Starověké umění
Starověké umění (35/52) · 3:11

Portunův chrám Římský chrám v iónském stylu z 1. století před Kristem. [120-80 př. n. l., travertin, tufa a štuk, umístění: Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Navazuje na Úvod do teorie umění.
(hudba) "Jsme v Římě, stojíme blízko Tibery a díváme se na starověký římský chrám - chrám, který byl po dlouhou dobu nesprávně nazýván Fortuna Virilis. Chrám Mužné štěstěny. Vypadá přesně jak byste od klasického chrámu čekali. Je malý, ale má sloupořadí iónského stylu. Iónské sloupy byly odvozeny z umění Řecka. Zde se však nejedná o řecký chrám. Přesně tak, liší se v mnoha důležitých směrech. Zaprvé, je na vyvýšené plošině a schody na ni vedou jen z přední strany. Zatímco Řekové - pokud si představíme Pantheon například - mohli vystoupat zepředu i zezadu. Pokud ale stoupáte k podstavci sloupů, můžete odkudkoliv. Je to tak a já vidím řecký chrám jako něco, kde se konaly bohoslužby venku, zatímco uvnitř byla socha boha. Tady to vypadá trochu jako socha v krajině. Vidíme zde větší důraz na přední část - na vchod. Důraz není kladen pouze na umístění- myslím si, že věřící je naveden naprosto specifickým směrem. Římané si v tomto smyslu hlídají to, jak se stavba používá. V řeckém chrámu mohl dovnitř vstoupit pouze kněz. Chrám je římský i v jiném ohledu - nejen že má pouze jedno schodiště před chrámem, ale budova se rozšiřovala téměř přes okraj. Je zde rozlehlý vnitřní prostor, takže sloupy po stranách a vzadu nejsou samostatně stojící sloupy. Jsou připojeny. Ano, jsou součástí - což je typicky římské. Nemyslím si, že by tohle Řekové udělali, protože oni používali sloupy jako konstrukční prvek a tady jsou sloupy jen čistě dekorativní, správnými slovy, zeď je ta, co podpírá, co drží střechu. Budova není v dobrém stavu, datuje se do doby 100 před n. l., takže je více než 2 000 let stará. A stále stojí, obklopená moderním provozem města a my můžeme skutečně pocítit to, jak římský chrám vypadal v období starověké Římské republiky. Je opravdu nádherně stavěný. Sloupy vytvářejí nádherný rytmus, jak jsou postaveny. Jsou to čtyři sloupy napříč a dva uprostřed pro přístřešek. Myslím, že hodně z toho bylo založeno na kultuře, která tady žila předtím. Etruskové? Ano. Myslím, že ve skutečnosti je to ze starověké etruské architektury ale vidím hodně z řeckého vlivu - vidím, jak jsme zmínili předtím - iónské sloupy, trojúhelníkový štít všechny dokazují důležitost řeckého vlivu pro římskou kulturu. Vracíme se v čase, když tady stojíme a díváme se na něj. (hudba)
video