Starověké umění
Starověké umění (25/52) · 5:20

Socha spícího Erota a Staré trhovkyně Socha spícího Erota je z helenistického nebo augustiánského období. [3.-1. století př. n. l.]. Socha Staré trhovkyně pochází z raného julio-klaudínského císařství. [1.století př. n. l.]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Navazuje na Úvod do teorie umění.
hudba Nacházíme se v Metropolotním Muzeu, konkrétně v galerii Řecka a Říma. A popovídáme si o helénistickém sochařství. Prohlížíme si helénistické období, které následovalo po tom klasickém, tedy zhruba 2. století př. n. l. Správně. Teď stojíme před bronzovou sochou spícího Eróta. Dvě věci, kterých si hned povšimnu jsou: Za prvé, je bronzový - to se tak často nevidí. To ne, tato je ojedinělá. Jedna z mála, které se nám dochovaly. Bronz byl obvykle roztaven pro jiné účely. Mnoho řeckých broznových soch se nám z tohoto důvodu nedochovalo. Později bylo vyrobeno mnoho mramorových reprodukcí. Ano, naštěstí měli římané tyto sochy rádi, takže vyráběli mramorové kopie. Bronzové originály se později ztratily. Přesně tak, a právě tato socha patřila mezi oblíbené a opěvované sochy v jedné z římských zahrad. Mnoho bohatých římanů tedy toužilo tuto sochu mít. Tato socha byla nejspíše vytvořena právě v období římské říše. Ačkoliv je socha z helénského Řecka, je zde zde štítek s dobou augustinskou. Prvním překvapením je bronz, druhým fakt, že se jedná o dítě. Ano, v raném řeckém sochařství to není příliš obvyklé. Klasické období se zaměřovalo na mladé muže, hrdiny, vojáky nebo atlety. Správně. V helénismu vidíme posun k realismu zobrazujícímu skutečný každodenní život. To je i případ spícího dítěte. Ano, je to sice Erós, ale je to dítě. Vypadá jako dítě, je dětsky oplácaný. V klasickém období by byl Erós zobrazován jako triumfujcí nebo nějakým způsobem inpirující k velkým činům. To je pravda. Ale tady dřímá. Ano. Je velmi roztomilý. Ano. A to není svět, který si spojujeme s klasickým sochařstvím. Ne. Kdyby někdo řekl "Viděl jsem řeckou sochu a byla moc roztomilá," mysleli byste si, že se pomátl. Ano. Ale v hélenismu je možné zachytit tento moment odpočinku. A moc se mi líbí, jak je socha kompozičně řešena - jak se rozprostírá. Kompozice není tak násilná v proporci nebo vyváženosti, jak by jeden čekal. Ano. Rezignuje ideální dokonalost, kterou vidíme v klasickém obdbí. V Helénismu se nezaměřovali jen na mladé, ale i na staré lidi. Správně. Opět je tu zájem helénismu ukázat život takový, jaký je. Ne vždy perfektní.Ne vždy ideální. Je to předzvěst římského zájmu o verismus, který se zaměřuje zejména na předky. Ale nevytváří portréty skutečných lidí. Ne, tady vidíme starou trhovkyni, která nepředstavuje nikoho konkrétního, ale spíše určitý a realistický typ. Spící Erós je roztomilý, ona trhovkyně má naopak to nejlepší za sebou. Ano. Je shrbená. Vidíme její otevřená ústa, její otevřená bezzubá ústa. Tělo je nedbale zahaleno látkou. Vypadá unaveně. Unavená nošením zboží na trh, aby si jeho prodejem vydělala na živobytí. Stejně jako spící Erós, není to příliš heroická socha. Správně. Heroický ve smyslu "Tato žena pracuje na svých každodeních povinostech." Ale ne heroický v klasickém slova smyslu. Správně. A ne ve významu ideálu. Jedním z dalších trendů helénismu bylo chápání toho, co to znamená být člověkem. Mladým či starým. Správně. Ano. A umění se to snaží ukázat. Ukazuje dokonce atlety, shrbené a zraněné. Staré ženy, mladé děti a další široké spektrum lidských typů, to vše je v centru zájmu helénistického sochařství. Další trend helénistického umění; Spící Erot byl vyobrazen v leže, trhovkyně je na stupínku, ale vypadá, jakokdyby přicházela k nám. Ano, vypadá. Je v tom pohyb. V pozdní klasické době a helénismu se sochy rozprostírají do prostoru. Natahují ruce, nohy visí z podstavců. Je zde dříve neviděný pohyb. Tento v umění klasické doby nenalezneme. Zde máme otázku času. Věčnost klasické doby se mění v zachycení momentu. Takže její póza musí být dynamická, je pokračováním chůze, není v klidu. Přesně tak. Takže opravdu musí být lehce nakloněna, protože se pohybuje v prostoru. Není to postoj, ve kterém by vydržela dlouho. Na rozdíl od klasických postav, které vypadaly napřímeně, klidně a strojeně. Rohodně. V helénismu se rozšiřuje význam toho, co znamená být člověk, od starců po mladé. Tyto dvě sochy, které nás vyzývají k přemýšlení, jsou rozhodně klenoty, které se uvelebily na tomto řecko-římském nádvoří. hraje hudba
video