Úvěrová krize
Úvěrová krize (5/19) · 11:26

Záchranný plán 1: Likvidita vs. platební schopnost Opakování rozvahy. Rozdíl mezi nízkou likviditou a platební neschopností.

Navazuje na Současná ekonomika.
V následující sérii videí se co nejlépe pokusím vysvětlit záchranný plán a finanční krizi. Budu se snažit vysvětlit různé koncepty více než jedním způsobem. Doufám, že to potom vše zapadne. Celkový obrázek skutečně je, že všude kolem existuje mnoho módní terminologie. Ale základní pojmy nejsou skutečně tak módní. Myslím, že dobrý začátek je myšlenka rozvahy. Můžete se podívat na některá videa o rozvaze, co jsem dělal předtím, než došlo k celému finančnímu maléru. A to vám dá dobrý základ. Ale není na škodu si to zopakovat. Rozvaha je jen snímek toho, co máte a co dlužíte a rozdíl mezi tím. A ten rozdíl mezi tím je něco jako vaše jmění. Kdybych měl osobní rozvahu, mohl bych zapsat má aktiva. Ty znamenají to, co si myslíte, že znamenají. Jsou to věci, které vám přinesou užitek v budoucnosti. Řekněme, že moje aktiva... mám 1 000 dolarů v hotovosti. Mám dům v hodnotě 100 000 dolarů. Mám auto v hodnotě 10 000 dolarů. A všechno ostatní, nazvu to ostatní, můj nábytek, moje televize a vše ostatní v hodnotě 5 000 dolarů. Tohle by byla má aktiva. A kolik jsou moje celková aktiva? Je to 101 000 dolarů, 111 000 dolarů, 116 000 dolarů. Bylo by skvělé, kdybychom žili ve světě, kde jsou jen aktiva. Ale bohužel řekněme, že mám také závazky. Takže závazky. A závazky jsou to, co si myslíte, že to znamená. Znamená to něco, co máte, aby vám to přineslo v budoucnu ekonomický prospěch. Takže jste vlastně v pasti. A řekněme, že moje závazky jsou... mám studentskou půjčku v hodnotě 20 000 dolarů. A řekněme, že bohužel ten dům nevlastním přímo, mám na tom domě 80 000 dolarů hypotéku. Vlastně jsem si od banky půjčil 80 000 dolarů. A hodíme tam nějaký dluh z kreditních karet, aby to bylo reálné vzhledem k řadě domácnostem. Je tam 5 000 dolarů dluh z kreditních karet. Ačkoli pro řadu domácností je nyní tenhle dům daleko víc a tahle hypotéka daleko víc. Ale nebudu dělat žádné společenské komentáře. Tohle je jen pro vysvětlení, co je rozvaha. Co mi zbývá? Kolik jsou moje aktiva mínus mé závazky? Vypočítáme naše celkové závazky. Tohle jsou celková aktiva. Označím to A. Kolik jsou mé celkové závazky? 20 plus 80 plus 5, to je 105 000 dolarů. 105 000 dolarů jsou celkové závazky. Rozdíl mezi těmtio dvěma, moje aktiva mínus mé závazky, tohle je v podstatě moje čisté jmění. Pokud bych všechno zítra vyrovnal, pokud bych všechno tohle prodal a splatil všecho tohle, tohle je, kolik by mi zůstalo. To je moje čisté jmění. Nebo se na to můžete dívat jako na moje vlastní jmění. Často uslyšíte pojem vlastní jmění v kontextu s domem. V kontextu s domem je to dům jako aktivum mínus závazek, ale já o tom mluvím v kontextu mé osobní rozvahy. Ne že by toto byla skutečná čísla. Nechci o svém životě prozrazovat příliš mnoho. Jaká jsou tahle čísla? Moje vlastní jmění a napíšu to zeleně, pokud je to kladné, je to dobré číslo. Moje vlastní jmění je 116 000 dolarů mínus 105 000 dolarů. Kolik to je? Je to 11 000 dolarů. To je moje vlastní jmění. Je zde pár věcí k zamyšlení. Potkáte lidi, kteří mají dům v hodnotě 1000 000 dolarů nebo dům v hodnotě 1 milion dolarů a řeknou, mám jmění v hodnotě 1 milion dolarů. A vy odpovíte, ve skutečnosti nemáte jmění v hodnotě 1 milion dolarů, pokud ten dům nevlastníte přímo a ve skutečnosti můžete ten dům za 1 milion dolarů prodat. Není to kolik jste za něj zaplatili. Je to kolik, je trh ochoten vám za něj dát. Vaše skutečné čisté jměné jsou vaše aktiva mínus všechny vaše závazky. V tomto případě je vaše čisté jmění vlastně 11 000 dolarů ne 116 000 dolarů. A tohle je další důležitá věc k zamyšlení. Aktiva se vždy rovnají závazkům plus vlastní jmění. Tohle jen vychází z definice, co je vlastní jmění. Vlastní jmění byla aktiva mínus závazky. Když si děláte MBA, napíšou to a vypadá to jako rovnice, ale aktiva se rovnají závazkům plus vlastní jmění. Ale je to téměř podle definice, že to bude pravda. Co s tím můžeme udělat? Jak nám to pomůže? Existuje pár způsobů, o kterých můžeme přemýšlet. Nejprve, co se stane, když jsou mé závazky větší než má aktiva? Co když dlužím světu více, než dluží svět mně? Potom tohle číslo bude záporné. A pokud je tohle číslo záporné, nemám skutečně dorbý důvod, abych si třeba zachoval své kreditní skóre, ale kromě toho, když to vyndáme z rovnice, nemám dobrý důvod, abych nadále žil tímto životem. Pokud jsou mé závazky větší než má aktiva. Zamyslíme se nad touto situací. Můj dům má hodnotu jen 100 000 dolarů, ale z nějakého důvodu dlužím bance 120 000 dolarů. Třeba jsem si původně koupil dům bez akontace za 120 000 dolarů. A nyní jsem sám k sobě upřímný. Hodnota klesla. Nyní má hodnotu jen 100 000 dolarů. Jsem v situaci, kdy můžete říct, že mám hypotéku vzhůru nohama. Můžete říct, že pro mne není motivace pokračovat ve splácení tohoto domu. A ještě z širšího pohledu, když se nyní podívám na svou rozvahu, kolik jsou nyní mé závazky? Moje závazky by byly 145 000 dolarů. A moje vlastní jmění by bylo moje aktiva mínus mé závazky. 116 000 dolarů mínus 45 000 dolarů, kolik to je? Mínus 29 000 dolarů. Udělám to červeně. Pro vlastní jmění je to špatné číslo. V této situaci skutečně nemám žádný důvod nadále žít tímto způsobem alespoň ne finančně. Dokud dýcháte, není důvod přestat dýchat. Ale už byste nechtěli takhle finančně žít. Není důvod, proč nejít požádat o ochranu před věřiteli. Ochrana před věřiteli je přiznání, že jsem nesolventní, což znamená, že nebude žádná možnost, že bych byl schopen splatit všechny své závazky. Ochrání mě soudy. Moji věřitelé po mě nemohou jít. Všechno bude smazáno. Vezmou si všechna má aktiva, všechny mé závazky a v podstatě to všechno vezmou a rozdělí mezi lidi, kterým dlužím. To je bankrot. Tohle je platební neschopnost. A chtěl bych zdůraznit pojem platební neschopnost, protože to je slovo, kterého se dotkneme, až budeme mluvit o úvěrové krizi. A je to opak nízké likvidity. Co je nízká likvidita? Platební neschopnost znamená, že nemáte žádný důvod pokračovat s tímto druhem finanční situace. Jste v konkurzu. Dostanete konkurzní ochranu. To je platební neschopnost. Nízká likvidita je jiná situace. Nízká likvidita říká ne, já ve skutečnosti mám pozitivní vlastní jmění. Vrátím se zpět k původním okolnostem. Skutečně jsem dlužil jen 80 000 dolarů na domu, moje závazky jsou skutečně jen 105 000 dolarů. Opravdu mám kladné vlastní jmění 11 000 dolarů. Již to není platební neschopnost. Popíši, co pro vás znamená nízká likvidita. Nebo v tomto případě pro mne, protože tohle je moje rozvaha. Řekněme, že za mnou přijde manželka a řekne, že potřebujeme zaplatit dítěti školné. V nadcházejícím roce to je 5 000 dolarů. Musím zaplatit 5 000 dolarů na školném. Vlastně si vyberu lepší situaci, protože pokud mluvím o školném, mělo by se ukázat v závazcích. Řekněme, že musím splatit 5 000 dolarů ze své studentské půjčky. Mám nějakou divnou studentskou půjčku, kde je najednou nutné splatit 5 000 dolarů. Musím zaplatit splátku 5 000 dolarů ze své studentské půjčky. Udělám to červeně. Splátka 5 000 dolarů. A může to být za cokoli, ale řekněme, že je to pro uspokojení části jednoho z mých závazků. Pokud se podíváte na moje vlastní jmění, pokud se podíváte na moje aktiva mínus mé závazky mám jasně 11 000 dolarů. Mám jmění 11 000 dolarů. A kdybych mohl zlikvidovat všechna má aktiva a všechny mé závazky přes noc, měl bych 11 000 dolarů v hotovosti a potom bych mohl zaplatit těch 5 000 dolarů. Ve skutečnosti během toho procesu bych zaplatil těch 5 000 dolarů. Ale za těchto okolností, když se podívám na svou situaci, řekněme, že splátka studentské půjčky je splatná zítra. Mám jen 1 000 dolarů v hotovosti. Mám jen 1 000 dolarů, které třeba leží na mém běžném účtu. Nemohu tu splátku 5 000 dolarů zaplatit mou hotovostí. A koukám na všechno ostatní a říkám si, zda se můžu zbavit některých aktiv přes noc? Domu absolutně ne. Není způsob, abych byl schopen zbavit se domu zítra. Mohl by možná najít někoho, kdo by ho zítra koupil za 50 000 dolarů, ale to by mé situaci nepomohlo. Potom by bylo moje vlastní jmění znovu záporné. To nepomůže. Přes noc nemohu prodat auto. Možná bych ho mohl prodat za velmi nízkou cenu 4 000 dolarů, jen abych mohl tohle splatit, ale to také nechci udělat. A stejná věc je váš nábytek, museli byste to dát na Craigslist a vyfotit to. To nemůžete udělat. Tohle je situace, kdy máte krizi likvidity. Máte nízkou likviditu, ale nemáte platební neschopnost. Máte kladné čisté jmění za předpokladu, že nelžete v tom, co máte v rozvaze. A je tu další problém. Jak překonáte krizi likvidity jako tahle? Někdo vám musí dát... můžeme to nazvat překlenovací úvěr, protože vám dávají finanční most odtud tam, kam se potřebujete dostat. Nebo vám poskytují most, který vám v podstatě získá čas. Řekněme, že váš otec řekne, OK Sale nebo můj otec, myslím, že ti dám půjčku 5 000 dolarů na příští dva měsíce. A během příštích dvou měsíců očekávám, že najdeš nějaký jiný zdroj hotovosti. Třeba prodáš auto, koupíš si levnější auto, prodáš nějaký svůj nábytek nebo tak něco. Tohle je půjčka, aby se zabránilo krizi likvidity. A tahle půjčka by nebyla špatný nápad, protože pokud tahle osoba nelže o své rozvaze nebo já nelžu o své rozvaze, jsem za ty peníze dobrý. Na druhou stranu by ta půjčka byla špatný nápad, pokud bych měl platební neschopnost, protože by to bylo jen další vyhazování peněz. Nejsem schopen platit mé současné úvěry a vy mi jen dáváte další úvěr, který nebudu schopen platit. Každopádně vypršel mi čas. Uvidíme se v dalším videu.
video