Infekce a očkování
Infekce a očkování (19/18) · 8:57

Tuberkulóza a HIV a

Navazuje na Krev.
Jmenuji se Charles Prober. A mé jméno je Morgan Theis. A dnes se budeme bavit o vzájemném působení mezi tuberkulózou a HIV, virem lidské imunitní nedostatečnosti. A budeme se o tom bavit kvůli tomu, že se tyto dvě nemoci společně vyskytují v jiných částech světa zcela běžně a jedna z nich charakteristicky zhoršuje průběh té druhé. Dohromady bychom tento jev mohli nazývat jako „perfektní bouře“. Postavičky, které jsem nakreslil nahoře, ukazují devět jedinců, z nichž je jeden nakreslen jinou barvou než ostatní. Mají zobrazit přibližně devět milionů lidí, kteří se každý rok nakazí tuberkulózou a z nichž je jeden, tedy zhruba 13 %, je nakažen i HIV. Touto potíží je tedy postižena velká skupina lidí. Je to více než 1 milion lidí. A figurky vespod představují úmrtí způsobená tuberkulózou. Tím pádem představují 3 jedinci na obrázku okolo 1,5 milionů jedinců, kteří na tuto nemoc každoročně zemřou. A jeden z těchto tří lidí prodělává zároveň HIV. A kombinace HIV a tuberkulózy je nesmírně závažná. Velmi obecně řečeno se infekce vzájemně zhoršují. Jinými slovy - pokud jste nakaženi tuberkulózou a přitom onemocníte HIV, tak se průběh tuberkulózy výrazně zhorší. Nákaza je náchylnější k rozšíření. Často se kvůli tomu přidává i závažná nekróza plic, miliární TB či TB meningitida. HIV tudíž zhoršuje průběh tuberkulózy. V téměř každém případě. V každém případě. Dobře. A stejným způsobem zhoršuje tuberkulóza HIV. Na základě principů, které mi nejsou příliš jasné, umožňuje nákaza TB viru HIV více se množit (proliferovat) a činí proto vývoj obou chorob závažnější, čímž se navzájem stále zhoršují. Díky tomu se jedná o „perfektní bouři.“ Přesně tak. V samé podstatě tedy musíme léčit obě infekce, neboť jsou obě velmi závažné. Správně. Proti tuberkulóze, o čemž se nicméně budeme bavit v dalším videu, budeme využívat antituberkulotika. A u HIV bude samozřejmě zapotřebí užití antiretrovirotik, abychom infekci zabránily. Přesně tak. Je tudíž dáno, že musíme léčit obě infekce. Avšak další součástí perfektní bouře, která se může projevit na počátku léčby pacienta, je poněkud nepříznivý jev zvaný „imunorestituční zánětlivý syndrom.“ Zkratkou znám též jako IRIS. OK. Je to poměrně velké slovo. Ano, velmi dlouhé spojení. IRIS znamená imunorestituční zánětlivý syndrom. Abych mohl co nejlépe popsat efekty IRIS, budu je znázorňovat na dvou pomyslných pacientech nakažených tuberkulózou. OK. imunorestituční zánětlivý syndrom. Pojďme k pacientovi nakaženému tuberkulózou, respektive její latentní formou. Jedná se o nenápadnou infekci. Je to subklinická infekce. Pokud u nakažených pacientů rozpoznáme HIV infekci a začneme ji léčit pomocí antiretrovirik, může docházet ke klinickým projevům TB. Nebude tím pádem v pozadí za HIV. Stane-li se tak, nazýváme to demaskovaný IRIS. Jinými slovy léčba HIV antiretroviriky, pravděpodobně proto, že obnovuje imunitní systém, dělá TB infekci více patrnou. To je demaskovaný IRIS. OK. Pokud jste měli tuto latentní TB infekci, ani jste nemuseli vědět, že jí trpíte, potom jste dostali HIV a stále to nevěděli, načež vám začala léčba HIV a najednou bylo evidentní, že máte TB. Dostali jste klinickou tuberkulózu. Přesně tak. OK. Je odkrytá. V ten moment ji už poznáte. Potom se dostanete k léčbě TB infekce, mimochodem stále se samozřejmě léčíte z infekce HIV. To byl první hypotetický pacient. Druhým pacientem je ten, jenž si je svojí tuberkulózy vědom. Mají klinickou nemoc. Možná dokonce její nejčastější obdobu, tj. plicní nemoc. Poté stanovíte, že je pacient nakažen HIV, čímž se opět dostáváme k léčbě HIV pomocí anntiretrovirik. Paradoxně se však touto léčbou tuberkulóza zhoršuje. Myslíme si, že tento problém vzniká tím, že při léčbě HIV infekce se imunitní systém stává více prudkým, neboť kontrolujeme právě tu infekci, jež předtím stlačovala imunitní systém, z toho důvodu se imunita stala prudší a důsledkem toho je, že se TB infekce dočasně zhoršila. A to nazýváme „paradoxní IRIS“. Paradoxní IRIS, dobře. čímž se dostáváme k tomu, že bychom třeba prostě neměli léčit HIV. A to by samozřejmě nebyla dobrá úvaha, samozřejmě ne jenom proto že jsi to řekla, ale hlavně díky tomu, že musíme léčit HIV, jinak se infekce rozšíří a pacient na HIV zemře. Jedná se o dočasný fenomén, při němž dochází k zhoršení TB infekce. Avšak když pokračujete v léčbě HIV a zároveň také TB, obě se zmírní, zklidní. OK. To je další zajímavá věc, na níž si dáváme pozor, protože dokáže být krajně problematická, nicméně kvůli ní neměníme léčbu. Jenom je potřeba si jí být vědom a doufejme, že pokud léčíte HIV a taktéž TB, tak se dají věci do pořádku. Přesně. A poslední věcí, již bych rád zmínil v souvislosti s perfektní bouří, tedy s pacienty s TB i HIV ve stejný moment, je, že léky užívané pro tyto dvě nemoci se mohou vzájemně ovlivňovat. Pravděpodobně nejdůležitější postranní efekt, jenž je důležité znát, je efekt rifampicinu, klíčového léku v léčbě tuberkulózy, na antiretrovirová činidla. Rifampicin je znám jako induktor významných jaterních enzymů, jež jsou zodpovědné za metabolizaci mnohých léků. Enzymy z této soustavy jsou známy jako cytochromy P450. Rifampicin indukuje tyto enzymy, jinými slovy je činí reaktivnějšími. Jsou také zodpovědné za obohacování metabolismu o mnohé léky, včetně antiretrovirotik, takže jakmile přestanete brát rifampicin, tudíž složku způsobující rychlejší metabolizaci antiretrovirotik a též rychlejší úbytek jejich efektivity. Proto je třeba uvědomovat si různé druhy interakcí léků a přizpůsobit či regulovat jim vaši terapii.
video