Parametrizace povrchů 2 Parametrizace povrchů pomocí vektorových funkcí, druhá část.

video