Infekce a očkování
Infekce a očkování (7/18) · 9:51

Vakcíny a mýtus o autismu - 1. část Nechvalně známá Wakefieldova studie nastartovala mýtus o autismu, ale od té doby mnoho studií prokázalo, že mezi MMR vakcínou a autismem není žádná spojitost. Zjistěte jak to všechno začalo. Rishi je lékař dětských infekčních nemocí a pracuje v Khan Academy.Tato videa neposkytují lékakřské rady a…

Navazuje na Krev.
Za posledních 20, 30 let jsme zaznamenali nárůst autismu. Nakreslím graf, abych vám ukázal, jak to myslím. Zde máme míru autismu a když jej zakreslíte v čase, v podstatě vidíte, že narůstá. A hlavním důvodem, který se zmiňuje, je povědomí. Říkají, že více rodičů rozpozná autismus, protože o něm dnes více mluvíme. Pak jej samozřejmě zmíníme u lékaře a dochází k jeho diagnostikování. A ačkoli to může být důvod, proč se počet autistů zvýšil, lidé hledají další příčinu, kterou by tento nárůst vysvětlili. V roce 1998 tým lékařů a vědeckých pracovníků dokončil studii nazvanou Wakefieldova studie. Je pojmenována po hlavním autorovi, doktoru Wakefieldovi. Doktor Wakefield byl chirurgem, který pracoval v Anglii. Celkově se na studii podílelo 13 lidí. Studie byla provedena ve Spojeném království a to tak, že vzali 12 dětí, které přišly do nemocnice s problémem s jakým děti do nemocnice běžně chodí. Děti byly zapsány do studie a doktor zjistil, že mají vývojové vady. Tedy jednalo se o 12 dětí s nějakou vývojovou poruchou nebo zpožděním a nejčastějším případem vývojové poruchy mezi těmito dětmi byl autismus. Mnoha dětem byl autismus diagnostikován. Nakreslím vám, co udělali. Představte si, že toto je jedno z dětí. Doktor se jich zeptal, jestli mají nějaké příznaky, kdy se ty příznaky objevily a podobné typy otázek, aby zjistil jejich anamnézu. Mnoho rodičů řeklo, že si vzpomínají, že děti měly tyto symptomy autismu, které kreslím jako šedý mozek... a tito rodiče tvrdili, že věří, že to nějak souvisí s očkováním. Byli přesvědčeni, že vakcína, konkrétně proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám byla aplikována zhruba v období, kdy začaly příznaky, a doktor to zaznamenal. Takže jsme získali souvislost mezi autismem a vakcínou založenou na vzpomínkách rodičů. Ale studie byla ve skutečnosti hlavně o střevech. Weakfield byl chirurg a chtěl prohlédnout střeva sledovaných dětí. Vypozoroval ze střevní biopsie, po odběru trochy tkáně ze střev, že mnoho dětí má zánět. Jeho práce byla primárně založena na tomto zánětu. Došel k závěru, a to je velký problém, že vakcína způsobovala tento zánět. Domníval se, že vakcína byla příčinou zánětu, a tehdy si myslel, že možná existuje nějaký záhadný protein, řekněme tento malý modrý protein, který snad získáte ze stravy a který může díky zánětu projít přes střevo a poškodit vyvíjející se mozek. Čímž naznačil, že může existovat spojitost mezi vakcínou a autismem. Když poprvé v roce 1998 vyšla Wakefieldova studie můžete si představit jaký rozruch způsobila mezi mnoha rodiči a v rodinách, které roky hledaly něco, co by vysvětlilo, proč mají jejich děti autismus. Konečně lidé mohli tuto možnost zakroužkovat a říci: "Ha! Možná to byla vakcína, co způsobilo autismus." Lidé si to mysleli. Ale tato představa zahrnovala několik nejasností. Prvním problémem bylo, že někteří pacienti, kteří měli příznaky autismu, oznámili, že měli tyto příznaky předtím, než měli jakékoli střevní příznaky. Přemýšlejte o tom, když máte příznaky autismu před střevními příznaky a né naopak, potom si to protiřečí s touto teorií, protože tato teorie je založena na názoru, že nejprve přichází střevní příznaky. Najednou se objevuje znepokojení a velký otazník, zdali je to opravdu pravda. Další otazník se vznáší nad oním záhadným proteinem. Tento záhadný protein Wakefield nikdy skutečně neidentifikoval, nikdy neřekl: "Dobrá, domnívám se, že to je tento nebo onen protein." A za posledních 15 a více let ani nikdo tento záhadný protein, který by vysvětloval Wakefieldovy domněnky, neobjevil. Tudíž fakt, že nikdo nedokáže protein najít je také dalším velkým otazníkem. Nicméně se začalo provádět mnoho dalších studií. Lidé začali říkat, že opravdu existuje souvislost mezi vakcínou a autismem. Pojďmě se na to blíže podívat. Několik studií bylo provedeno o proočkovanosti MMR vakcínou (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám). Jak moc se lidé v populaci nechávají očkovat MMR vakcínou? Dokážete si představit, že pokud by vakcína opravdu způsobovala autismus, musí být míra očkování MMR vakcínou na vzestupu, což by vysvětlovalo narůstající autismus. Autoři studií prověřili několik různých lokalit a samozřejmě prvním místem byla Velká Británie, neboť právě zde byla provedena původní studie. Prouzkomali v Británii šestileté období a zjistili, že míra MMR očkování je stálá. Nenastal její vzestup. Tedy už to je trochu zvláštní. Pokud si myslíte, že vakcína způsobuje autismus, očekávali byste něco jiného. Zkoumali dále, jiné období. Podívali do USA a provedli studii zahrnující více než 15 let. A po 15 letech stejné výsledky, stejná míra očkování ačkoli míra autismu vzrůstala. Další studie byla provedena tentokráte v Kanadě. A překvapivě se v Kanadě ukázalo, že míra očkování dokonce nepatrně klesala. Takže proočkovanost vakcínou po 12 let klesala, i když míra autismu stoupala. Tyto údaje se získávají napříč populací, ale protiřečí si s názorem, že vakcína způsobuje autismus. Lidé tím ale nebyli přesvědčeni. Chtěli, aby byl proveden konkrétnější výzkum mechanismu, který doktor Wakefield naznačil. Takže byla provedena další studie a byla provedena ve Velké Británii. Tato zahrnovala 473 dětí s autismem. Vzpomeňte si na původní studii provedenou na 12 dětech a nyní zkoumáme stovky dětí s autismem. A na těchto 473 dětech chtěli objasnit, jestli existuje souvislost mezi vakcínou a nějakým druhem střevního zánětu. Odpovědí je hlasité ne. Nezdá se, že by existovala jakákoli souvislost s vakcínou MMR a střevním zánětem u autistických dětí. Velmi to zpochybnilo Wakefieldovu teorii. Ale co její druhá část? Souvislost mezi střevním zánětem a jakýmkoli druhem autismu. Další studie ve Spojeném království, která tentokráte zahrnovala 262 dětí s autismem, zjistila, že neexistuje žádná spojitost. Zdá se střevní zánět a autismus spolu vůbec nijak nesouvisí. Tyto dvě důležité složky Wakefieldovy teorie se nepotvrdily. Měl bych také vyškrtnout záhadný protein, protože opět jej lidé hledali, ale nikdo neuspěl. Jenže to stále nestačilo, protože si stáe říkali, že možná stále existuje spojitost mezi vakcínou a autismem, jen možná mechanismus nebyl tak úplně správný. Vědci se začali zabývat touto fialovou oblastí. Řekli: "Dobrá. Co kdyby existovala spojitost mezi těmito dvěma s použitím jiného mechanismu." Tak byla v Británii provedena studie, speciálně zaměřená na MMR vakcínu a autismus. Zdali mezi nimi existuje vzájemný vztah a ukázalo se, že v této studii zaměřené na 71 dětí s autismem nebyla zjištěná žádná souvislost. Tato studie byla zopakována jinak v jiném uspořádání a také se snažila zodpovědět stejnou otázku o souvislosti vakcíny a autismu tentokrát ve Finsku. Zjistili, že u 309 dětí s autismem nebyla žádná taková spojitost. Vzpomeňte si, že spojitost, kterou jsme vytvořili, byla prokázána u 12 dětí a nyní máme stovky dětí z různých zemí včetně další studie, která byla provedena v USA a všechny tyto státy došly ke stejnému výsledku. V podstatě neexistuje spojitost, kterou by mohli nalézt mezi vakcínou a autismem. A tak lidé začali opravdu pochybovat o pravdivosti úplně první studie provedené na 12 dětech. Ale stále se o tom hovořilo a zmiňovala se Wakefieldova studie. "Není možné, že zde stále může být spojitost navzdory všem jiným důkazů?" Nakonec skupina Finů zkusila provést jiný druh studie s jasně definovaným postupem, která by nám dala jednoznačnou odpověď na tuto otázku. V podstatě řekli fajn, proč nesledovat 1,8 milionů dětí, což je hodně, které byly očkovány, a jen je sledovat a pozorovat, jestli se u nich nevyvíjí autismus. Mohlo by to objasnit jednou pro vždy otázku, zda tato souvislost existuje. A tak tedy sledovali děti po určitou dobu a zjistili celkový počet nula případů autismu spojeného s očkováním. Žádný z těchto případů očkování nevedl k autismu. V tomto bodě lidé přestali věřit Wakefieldově studii a existenci souvislosti, kterou již vyřešily všechny zmíněné studie, když řekly, ne opravdu nebyla nalezena žádná spojitost mezi vakcínou a autismem. Ale pochybnosti kolem Wakefieldovy studie zůstávají. Především kolem toho, jak byly zjištěny její výsledky.
video