Infekce a očkování
Infekce a očkování (12/18) · 7:49

2 druhy vakcíny proti chřipce Jaké jsou strategie očkování proti viru chřipky?

Navazuje na Krev.
Máme dva základní druhy očkování proti chřipce. Injekce a nosní sprej, známý také jako FluMist. Pojďme probrat rozdíly mezi těmito dvěma druhy vakcín. Nejzřejmější rozdíl je způsob doručení do organismu. Injekce je dopravena nitrosvalově. Nejčastěji se dostává do deltového svalu, protože je snadno přístupný a je zde malé riziko komplikace. Je možné ji podat i do velkého svalu hýžďového, ale v tomto videu se o téhle metodě bavit nebudeme. Injekci lze dostat také do kůže, ale znovu - dnes pouze o případu injekce do deltového svalu. Nosní sprej se samozřejmě podává do nosu. To je nejjasnější rozdíl mezi injekcí a nosním sprejem. Nejdůležitější odlišnost je forma viru použitá ve vakcíně. Injekce proti chřipce je takzvaná inaktivovaná vakcína. Nazýváme ji tak, protože virus, který je ve vakcíně použit, je v podstatě mrtvý. Nemůže se uvnitř člověka množit, a proto nedochází k infekci. Nosní sprej je označován jako atenuovaná forma chřipky. Používáme slovo atenuovaný, což znamená oslabený, jelikož virus použitý ve vakcíně je utlumený, avšak stále živý. Změny či rozdíly, které se vyskytly v tomto viru, jej oslabily, takže zdraví lidé jsou stále schopni se bránit a vyrábět protilátky. Pokud bude očkovaný pacient někdy vystaven silnější verzi stejného viru, imunita bude vědět, jak se bránit a pacient bude více chráněný proti infekci. Tento rozdíl je velice důležitý, protože určuje, kdo má dostat jaký druh vakcíny. Můžeme se nakazit inaktivovanou podobou viru, který je v injekci? Rozhodně ne. Je inaktivovaný, nemůže se množit a tím nás nakazit. Můžeme dostat plně rozvinutou chřipku z živé, atenuované formy? Ve většině případů ne. Náš imunitní systém je dostatečně silný, aby se ubránil oslabenému viru poměrně snadně, ale i tak je tu možnost, že se chřipkou nakazíme, jelikož v této vakcíně je použit živý virus. Jsou dvě skupiny pacientů, jež by měly být očkovány injekcí namísto atenuované podoby viru. První skupinou jsou lidé, kteří mají imunitní systém nefungující na sto procent, mají oslabenou imunitu. Je zde proto větší možnost nákazy atenuovaným virem, než má normální zdravý člověk. Druhou skupinu tvoří pacienti, jejichž zdravotní stav je vystavuje vysokému riziku komplikací při nákaze chřipkou. Prodělají mnohem silnější nemoc než normální zdravý jedinec, kvůli čemuž je potřeba se vyhnout jakékoliv infekci. Protože musíme být opatrnější na tyto dvě skupiny pacientů, probereme je podrobněji a začneme s věkovou skupinou. Jelikož potřebujeme plně vyvinutý a silný imunitní systém, abychom mohli reagovat na živý atenuovaný virus, nosní sprej je doporučený pouze pro pacienti mezi 2 a 49 lety. Mimo tento věk je pravděpodobnější, že budeme mít slabší imunitu, proto je lepší nepoužívat nosní sprej. S injekcí však není riziko nákazy, neboť používá mrtvý nebo inaktivovaný virus. Můžeme jí dát každému, komu je přes šest měsíců. Kdo další by mohl mít sníženou imunitu? Co třeba lidé se sníženou odolností způsobenou HIV? Nebo pacienti po prodělání zákroku, který jim imunitu potlačil? Může to být pacient po transplantaci orgánu, který záměrně bere léky snižující jeho imunitu. Je to pacient s tzv. imunosupresí. Imunitu může narušit také těhotenství. Další jsou lidé v blízkém kontaktu s lidmi s potlačenou imunitou. Jsou v této kategorii také, protože se u nich chceme ujistit, že nepřenesou chřipkový virus na někoho s oslabeným imunitní systémem. U těchto osob je ještě větší nutnost udělat vše pro ochranu před nákazou a kvůli tomuto důvodu v jejich případě zvolíme injekci, která nákazu nezpůsobuje. Takže je nutno očkovat injekcí a vyhnout se nosnímu spreji. Pojďme se důkladněji podívat na další skupinu pacientů. Na tu, jenž má při nákaze chřipkou vysoké komplikace. Jak takové lidi poznat? Jsou to například lidé s astmatem, problémy se srdcem, ledvinami či ostatními plicními potížemi mimo již zmíněné astma. Taky pacienti s cukrovkou. Máme i další zdravotní stavy vedoucí k vysokýmm komplikacím způsobeným chřipkou, ale ty již nejsou tolik běžné. Tyto pacienty bychom měli očkovat pouze injekcí a tím je ochránit vůči těžké formě nemoci, protože chřipka u nich vede k daleko větším potížím než u zdravého jedince. Takže je třeba dát také injekci a vyvarovat se nosního spreje. Poslední skupina jsou děti. Existuje několik věcí na které si dávat pozor. Dítě bez astmatu, ale s těžkým dýcháním či sýpáním při dechu, by mělo dostat injekci namísto spreje. Také dítě nebo teenager, jenž brali aspirin, by kvůli komplikaci známé jako Reyův syndrom, který vzniká kombinací aspirinu a viru chřipky, měli dostat raději injekci. Při braní aspirinu by děti neměly dostat chřipku. Proto je lepší opět využít injekci místo nosního spreje. Jsou i někteří lidé, jenž by měli kontaktovat lékaře před očkováním injekcí i nosním sprejem. Existuje pár věcí, které je potřeba v případě nákazy pečlivě hlídat. Zaprvé - horečka. Pacient, jenž měl horečku nebo byl nemocný v posledních 24 hodinách, by měl před očkováním promluvit se svým doktorem. Zadruhé - reakce. Pokud měl pacient již v minulosti po očkování silnou reakci, tak je namístě před očkováním kontaktovat svého lékaře. Zatřetí - alergie. Vakcíny proti chřipce se vyrábí ve slepičích vejcích, proto by alergici před tím, než budou očkováni, měli mluvit se svým alergologem. A nakonec Guillain-Barré. Je to syndrom, který jsme probírali již v jiném videu. Pokud se u pacienta již v minulosti po očkování proti chřipce projevil Guillain-Barrého syndrom, měl by též kontaktovat lékaře.
video