Starověké umění
Starověké umění (34/52) · 4:56

Trajánův sloup Trajánův sloup z kararského mramoru věnovaný císaři Trajánovi za jeho vítězství nad Dáky. [113 n. l., mramor, umístění: Řím]. Hovoří: Valentina Follo, Beth Harris a Steven Zucker.

Navazuje na Úvod do teorie umění.
(hudba) Trajánův sloup stojí na Trajánově fóru, které pochází z císařské doby. Díváme se na část Trajánova fóra. Bohužel ale nemáte hezký výhled na celé náměstí kvůli zdím, které byly postaveny ve středověku. Archeologický průzkum provedený v 90. letech, který používal moderní archeologické postupy, měl za cíl poodkrýt historický vývoj tohoto místa. Vzhledem k vývoji je důležité zachovat i středověké prvky. Dívám se na pozůstatky Trajánova fóra, vidím velké úlomky mramoru, které zjevně patřily ke sloupu. Když se podíváte pečlivě, uvidíte i původní podlahu. Tyto zbytky tu byly ponechány jako připomínka toho, jak to tu bylo bohatě zdobené. Podívejte se na tu dlažbu, jsou to drahé mramorové desky - zelený a červený mramor. Spolu se zelenými, červenými a žlutými sloupy. Takže ani sloupy nebyly celé bílé, ale barevné. Šlo o to ukázat bohatství. Možnost nechat si dovézt mramor z impéria do Říma bylo jako by samotné impérium přišlo k Římanům. Teď se půjdeme podívat na Trajánův sloup. Je na něm 22 různých vrstev. Nejsou to panely, protože sloup obtáčejí. Je to taková spirála. A chronologicky vypráví o dvou hlavních válkách, důležitých taženích, které Traján vedl proti Dákům. Dole je počátek války a nahoru skoro ani nevidíte, ale na konci je zobrazena oběť. Když se podíváte na některé výjevy, uvidíte výstavbu ležení či mostů. Ano, výstavba opevnění. Jak jsme již zmiňovali, když někam táhnete s armádou, musíte vybudovat potřebnou infrastrukturu. Ano, armáda byla během války vlastně stavební silou, protože některá ležení se přeměnila v města a cesty. Tento muž, stavitel, který je k nám zády, je doopravdy zpodobnění Dunaje, na němž začalo tažení. V Německu? Ano. Dnes je to víceméně Rakousko, Německo, centrální Evropa. Opravdu je to zpodobnění Dunaje? Ano. Všechny řeky jsou zpodobněny jako polonazí muži s vousy. K tomu jsou použity identifikační symboly. Například další patří k Nilu. Vlčice a dvojčata jsou přiřazovány k řece Tibeře. V tomto případě vidíte několik lodí s vojáky. To je známé zobrazení. Apollodorus Damašský vymyslel, že pro překročení Dunaje se musí postavit most z lodí. A toto je věrné vyprávění o tom, jak toho dosáhli. Rád bych se zeptal na něco málo o základu sloupu. Podstavec vyobrazuje typické dácké zbraně. Takže to není zobrazení poražených lidí, protože tu nevidíte žádné postavy. Ale řekněme spíše poražených zbraní. S nepřítelem je zacházeno jako s chrabrým soupeřem, protože vaše síla nikoho neohromí, když porazíte slabého protivníka. Základ sloupu znázorňuje dubovou vítěznou korunu. Pořád mám problém pochopit, jak je vyroben. Jsou tu panely vyřezaného mramoru. Uvnitř je dutý. Ve sloupu můžete chodit. Uvnitř je schodiště, vidíte ta malá okénka. Můžete vylézt až nahoru. Hned na krku zobrazeného Dunaje vidíte, jak k sobě byly připoutány dva panely. Jak je sloup velký? Sloup má 22 vrstev a každá vrstva je velká asi 91 cm a základna je také obrovská. Vyřezali pruhy a pak je dali dohromady? Přesně tak, vyřezali kousky. Byly nabarvené? Byly namalované barvami a díky barvám byl sloup lépe čitelný. Ale i tak se jistá část ztratila. Ale když vystoupáte nahoru, tak to už je docela pěkná výška. Rozhodně ano.Je to oslava impéria a jeho velikosti, Římanů i civilizace. V jejich důmyslnosti, dovednostech. Jejich schopnosti budovat. A to jsou atributy, které přežijí i vítězství. A oslavovat je zde dává smysl, protože tady přispějí k majestátnosti města a kultury. Přesně tak. A je to oslava nejen vítězství, ale celé Trajánovy vlády a toho, že vybudoval něco trvalého. Když se zamyslíte, Fórum tu pořád je. Myšlenkou bylo oslavovat člověka v jeho úplnosti, ne jen slavit jednu stránku jeho života. (hudba)
video