Infekce a očkování
Infekce a očkování (8/18) · 9:01

Vakcíny a mýtus o autismu - 2. část Nechvalně známá Wakefieldova studie odstartovala mýtus o autismu, ale od té doby mnoho studií dokázalo, že neexistuje spojitost MMR vakcíny a autismu. Zjistěte, jak všechno začalo. Rishi je lékař dětských infekčních nemocí a pracuje v Khanově Akademii. Tato videa neposkytují lékařská doporučení a…

Navazuje na Krev.
V předchozím videu jsme si povídali o hromadě provedených studií, které prokázaly, že neexistuje souvislost MMR vakcíny s autismem a vlastně byly provedeny další studie, aby vyvrátily jednotlivé části mechanismu, jenž Wakefieldova studie naznačila, a dokázaly, že vakcína nesouvisí se zánětem střeva ani s autismem. Lidé jsou teď přesvědčeni, že autismus nesouvisí s MMR vakcínou. Ale stále spousta rodin a rodičů věří tomuto mýtu. Lidé se zajímají o původní Wakefieldovu studii, jak se došlo k jejím závěrům. V roce 2004 došlo k zajímavé události. K něčemu velmi neobvyklému pro vědecké studie jakéhokoli druhu. V podstatě 10 autorů, připomeňme, že jich pracovalo na studii 13, 10 z nich ze studie odstoupilo a prohlásilo: "Naše závěry nebyly odpovídající a odstupujeme". Tři autoři zůstali, ale fakt, že 10 z nich odvolalo své závěry, byl hrozně překvapující a šokující. Proč by lidé odstupovali od své studie? Ve stejném roce, kvůli této zvláštní příhodě, chlápek jménem Brian Deer, reportér pracující pro britské noviny, investigativní novinář, začal pátrat. Brian Deer je chlápek, který se již dříve proslavil svým pátráním. Vyšetřoval farmaceutický průmysl a jiné mocné organizace a rozhodl se, že se dostane na kloub Wakefieldově studii, odkud se vzaly její výsledky. Zjistil opravdu šokující věci. Vrátil se do roku 1996, dva roky před Wakefieldovu studii. Skupinka právníků, která chtěla zažalovat výrobce MMR vakcíny, se rozhodla zaplatit Wakefieldovi velkorysý obnos peněz. Zaplatili Wakefieldovi tisíce a tisíce liber, což v přepočtu na americký dolar dělá ještě více, aby tuto studii provedl. Zaplatili přímo jemu. Peníze nebyly použity na pacienty, protože pacienti byli součástí národí zdravotní služby, která jim poskytla péči. Peníze skutečně dostal přímo Wakefield. Pochopitelně jde o obrovský střet zájmu. A Dr. Wakefield o tom nikdy nikomu neřekl, ani se o tom nezmínil, když zveřejnil studii. Další věc, která vyšla najevo bylo, že o rok později v roce 1997, se ukázalo, že Wakefield podal žádost na patent. Wakefield si nechal patentovat vakcínu, která konkurovala MMR vakcíně, byla alternativou MMR vakcíny. Opět jde o závažný střet zájmů, protože pokud provádí studii vakcíny a dokazuje, že to není skvělá vakcína, že způsobuje autismus, pak mu to evidentně poskytne příležitost, aby mohl chrlit svou vlastní alternativní verzi vakcíny. Jsou to dva vážné střety zájmů, které nezmínil, když zveřejňoval svou studii. Uděláme si trochu prostoru na plátně a dostaneme se k tomu, co se stalo dále. Mezi roky 2007 a 2010, prováděla Všeobecná lékařská rada (GMC) dva a půl roku vyšetřování. Tato skupina, složena z lékařů a členů veřejnosti, posuzovala veškeré neetické chování tohoto lékaře a rozhodovala se, jestli se tato osoba může vrátit k praxi lékaře. GMC posoudila všechny dokumenty, které Brian Deer zkoumal a další informace, které sami objevili a zjistili řadu věcí. Zjistili, že především podváděl. Pochopitelně se lze domnívat, že v něčem podváděl. Nezmínil svůj finanční zájem, což byl druhý problém. Řekli, že měl několik příležitostí je zmínit po zveřejnění v novinách, byl na schůzích a konferencích a opakovaně lhal o svých finančních zájmech. Dále řekli, že byl nedbalý, když provedl studovaným autistickým dětem úkony, které byly zdravotně nevhodné a konečně, že byl nekvalifikovaný. To konkrétně znamená, že nebyl pediatr, ale všeobecný lékař, přesněji řečeno chirurg a neměl nic společného s dětmi. Takže, když se vrátíme k prvnímu bodu podvodu, povím vám více podrobností. Zjistili, že nevybíral pacienty náhodně, jak přicházeli do nemocnice, jak sám tvrdil, ale právníci, se kterými pracoval jej spojili s pacienty, kteří se chtěli soudit s výrobcem MMR vakcíny. Samozřejmě pokud máte skupinu, která je připravena soudit se s jinou skupinou, není to náhodné a asi budou zaujatí ve svých tvrzeních. Také nezískal oprávnění od nemocnice. Řekl, že etická komise posvětila vše co prováděl, ale nebyla to pravda. K finančnímu zájmu – kromě vlastnictví patentu na vakcínu vlastnil také společnost, která prodávala cosi nazvané přenosový faktor. Tento produkt byl nabízen lidem, kteří hledali alternativu k MMR vakcíně. Samozřejmě když způsobíte, že vakcína vypadá špatně a nebezpečně potom se vaší společnosti prodávající alternativu bude dařit velmi dobře. U bodu s nedbalostí, mezi jinými věcmi, vypíchnu ty důležité. Provedl 3 bederní punkce dětem, které je nepotřebovaly. Přemýšlejte o tom, 3 bederní punkce. Píchne se jehla do zad a získá se tekutina mozkomíšního moku. Tuto proceduru provedl dětem, které ji vůbec nepotřebovaly a je rozhodně nepřiměřená. A nakonec, jak jsem již zmínil byl nezkušený. Nebyl pediatr a neměl dělat klinická rozhodnutí týkající se dětských pacientů. Na to potřebujete znalosti a výcvik a on nikdy nic z toho nezískal. Prošli všechny tyto důkazy a oznámili, že ho vyškrtnou ze zdravotního registru. Na základě všech důkazů ho vyřadili z registru. Jakmile vás jednou vyjmou ze zdravotního registru jedné země je velmi těžké získat práci v jiné zemi. Proto fakticky nebyl schopen praktikovat medicínu či dokonce chirurgii, kterou vystudoval, nikde na světě. Když se vynořily všechny tyto informace, jen několik dní poté, co byl vyškrtnut ze zdravotního registru se Lancet rozhodl stáhnout jeho článek. Lékařský časopis Lancet, který zveřejnil původní Wakefieldovu studii, se od ní úplně distancoval. Nakonec zůstává v hlavách mnoha lidí a v mé také jedna otázka. I kdybyste toto všechno přijali, že podváděl při hledání pacientů, měl finanční zájem a byl nedbalý, je podivné, že 12 dětí dostalo zánět střeva. Zdá se to hodně zvláštní. Předně budete zvědaví, jestli něco na té studii nebylo. Nakonec vcelku nedávno, v roce 2011 vyšlo najevo... Nemocnice zveřejnila záznamy o těchto pacientech a ukázalo se, že patolog, který vyšetřoval střeva těch dětí řekl a zapsal něco jiného než, co on dal do studie. Vznikl rozpor mezi záznamy nemocnice a tím, co uvedl ve studii. Wakefildova studie v podstatě neodráží skutečnost. Například některé z dětí měla úplně normální střeva a v jeho studii uvedl, že měly zánět. Jindy rodiče oznámili symptomy v určitém čase, ale protože se mu nehodily do celkové představy, změnil data. Změny v datech a v nemocničních záznamech o zánětu objasnily smyšlenost celé této věci. Jestliže se vrátíme zpět na začátek, kde jedna studie o 12 dětech ukázala spojení mezi vakcínou a autismem, ušli jsme velký kus cesty. Teď studie úplně ztratila důvěryhodnost, protože se ukázalo, že v mnoha bodech lhala. Mnoho jiných studií zkoumalo toto spojení a prokázaly, že vakcína nemá spojitost s autismem. Jeden problém, který zůstává je, že stále spousta rodin a rodičů věří v tento mýtus o autismu a to vede k neočkování a spoustě zmatku okolo pravé příčiny autismu.
video