Infekce a očkování
Infekce a očkování (11/18) · 2:54

Patofyziologie chřipky Zajímá Vás, proč je chřipka tak mimořádně "úspěšné" onemocnění?

Navazuje na Krev.
Existují tři skupiny chřipky, které nazýváme typy. Tyto tři typy jsou chřipka A, B a C. Dělíme je tak kvůli rozdílům genetického materiálu neboli genomu. Genom viru chřipky A je velmi odlišný od genomu viru chřipky B. Více rozdílů, než je mezi dvěma různými viry typu A, je dokonce mezi typy A a B. Soustřeďme se na chřipky A a B, jelikož jsou to typy, jenž každou zimu způsobují epidemii ve Spojených státech, Na chřipku C se soustředit nebudeme, jelikož není u lidí běžná a není zahrnuta ve standardním očkování. Nyní pojďme zpátky k odlišnostem mezi jednotlivými typy. Chřipka typu A zahrnuje velkou skupinu virů, mnohem větší než typ B. Proto je třeba ji dále rozdělit na poddruhy, které se jmenují podle proteinů, jenž jsou na povrchu každého viru. Na povrchu každého viru chřipky A jsou dva druhy bílkovin, nazýváme je H jako hemaglutinin a N jako neuraminidáza. Tyto bílkoviny mají mnoho různých druhů. Máme celkem sedmnáct druhů hemaglutininu a deset druhů neuraminidázy. Druhy bílkovin H a N vzniklých na povrchu viru při dělení určuje genom, proto existuje velké množství kombinací těchto virů. Případná kombinace může být H1N1, H3N2 a mnoho dalších. H1N1 a H3N2 jsou ve skutečnosti druhy chřipky, které v současnosti pozorujeme u lidí. Seskupení bílkovin u těchto virů je důležité, protože určuje vnímání viru imunitním systémem. Imunitní systém vidí zevnějšek viru, takže když máme dva stejné viry nebo viry se stejným zevnějškem, a pokud imunitní systém ví, jak reagovat na jeden z nich, tak bude schopen reagovat i na druhý. Ale pokud máme virus, který vypadá velmi odlišně a imunitní systém jej dosud neviděl, tak bude imunita zmatena a nebude vědět, co s takovým virem dělat. Toto způsobuje závažné nemoci napříč populací, o čemž se budeme bavit později.
video