Starověké umění
Starověké umění (33/52) · 2:28

Vykopávky v Římě Jak je možné, že se díky vykopávkám dozvíme tolik informací o historii města? Hovoří: Darius Arya a Beth Harris.

Navazuje na Úvod do teorie umění.
Rozhovor s Dr. Darius Arya & Dr. Beth Harrisovou. Víme, že když archeologové hledají stopy starých kultur, kopou do hloubky, a často čteme, že starověká úroveň země byla daleko níže. Jak se to stalo? Co je navrstveno na starých kulturách? Lidé byli kdysi stejní jako my dnes. Každý náš čin, vše co děláme, vše, co si koupíme, po všem něco zanecháme, zanecháme stopu. Římané byli velmi efektivní, takže si často, když oheň něco zničil, řekli: "Srovnejme tyto budovy se zemí, udělejme z přízemí sklep, nebo jednoduše srovnejme budovy se zemí a dejme sutiny okolo, urovnejme to a nyní máme základy pro pozdější stavby." Takže Římané se nemuseli nutně dívat na svá města po katastrofách: ohni, záplavách, zemětřeseních, tak jako to děláme my. Po Katrině ve Spojených Státech bylo vše vykopáno. Ale pro Římany to bylo moc úsilí. Proč byste vláčeli ten materiál pryč? Jednoduše to srovnejte se zemí a zvedněte město na vyšší úroveň. Takže když stojíme zde na Fóru, všímáme si, že jdeme dolů do Fóra a díváme se na ulice okolo nás. Jsme teď na úrovni ze starověku? Ano, a i pod touto je několik dalších úrovní starověkého Říma. Šli bychom dolů dalších 20 stop (cca. 6m) abychom se dostali do archaických vrstev a každý monument, který vidíte, má předchůdce. Jako tato Bazilika Julia. Byla postavena po požáru v roce 283 n. l. Nahradila tu, která shořela a která byla postavena Juliem Ceasarem A dokončena Augustem. Ta poté nahradila Baziliku z 2. století př. n. l. A ta nahradila dřívější republikánské domy. Takže máte vrstvu na vrstvě. Jak se archeologové rozhodují, kdy přestat kopat? Vypadá to, že byste mohli kopat a stále jít dále do historie. Když hledáte příležitosti jít více dolů, jako například, že někdo narušil podlahu, dovolí vám to pak jít dolů na dřívější úroveň a s čím se spokojili u Fora Piazza dnes. Co zde vidíte, je z velké části od úrovní doby Augustovy k úrovním 2. století n. l. Ale existuje mnoho příležitostí v celé oblasti Římského Fóra, kde můžete jít dolů do dřívějších a dřívějších vrstev. Takže je to o nalézání míst bez toho, aniž by bylo zničeno něco dřívějšího. Přesně. Děkuji. Děkuji vám.
video