca Tronchin a Steven Zucker.

Achilles a Aias hrající hru 7 m

Amfora ztvárňuje Homérovy hrdiny, kteří během dlouhého obléhání Tróji odložili brnění a hrají hru. Autorem díla je Exekias. [540-530 př. n. l., keramika, vysoká 61,1 cm, umístění: Etruské muzeum, Vatikán]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Kylix s Dionýsem 4 m

Oboustranně malovaná mělká číše na nízké nožce s mírně pozdviženými horizontálními uchy. Autorem díla je Exekias. [cca 530 př. n. l., malovaná keramika, 30,5 x 15,6 cm (průměr x výška), umístění: Staatliche Antikensammlungen, Mnichov]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Východní a západní štíty Afaina chrámu 15 m

Trojúhelníkové štíty antického chrámu byly vyplněny sochami - tématem byla Trójská válka. [490-480 př. n. l., mramor, umístění: Glyptothek, Mnichov]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Diskobolos 4 m

Římská kopie ztracené bronzové sochy z antického Řecka z roku cca 450 př. n. l., jejíž autorem byl Myrón. Socha zachycuje atleta, jak hází diskem. [2. století n. l., vápenec, umístění: Palazzo Massimo alle Terme, Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Parthenon: Metopy s bojem Lapithů s kentaury 7 m

Vlys na jižní straně chrámu Parthenon je zdobený metopy s mýtickým motivem boje kmenu Lapithů s kentaury. [447-438 př. n. l., mramor, umístění: British muzeum, Londýn]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Parthenon: Vlys s motivem panathénajského průvodu 5 m

Pás reliéfů pod stropem, který zdobil vnitřní část vchodu do chrámu, zachycuje průvod občanů Athén při slavnostech Panathenáje. [438-432 př. n. l., mramor, umístění: British muzeum, Londýn]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Erechtheion: Karyatida a iónský sloup 4 m

Karyatida, socha ženské postavy plnící účel sloupu, pochází z jižní předsíně chrámu Erechtheionu z athénské Akropole. Iónský sloup pochází ze severní předsíně chrámu. [421-407 př. n. l., mramor, umístění: British muzeum, Londýn]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Parthenon: Sochy z východního štítu 5 m

Fragmenty soch, které zdobily štít antického chrámu Parthenonu, jehož zbytky stále stojí v Athénské akropili. [438-432 př. n. l., mramor, umístění: British muzeum, Londýn]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Socha spícího Erota a Staré trhovkyně 5 m

Socha spícího Erota je z helenistického nebo augustiánského období. [3.-1. století př. n. l.]. Socha Staré trhovkyně pochází z raného julio-klaudínského císařství. [1.století př. n. l.]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Venuše, 4. stol. př.n.l. 9 m

Římská kopie Venuše podle Praxitelova řeckého originálu ze 4. stol. př. n. l. od neznámého sochaře. [175-200 n. l.]. Hovoří: Beth Harris, Francesca Tronchin a Steven Zucker.

Lysippos, Apoxyomenos 4 m

[330 př. n. l., umístění: Vatikánská muzea]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Faun Barberini (spící satyr) 6 m

Mramorová socha zachycující satyra, mýtického poloboha, v opileckém polospánku. [cca 220 př. n. l., mramor, umístění: Glyptothek, Mnichov]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Umírající Gal 4 m

Římská kopie ztracené sochy z antického Řecka z roku cca 220 př. n. l. zachycuje umírajícího Gala. [mramor, výška 93 cm, umístění: Kapitolská muzea, Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Pergamonský oltář 9 m

Vlysy Pergamonského oltáře ukazují mýtickou nebeskou bitvu o nadvládu nad zemí a nebem. [200-150 př. n. l., umístění: Pergamonmuseum, Berlín]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Níké Samothrácká 3 m

Socha okřídlené bohyně vítězství stojící na přídi kamenné lodi připomíná vítěznou námořní bitvu. [cca 190 př. n. l., mramor, výška 3,28 m, umístění: Louvre, Paříž]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Jezdecká socha Marka Aurelia 4 m

[173-76 n. l., bronz, umístění: Kapitolská muzea, Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Vykopávky v Římě 2 m

Jak je možné, že se díky vykopávkám dozvíme tolik informací o historii města? Hovoří: Darius Arya a Beth Harris.

Trajánův sloup 5 m

Trajánův sloup z kararského mramoru věnovaný císaři Trajánovi za jeho vítězství nad Dáky. [113 n. l., mramor, umístění: Řím]. Hovoří: Valentina Follo, Beth Harris a Steven Zucker.

Portunův chrám 3 m

Římský chrám v iónském stylu z 1. století před Kristem. [120-80 př. n. l., travertin, tufa a štuk, umístění: Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Pompeje: Alexandrova mozaika z Faunova domu 6 m

Římská kopie ztracené řecké malby z roku cca 315 př. n. l. zachycuje moment vítěztví Alexandra Veliké v bitvě u Issu. [cca 100 př. n. l., mozaika, umístění: Národní archeologické muzeum, Neapol]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Hlava císaře Augusta 5 m

[27-25 př. n. l., bronz a sklo, výška 46,2 cm x šířka 26,5 cm x hloubka 29,4 cm, umístění: British museum, Londýn]. Hovoří: Pippa Couch a Rachael Ropeik.

Liviina vila: Namalovaná zahrada 4 m

Freska namalovaná na zdech sklepní místnosti, kde se za horkých dní schovávali před teplem obyvatelé domu. [30-20 př. n. l., nástěnná malba, umístění: Palazzo Massimo alle Terme, Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Konstantinova socha 5 m

Hlava Konstantinovy kolosální sochy v Kapitolských muzeích v Římě.

Středověk a Byzantská říše 5 m

Výukové video pro TICE ART 1010 kurzy.

Veristické mužské portréty 3 m

Mramorové busty veristicky, tzn. realisticky a pravdivě, zachycují tváře privilegovaných římský občanů. [1. stol. př. n. l., mramor, umístění: Vatikánská muzea, Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Ara Pacis – Oltář míru 11 m

Oltář zasvěcený bohyni míru Pax připomíná nastolení míru po návratu císaře Augusta z tažení na území Španělska a Francie. [13-9 př. n. l., mramor, umístění: Museo dell'Ara Pacis, Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Faraon Achnaton s manželkou Nefertiti a dětmi 5 m

Domácí oltář zobrazující Achnatona, Nefertiti a jejich tři dcery. [cca 1350 př. n. l., vápenec, výška 32,5 cm, umístění: Egyptské muzeum, Berlín]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Koloseum 9 m

Oválný amfiteátr v centru Říma je užasným pomníkem staviteských schopností Římanů. [70-80 n. l., umístění: Řím]. Hovoří: Valentina Follo, Beth Harris a Steven Zucker.

Čtyři Buddhové v Americkém přírodovědném muzeu 10 m

4 sochy Buddhy: Sedící Gautama Buddha [18. století, pozlacený mosazný odlitek, Thajsko], Sedící Buddha z Gandhary s dvojitou svatozáří [cca 3. století, zeleno-šedá břidlice, Pákistán], Jizo, Kshitigarbha, Dhyani-Bodhisattao [19. století, dřevo, zlato, Japonsko], Smějící se Buddha [cca 19. století, kov, Čína].

Pantheon 9 m

Kruhový chrám původně zasvědcený všem bohům a od roku 609 n. l. zasvědcený Panně Marii. [cca 120 n. l., umístění: Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

TICE ART 1010: Umění starého Řecka a Říma 7 m

Krátký přehled o vývoji řeckého a římského umění pro kurz TICE ART 1010.

Sarkofág Junia Bassa 4 m

Pokladnice baziliky sv. Petra. [359 n. l., mramor, umístění: ]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Příprava papyru pro výstavu 2 m

Práce restaurátorů přípravujících papyrus z Knihy mrtvých pro výstavu Cesta posmrtným životem: Staroegyptská kniha mrtvých. Zdroj: Britské muzeum.

Huneferův papyrus 8 m

Huneferův papyrus je ukázkou jedné z mnoha ilustrací Knihy mrtvých. [cca 1275 př. n. l., papyrus, umístění: Britské muzeum]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Socha císaře Augusta 5 m

Socha zidealizovaně ukazuje podobu římského císaře Augusta. [1. stol. n. l., mramor, umístění: Vatikánská muzea, Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Konstantinův oblouk 11 m

Oblouk postavený na památku vítězství Konstantina u Mulvijského mostu. [315 n. l., mramor, umístění: Řím]. Hovoří: Valentina Follo, Beth Harris a Steven Zucker.